Şeytan taşlanırken insan incinmesin

Şeytan taşlanırken insan incinmesin


Şeytan taşlanırken insan incinmesin

 

 

Şeytan, kötülük meleği. Melek kavramının bizde naif bir karşılığı var. İyi huylu insanlara “melek gibi” denir. Yumuşak, naif, sevgi yüklü, merhametli. Fakat bir melek de var ki o, kötülüğü temsil eder. Şeytan adı kullanılırken genelde ona melek denmez. O ayrı tutulur. Her kötülük, günah yanlışlıklar şeytanla özdeştir. İnsanın içinde kötülük meleğinin varlığı elbette bilinir. İnsanın yanlışları şeytanî öz taşır. Kendi çizgisinden sapmasıdır.

Fakat insan eşref-i mahlûkattır. Yaratılmışların en değerlisidir. Ve kâinat yani yaratılan her şey insana adanmıştır. Bağış ve lütuf ile donanmıştır. İnsan, kendisine adanmış olanları hakkıyla ve yerinde kullanmakla yükümlü. Sorumluluğu gereği. İnsanları kötülüklere iten ondaki yanlış tutkulardır. Aşırılıklardır, doymazlıklardır. Elbette günümüz insanının aşırılıklara ve yanlışlarda fazlasıyla kapılmasının çok nedenleri bulunuyor.  İslâm ve onun peygamberi, Peygamberimiz insanlığın kurtuluşu için rahmettir. Rahmetin sonsuzluğundaki varlığı kendisini anlamlandırır. Önerileri, getiren ve doğrudan yaşayan da O’dur. Kendisi mucizevî bir örnek ve bir varlıktır. İnsanı olumsuzluklara çeken, iten şeytani oluş ve davranışların denetimi insanın elinde, iradesinde ve akıl gücünde.

İslâm, insanlığı bu anlamda ciddî bir biçimde uyarır, telkinde bulunur, yönlendirir. Yollar gösterir. Olumsuzlukların sonuçlarıyla ilgili bilgi de verir. İnkâra ve redde dayanan, yok sayan, Allah’ın istemediklerine yönelen ve bunda ısrar -küfre gidişi tercih- edenlere elbette karşılıkları var. Tabiî ki bu da bir tercih. Hac ibadetini yapanların, haccın gereklerinden biri de şeytanı taşlamalarıdır. Bu, bir ibadettir. Kötülüklerin ve yanlışların taşlanması. Gönüllerden ve kalplerden uzaklaştırılması için.

En büyük kötülükler insanı değerlerinden uzaklaştıran, ana yoldan saptıran, Allah’ın sunduğunun dışındaki tercihlere yönelimlere neden olan oluşlardan, ideolojilerden uzak durmak. Batı ruhu ve düşüncesi insanın metafizik duygularını yok etti. Kendi insanını mutsuz ettiği gibi, insanlığı saran dalgalara dönüştürdü. Bunu yaparken de bir hünerde bulunmuş gibi davrandı ve hatta gururlandı. Bunu ısrarla sürdürüyor. İnsan ve insanımız değerlidir. Yanlışları ve kimi hataları elbette vardır. İnsan teki olarak bizim de vardır. Kötülüklerden uzak kalma gibi bir inancımız var. İstikamet üzere olan Müslümanlar insanların önünde yanında hakiki birer inanmış olarak var olmakla yükümlü. Onun bu duruşu ve varlığı bütün telkinlerden, vaazlardan, buyruklardan çok daha etkili.

Şeytanı uzaklaştıralım diye insanları taşlamaya gerek yok. İnsan taşlandığında yara alır, ruhu, bedeni ve kalbi incinir. İncinen kalp bir daha eski hâline kolay kolay gelemez. Gelebilmesi için büyük fedakârlıklar gerekir. Hacda şeytan sembolik olarak taşlanır. Orada kendisi var mıdır yok mudur bilemeyiz. Ama o taşlandığında dünyanın neresinde olursa olsun hisseder ve yaşar. İnsanı kurtarmak, yol arkadaşı olmak, birlikte bir yola koyulabilmek önemli. Hiç umulmadık bir yer ve zamanda, umulmadık biri insana hakiki yâr ve yoldaş olabilir.

Kötülükleri elbette taşlayalım. Ama bu attığımız taşlar insanı incitmesin. Onu, kendimizden uzaklaştırmaya neden olmasın. Aziz insanı hazreti insanı insan olarak görelim. Kendimizde olmayanları onda görebiliriz. Ön yargı sağlıklı sonuçlar oluşturmaz. Sonuçlar süreçlerde gelişir. Kalbimizi geniş tutalım. Onda geniş bir alan bulunur. Nefret ettiğimiz biri orada çok özel bir yere sahip olabilir.

Biz elbette önce kendimizden sorumluyuz. İçimizdeki şeytanı kovar ve uzaklaştırırken zorlanacağımız kesin. Kendi nefsimizi ölçü alınca karşımızdaki, yanımızdaki insanı daha iyi anlarız. İnsan insanı gönülden severse ve yaklaşırsa şeytan onlardan uzaklaşır. Şeytan tohumunu serpecek başkalarını arar, oralara yönelir. Bizden uzaklaşınca bizimle işi biter.

 

milli gazete

Google+ WhatsApp