Sanal dünyanın gölgesindeki hayatlar

Sanal dünyanın gölgesindeki hayatlar


Dil bilimci kimliği ile tanıdığımız Noam Chomsky, medyanın halklar üzerinde kontrolü sağlayabilmek için kullandığı stratejileri şu başlıklar altında açıklar:

 

1-Dikkat dağınıklığı: Chomsky medyayı insanın karar verme mekanizmasını büyük oranda etkileyen bir araç olarak görür. Bu araçlara bağımlı hale gelen fertler işe yarasın yaramasın ne varsa alır ve zihinlerini çöplüğe çevirirler. Medya insanları istenilen şekilde yönlendirir ve istediği düşünceyi farklı yöntemler kullanarak empoze eder. Karar verme mekanizmaları körelen insanlar gereksiz bilgilerle meşgul olup, gerçek sorunlara karşı duyarsızlaşır ve yönlendirilmeye müsait hale gelirler.

 

2-Sanal sorunlar ve sanal çözümler: Fertler üretilen sanal sorunların içine çekilir ve çözümün üst bir güç tarafından gerçekleşeceği mesajı verilir… İnsanlar özgür iradeleri ile haraket edemez ve güdülen koyunlara dönüşürler.

 

3-Kademeli strateji: Kişilerin normal şartlarda kabul edemeyecekleri şeyler, farklı yöntemlerle empoze edilir. Öyle ki reddedilen şeyler bir zaman sonra sıradanlaşır ve alışkanlık haline gelir.

 

4-Parlak bir gelecek vaat etmek: Fertler kısa vadede attıkları adımın gelecekte kendilerine büyük yararlar sağlayacağına inandırılır. Burada amaç kişilerin kötü olan, zararlı olan bir şeyi reddetmelerini engellemek ve yavaş yavaş kabullenmelerini sağlamaktır. Ne yazık ki hedeflerine ulaşırlar.

 

5-Çocuk muamelesi yapmak: Medya üzerinden sergilenen reklâmlarda insanların çocuk yanlarına hitap edilir ve bireyler stratejik ifadelerle etki altına alınırlar. Süreç hızla işler ve insanlar düşünme, analiz etme yetilerini kaybedip boyun eğerler.

 

6-Duygulara yönelmek: Reklâm sektörü fertlerin akıl ve iradelerini kullanmalarını engelleyecek yollar bulur ve duyguları hedef alır, bilinçaltına göndermeler yapar. Kişi farkında olmadan dönüşür ve daha evvel kabul etmediği şeylere ikna olmaya başlar.

 

7-İnsanların bilincini ayakta tutacak dinamikleri köreltmek: İnsanların bilgi ve bilinç noktasında gerekli donanımlara sahip olmalarını istemezler bunun için onların zihinlerini uyuşturacak programlar çizer ve akıllarını kullanmalarını engellerler. Öyle ki zamanla bu kişiler kendilerine verilen her şeyi sorgulamadan alır hale gelirler. Aslında istenen tam da budur…

 

8-Duyarsızlaştırma: Medya sürekli şekilde moda ve trendlerin tanıtımını yapar ve bu konuda insanların zevklerini, ilgi alanlarını etkilemeye çalışır. Ve zihinler bulanır, fertler farkında olmadan modayı yaşamın bir parçası olarak görmeye başlarlar.

 

9-İnsanlar kendilerini suçlamaya meyilli hale gelirler: Medya insanların düşüncelerini ve tercihlerini kontrol altında tutar ve onları kendilerini suçlamaya meyilli hale getirir.

 

Medya bir araçtır, bizler bu aracı mesajımızı daha kısa ve etkin yoldan iletebilecek bir imkân olarak görüp hayra çevirebiliriz. Aksi takdirde farkında olmadan kurgulanan oyunun bir parçası haline gelebiliriz.

Google+ WhatsApp