Şiddet güç değil zayıflıktır

Şiddet güç değil zayıflıktır


Şiddet güç değil zayıflıktır

 

 

İslam söylemlerden çıkıp, kalplere ve eyleme dönüşmeyince cehalet galip geliyor ve fertler töre ve hurafeleri dinleştirerek yoldan çıkmaya başlıyorlar. Nitekim ülkemizde sık sık gündeme gelen “töre cinayetleri” bu cehaletin bir göstergesidir. İnsanlar sapık inanç ve söylemleri dinin bir parçasıymış gibi algılayıp kadınları katlediyor, iftirayı, şiddeti meşru görüyorlar. Anlayacağınız hakkın olmadığı yerde batıl galip geliyor ve zayıflar özellikle de kadınlar zulmün birinci derecede hedefi haline geliyorlar. Töreleri din olarak addeden fertler bu sapkın inançlarına yaslanarak katlettikleri canlar adına zerre kadar pişmanlık duymuyorlar. Katiller “namusumuzu temizledik” deyip yaşamlarına devam ediyorlar. Sözde namus adına katledilen kadın çoğu zaman eşinden boşanmış ve ikinci bir evliliğe karar vermiş oluyor. Fakat Allah bunu helal kıldığı halde töre müsaade etmiyor…

İslam’ın bir eş olarak ve bir ana olarak özel değer biçtiği kadın, törelere göre doğuştan günahkâr ve eksik… O yüzden erkek kadını ister döver ister katleder ister zulmeder ister açlığa ve yoksulluğa terk eder. Erkek adeta kutsanmış bir varlık kadın ise ona köle kılınmış edilgen bir nesne… Oysa haramdan sakınmak sadece kadına değil erkeğe de farz kılınmıştır.

Kadını sadece cinsiyeti üzerinden değerlendiren kişi, törelere göre hareket edip onu zimmetine geçirilmiş bir eşya gibi görüyor. Kadını istediğinde dövüyor, istediğinde kovuyor istediğinde mahrum bırakıyor. Ve ilginçtir erkek zulmünü arttırdıkça çevresindeki kimseler onu güçlü ve muktedir görmeye başlıyorlar. Yani şiddet bir güç göstergesi olarak görülüyor ve adeta özendiriliyor.

Kadın erkek kuzenine selam verse iffetsiz ilan ediliyor, şiddete maruz kalıyor ve dışlanıyor. Kadın gözlem altında tutuluyor ve tahminler ya da ihtimaller üzerinden yargılanarak infaz ediliyor. Kadın zinaya yaklaştığında ailenin bütün fertleri bir araya geliyor “namusumuzu temizlemeliyiz” diyorlar ve cinayet gerçekleşiyor. İlginçtir katiller yapılan eylemi töreye dayandırdıkları için vicdanlarında zerre kadar rahatsızlık hissetmiyorlar. Zira töre dinin önünde tutuluyor. Fakat erkek zina yaptığında kişiler süt dökmüş kediye dönüyor ve erkek adamdır yapar deyip geçiştiriyorlar.

İffet, namus, hayâ sadece kadınlara mahsus değerler değildir, bu değerleri korumak aynı şekilde erkeklerin de görevidir. Zina erkeğe de kadına da haramdır… İffet erkeğin de kadının da muhafaza etmesi gereken bir değerdir…

 

milli gazete

Google+ WhatsApp