Sakınma ve korunma

Sakınma ve korunma


İnsanlığın bu denli kirlendiği bir zamanda insanın kendini koruması ve sakınması oldukça güç görünüyor. Dört bir yandan kuşatılmışlık, çaresiz bırakılmışlık insanın hareket alanını daraltıyor. Kapitalist sistemin acımasızlığı başka hayatlara fırsat tanımıyor. Bunu yumuşatacak bir bakış ve yöneliş ile de insanlar yanıltıyor ve aldatıyorlar. Bunu da “kötünün iyisi” ile örtüyorlar. Kötülerden daha az olanını tercih anlamına geliyor. Yani iyi ve güzelin değil de kötüler içindeki seçeneklere zorlama. Tercih olumsuzluklar içinde bir yere dönüktür. Bu da insanı tam anlamıyla bağlayıcı oluyor.

 

Buna ister kapitalist, ister materyalist, ister liberal sistemler diyelim bunların hiçbirinde insanlığın huzur bulması düşünülemez. Çıkarların, soygun ve sömürünün baskın olduğu bir ruh ve dünyadır bu.

 

Bu dünyada adalet ve hakkaniyet düşünülemez. Güçlü olan her imkânı ve durumu lehine dönüştürme gücüne sahiptir. Oturtulan sistem bunu kendiliğinden yapıyor. Modern zamanların yaşayış biçimleri kendini tam anlamıyla baskın hâle getiriyor.

 

Cumhuriyet ideolojisi, demokrasi ve insan hakları konusunda kendini üstün görüyor, bunu ısrarla insanlara dayatıyor. Karşı çıkanları, eleştirenleri âdeta boğuyor ve mahkûm ediyor. Faizcilik, kapitalizm dayatması bu sistemin ruhunu oluşturuyor. Faiz bir sömürü aracıdır. Haksız kazançtır. Bu haksız kazanç bu sistemin özünü oluşturur. Buna karşı çıkılamaz.

 

Hümanizm, Batı düşüncesinin asıl bakışını oluşturur. İnsanın tanrılaştırılmasıdır. Yani metafiziğin devre dışı bırakılmasıdır. Böyle olunca insana dayalı oluşlar ister istemez sınırsız bir alana doğru sürüklüyor. İnsanın veya kesimlerin kendilerini üstün görme ayrıcalığına götürür. Hümanizm insanilik değildir. Üstün insan, üstün ırk, ideoloji, kişi konumunu oluşturur. Genel anlamda insan severlik olmuyor. İnsan bir değer kazanmıyor. Bazı ırklar, kesimler ve ideolojiler üstün olarak değerlendirilmiş oluyor.

 

Genel anlamda hümanizm insan severlik olarak algılanıyor. Batı ruhunun bir bakışı. Bu düşünceyi ortaya koyanlar ırklarını üstün görürler, diğerleri, ötekiler aynı konumda değildirler.

 

Cumhuriyet ideolojisinin tapınıcıları asla eleştiri kabul etmediklerinden karşıtlarını tamamen hayatın dışına atmaya bakıyorlar.

 

Nereden bakarsak bakalım insanlığın üzerine abanmış olan yabancılıklar insan ruhunu karartıyor ve kirletiyor. Şu mevcut koşullarda faize, harama, kötülüklere bulanmama oldukça zor görünüyor. Bu durumda insanlar ne yapabilir, ne yapmalıdır? Bu sistem ve ruhtan nasıl korunabilir? Bir tarafta inzivaya çekilme sorunları gidermiyor. Kendi kabuğuna çekilme de çözüm değildir.

 

Sakınma ve korunma bir başlangıç yapma ile olur. Eyleme geçme, anlatma, düşünmeyi sağalama ve ilk adımı atmayla başlanır. Faizli sistemde zorunluluklar gibi görünen kimi şeylerden kaçma sakınma bir adım.

 

Düşünsel direnme ve var oluşu belirginleştirme. Kişilik ve karakter görünümü. Bunlar belirleyici durumlardır.

 

İslâm inanış ve düşüncesinin belirli alanları var. Haramlardan sakınma. İster buna insanların haklarını gasp diyelim, ister onların sınırlarını zorlama veya başka şeyler diyelim, bunlardan bir yerlerden başlama ilk adımı atmayla olur. Faizden sakınma, kredi kartlarını imha etme, tüketim çılgınlığını sınırlama, ihtiyacı olanı kadar benimseme. Şu zamanda kirlenmenin alabildiğine yaygın olduğu görülmekte. Hırsızlıklar, gasplar, hakların ellerden alınması birer iş kolu hâlindedir. Onlara katkı sağlayabilecek her durumdan kaçınma, uzak durma, insanlığı aydınlatma ama öncelikle kendisi örnek kişilik olma bir duruş ve var oluştur. Bunlar yapılırsa ve bu daha genişletilirse zamanla etkisini gösterir. Sabırla direnme var olma. Güçlü olanın değil, âdil, hakkaniyetli, insanî olanın yanında yer alma. Bu anlamda güç oluşturma.

Google+ WhatsApp