Sözünü söyledi ve gitti

Sözünü söyledi ve gitti


Hafızalarımıza, Müslüman Psikologların Çıkmazı adlı eseriyle kazınan ve psikologların taklitçilikten vazgeçip kendileriyle yüzleşmeleri gerektiğini vurgulayan dava insanı Sudanlı Malik Bedri, 89 yaşında hayata veda etti. Bir dava insanı, bir bilim adamı, bir âlim için 89 yıl 89 gün gibi gelir ve hızla geçiverir. Zira bu şahsiyetler zaman ırmağına dalan ve susuzlar için su biriktiren hayırseverler gibidirler.

 

Malik Bedri, Müslüman Sosyal Bilimciler Derneği’nin (1975) kongresinde, Kertenkele Deliğindeki Müslüman Psikologlar başlıklı konuşmasında, Resulullahın asırlar önce ifade ettiği soruna yani körü körüne yapılan taklitçiliğe parmak basmış ve psikolojinin İslamileştirilmesinden bahsetmişti.

 

Said El Hudri’den rivayet edilen hadiste Resulullah, “Şüphesiz siz onların yoluna tıpatıp uyacaksınız, öyle ki şayet onlar bir kelerin (kertenkelenin) deliğine girmiş olsalar siz de muhakkak onların yoluna tıpatıp uymaya çalışacaksınız” demiş ve taklitçiliğe karşı uyarıda bulunmuştu. Konuşmasının merkezine Resulullahın bu meşhur hadisini alan Bedri, Batılı insanın değerlerine göre şekillenen psikoloji ilminin, Müslüman psikologların kendilerini zorlayarak girdikleri bir kertenkele deliğine dönüştüğünü ifade etmişti. Bedri, İslam’ın sahip olduğu manevi zenginliğin farkına varamayan Müslüman psikologların, Batı değerleriyle bütünleştiklerini, Müslüman halkların ruhuna dokunurken de bu değer algılarıyla hareket ettiklerini ifade etmiş ve köklü bir değişime ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı.

 

Malik Bedri, Batı psikolojisinin paradigmasına tamamıyla karşı çıkmadı ancak bunun bir filtreden geçirilmesi ve İslami bakış açısı ile yeniden şekil alması gerektiğini savundu. Bedri’ye göre Müslüman bir psikolog Batı psikolojisinin İslam’la örtüşen kısımlarını alabilir,  kadim değerlerimizle örtüşmeyen kısımları ise filtreden geçirmeli ve ayıklamalıdır. Müslüman psikolog, ilmini İslami usullere uygun şekilde icra etmelidir.

 

Son yıllarda büyük rağbet gören psikologlar fertlerin ruh ve duygu dünyasına dokunurken seküler bir bakış açısı ile hareket ediyor ve doğal olarak beklenilen sonuca ulaşamıyorlar. Bedri, Müslüman psikologların filtreleme sürecinde (istatistikî veriler, zekâ testleri, kişilik envanterleri, hafıza testleri gibi) çalışmalardan faydalanabileceklerini ancak pratik uygulamalarda bilgi ve deneyimlerini İslamileştirmeleri gerektiğini savunur. Zira Batı kökenli psikoloji ilminin harcı seküler bakış açısına göre atılmış ve bu doğrultuda şekillendirilmiştir. İslam ise insanın ağırlıklı olarak manevi yönünü dikkate alır ve onun insanlaşmasını ister.

 

Malik Badri, İslam’ın manevi bakış ile sistematize edilmiş yani İslamileşmiş bir psikolojiden bahseder. Batı’nın kendi değerlerinden vazgeçmeden bunu başarabildiğini dolayısıyla Müslümanların da pekâlâ başarabileceklerini vurgular. Nitekim Batı’nın kullandığı transandantal meditasyon doğu dinlerinin bir ritüelidir fakat Batı bu ilmi almış, kendileştirmiş ve terapötik bir yapıya çevirmiştir.

 

Hz. Peygamber, Mekke’de şiddete ve suça odaklı bir toplumu vahyin ışığı ile tedavi etmiş ve onları birbirlerine kardeş kılmıştır. Zira Kur’an’ın muhatabı insandır, vahiy insanı ahlaki değerlerle buluşturur ve ona davranışlarını nasıl değiştirebileceği noktasında yol gösterir. İman, tevekkül ve teslimiyet insanın maruz kaldığı endişe, kaygı ve stres gibi sorunlara karşı kalkandır. Namaz ve dua insanı yaratıcısına yakınlaştırarak güven verir ve kendini iyi hissetmesini sağlar. Malik Bedri, Müslüman halkların sahip oldukları bu değerlere vurgu yapar ve Batı kaynaklı bilgilerin bu değerlerin süzgecinden geçirilerek İslamileştirilmesi gerektiğini belirtir. Sanırım bu konuda hepimiz onunla hemfikiriz…

Google+ WhatsApp