Sarı öküzün hikayesi

Sarı öküzün hikayesi


Sarı öküzün hikayesi

 

 

Rivayet olunur ki yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen birkaç öküz otlakta birlikte otlarlarmış. Çevrede yaşayan aslanlar ne zaman öküzlere saldırmaya yeltense hepsi bir araya gelir ve aslanları alt ederlermiş. Bunun üzerine aslanlar çare aramaya koyulmuşlar ve boz öküzü piyon olarak seçmişler. Hepsi birlikte boz öküze yanaşmış ve “Size zarar verdiysek özür dileriz fakat bu bizim değil sarı öküzün suçuydu. Sarı öküzün rengi gözümüzü alıyor ve dayanamayıp saldırıyoruz. Sizinle hiçbir sorunumuz yok onu bize verin rahat edin” demiş ve boz öküzü ikna etmeye çalışmışlar. Boz öküz aslanların fikrini arkadaşlarıyla değerlendirmiş ve sarı öküzü aslanlara vermeye karar vermişler. Aralarından benekli öküz onların bu kararına karşı çıkıp ve tehlikenin yakında kendilerine de ulaşacağını, o zaman sorunların daha karmaşık hale geleceğini söylemiş. Fakat onun sözüne hiç biri itibar etmemiş ve sarı öküzü aslanlara teslim etmişler.  Bir süre sonra aslanlar aynı yöntemi kullanarak öküzleri tekrar ziyarete gelmiş ve sizi çok severiz fakat şu uzun kuyruklu öküz kuyruğunu salladıkça öfkeye kapılıyor ve size saldırma ihtiyacı hissediyoruz. Aslında sizinle hiç sorunumuz yok, sorun uzun kuyruklu öküzde, onu verin kurtulun demişler. Öküzler benekli öküzün karşı çıkmasına rağmen uzun kuyruklu öküzü aslanlara vermişler. Her seferinde bir bahane ile gelip aralarından birini alan aslanlar gittikçe güçlenirken, öküzler iyice zayıflamış. Aslanlar artık hiçbir bahane ileri sürmeden şunu bize verin deyip geri kalanları tek tek almaya başlamışlar. Aralarından biri ne oldu bize, nerede hata yaptık diye sormuş. Boz öküz biz savaşı benekli öküzü dinlemeyip,  sarı öküzü verdiğimiz gün kaybettik demiş birlikte çare aramaya başlamışlar.

 

Yüzyıllardan beri İslam coğrafyasına çöreklenen kapitalist devletler aslan sürüsünün taktiği ile Müslümanları birbirlerine düşürerek onları zayıf bıraktılar ve aradan sıvışarak emellerine rahatça ulaştılar. Tıpkı hasmını kandırma yoluna giden aslanlar gibi onlar da barış, eşitlik, demokrasi kavramlarına vurgu yaptılar ve bu kavramların ardına saklanarak masum halkları katledip kaynaklarına kondular. Emperyalist sistemin doğasında karşı tarafa çıkar odaklı bakmak, saldırmak, yoksullaştırmak, talan etmek, katletmek var. Bu sistemin figüranları siyasi ve ekonomik çıkarları uğruna savaşır ve zulmün her türlüsünü sergilerler. Benekli öküzün tavrını sergileyen ve emperyalist devletlerin niyetini açıklayıp, uyarıda bulunan kişiler ise hain ilan edilir ve hemen susturulur. Büyüklerimizin de dediği gibi doğruyu söyleyen dokuz değil doksan köyden kovulur. Fakat öyle de olsa bizler kötüye kötü demeye devam etmeli ve yönümüzü Hak’tan yana çevirmeliyiz.

 

milli gazete

Google+ WhatsApp