“Sabah Yıldızı: Sezai Karakoç ve Diriliş’e Dair”

“Sabah Yıldızı: Sezai Karakoç ve Diriliş’e Dair”


Üstad Sezai Karakoç üzerine düşünmek, düşüncesi üzerine yoğunlaşmak bir sorumluluk. Yüzyılımızın parlayan yıldızı, eleğimsağması, düşünce öncüsü. Yirmili yaşlardan itibaren olgunlaşan, büyük birikim elde eden, bunu sanatıyla ve düşüncesiyle hayata geçiren bir öncü. Bir düşünür, bir şair ve dönüştürücü. Düşüncenin temellenmesine katkısı büyük.

 

Düşünce eserleri, şiirleri, piyesleri, hikâyeleriyle yeni bir ses ve bir öncü.

 

Batı düşüncesinin özellikle de Fransız pozitivziminin, metafiziksizliğin, ırkçılığının, materyalizminin, salgın ideolojik çatışmaların yoğunlukla kuşattığı bir zamanda çıkış yolu sağlayan ve bir yol açan öncü. Şiirinde yeni ses ve tarzıyla günümüz insanına olan yönelişi ve seslenişiyle. Medeniyet düşüncemizin özünden kopmadan yeni ve ufuk açıcı bakışıyla. Öncü hep öncü.

 

Üstad, üzerine bir süredir yoğun çalışmalar yapılıyor. Bunlar genelde tematik merkezli. Birçok eser yayımlandı.

 

Mustafa Kirenci üstad ve Diriliş düşüncesi üzerine kapsamlı bir çalışma yaptı. Bu çalışma uzun yılların emek ürünü. On binleri bulan belge, kaynak ve bilgiye dayalı. Kütüphanelerden, medyadan derledikleriyle oluşmuş bir eser.

 

Araştırma yapacaklar için merkez olacak bir kaynak eser. Uzun zaman üstadın yanında bulunmanın getirdiği bir bakışa sahip. Bunlar eseri önemli kılıyor.

 

Bundan sonra üstad ile ilgili yapılacak gerek akademik ve gerekse serbest çalışmalar için başvurulacak temel bir kaynak.

 

Üstad bu zamanın ve bu çağın bir düşünürü. Bu çağın sorunları ve baskın düşüncelerine karşı düşünceyi tam anlamıyla ortaya koyması, Müslümanlar için önemli. Önerileri, ufuk açıcı bakışıyla genel anlamda herkes için çıkış yolu.

 

Zor zamanın düşünürüdür üstad Sezai Karakoç. Düşünceyi temellendirirken anlatırken ödünsüz. Hakikati zengin bir bakış ve anlatım ile ortaya koyuyor.

 

Bu eser farklı bir biyografi. Üstadın özel kişiliğinin, ne yediğinin içtiğinin, neler yaşadığının anlatıldığı bir eser değil. Daha çok nasıl düşündüğü, neler yaptığı, neleri ortaya koyduğu, etkileri ve yansımaları bütün boyutlarıyla eserde yer alıyor. Üstad hakkında kim demiş, ne düşünmüş ne yazmış. Kronolojik bilgeler ayrıntılı yer alıyor.

 

Bir tevufuk mudur bilmem ama Gündoğmadan şiir toplamı 682 sayfa, Sabah Yıldızı da 680 sayfa. Bu da hoş bir duygu olsa gerek.

 

Üstadın düşünceleri, anlattıkları yeniden ve sıklıkla gündeme getirilmeli. Çağımız ve günümüz insanının zihnî karışıklığını giderme ve yol açmak için.

 

Sezai Karakoç önemli bir çıkış yapmış bir dönem ve süreç başlatmıştır. Kendisinden sonrakilerin bu yol üzere olan verimleri bu düzlemde ele alınabilir. Doğrudan ve dolaylı besleyiciliği göz ardı edilemez.

 

Günümüz Müslümanlarının sekülerleşmesi, düşünce kırklıklarına uğraması, ulusalcı ve ırkçı yönelimleri günün önemli sorunu. İslâm medeniyeti, düşüncesi bağlamındaki özgünlükle -ara kara dönemde- bir yıldız gibi parlamasının çıkışı bugün için de geçerlidir.

 

Büyük düşünürler belli dönemlerde ortaya çıkarlar. Her yüzyılın ya da dönemin önemli yıldızları olur. Üstad Sezai Karakoç da bunlardan biri.

 

Sadece gençliğin, edebiyatseverlerin, özel ilgililerinin beslenme kaynağı olmamalı. Bundan daha çok siyasiler, yönetim iddiasında bulunanların yararlanması ve beslenmesi gerekir üstattan.

 

Bu önemli eser ve çalışma bu bakımdan ve çok yönlü olarak herkese bir başvuru kaynağıdır.

 

Eser, Büyüyen Ay Yayınları’ndan çıktı. Hacimli. Kitabı edinmek için birazcık olsun cebe kıymak gerekir. (0212 533 18 11, www.buyuyenay.com) buradan ulaşılabilinir.

Google+ WhatsApp