Popüler kültür hapishanesinin köleleri/1

Popüler kültür hapishanesinin köleleri/1


Müslümanlar arasında ihlas esasının zayi olması, ihsan makamının sevda olmaktan çıkması, şirkten ibaret olan riyanın yaşama dönüşmesi, “Popüler Kültür Hapishanesi”nin kölelerinin çoğalmasındandır.

 

Kitleleri peşinde koşturan popüler kültür, müsrif kavimlerin kültürüdür. Bu kültür, tüketim toplumlarınca hızlı şekilde sindirilir ve bitirilir. “Popüler Kültür” tabiri bize ait değildir. 1950’lerde Amerika’da kültürün geleneksel olmayan yeni formlarına vurgu yapmak üzere kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni kültürel biçimi; kitle iletişim araçları, teknolojideki gelişim ve bireylerin kazandığı ekonomik güçle daha da belirginleşmiş ve inançlar dâhil modern hayatın her unsuru üzerinde etkili olmuştur. Bu nedenle popüler kültür; “insanların kendileri için yaptıkları” videolar, dergiler, moda gibi maddî formları; müzik ve sinema gibi sanatsal ve temsilî biçimleri ve eğlence için yapılan alışveriş ve kültürel etkinlikler gibi davranışsal formları içerir. İslâm topraklarında popüler kültür, Müslüman halkın dışında ve Müslüman halka rağmen halk için üretilen ve toplumsal ilgiyi cezbeden küresel ölçekte gözlemlenen merdüd bir kültürdür. Popüler kültürün en güçlü silahı, ruhları hapsetme, akılları taşlaştırma ve iradeyi metruk kılma operasyonundan ibaret olan reklamdır. Genelde dünyada, özelde ise ülkemizde reklam; bir algı oluşturma hareketidir. Algılar, gerçeklerin ölüm haberleri, hakikatin de kefenleridir.

 

Asrımızda hilafetsiz ve halifesiz kalmış Müslümanlar Allah’tan gelmiş olan âyetler ile değil, emperyalistlerin iradesiyle oluşturulmuş algılarla idare ediliyorlar. Emperyalistler topraklarımızda muradlarına erdiler; evladlarımızın kalem tutacak ellerine silah verdiler. Faiz lobisinin tapınaklarında fakir fukaralarımızı ezdiler. Kendi topraklarımızda biz endişe ve korkuyla, onlar güven ve keyifle gezdiler. 

 

Halifesiz kalmış ümmetin evladlarının zihnine “medeniyet” adı altında felsefe elbisesi giydiriliyor. İslâm ümmetinin sermayesi, istilâ kültürüne yediriliyor. Ümmetin ata binmiş evladları attan indirilip tabuta bindiriliyor. “Hüsnü niyetimiz” gel-git seviyesine indiriliyor. 

 

Bir ülkede kendisini popüler kültüre kaptırmış dindarın kibri, dinsizin küfründen daha beter hale gelmişse, İslâm’ı ferd, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde hayata amir kılmak için çırpınan davetçinin dinlenecek vakti kalmamış demektir.

 

Popüler kültür;  “belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve hızlı tüketilen kültürel ögelerin bütünü”dür. Bu kültür, haz ve hız neslinin kültürüdür. “Popüler Kültür”, Kur’ân’da yer alan “Levhel Hadis” kavramına tekabül etmektedir.

 

“İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için, lehvel hadis/eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.” (Lokman Sûresi/ 6)

 

Müslümanlar riyanın şirk olduğu inancını zayi ettikleri günden bu yana “Riya Medeniyeti”nin işçileri ve bekçileridir. Bilindiği gibi, riya; söz ve davranışlarda gösterişe yer verme, bir iyiliği veya salih bir ameli Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle değil insanların beğenisi için yapma halidir. Hayat önder ve örneğimiz Hz. Muhammed (sav) riyayı şirkten saymıştır. “Şüphesiz riya şirktir.” (İbni mace, fiten:16)

 

Popüler kültür; Firavunluk zemininde bir ucu Samiri eteklerine değen, öteki ucu riya medeniyetine değen bir alacalı ferace gibi kentlerimizin üzerine yayılmıştır. Günahı çoğalan caddelerimizde şehvet ve şöhret dans ediyor. Popüler kültür, Samiri devrinden kalma yalanların avcundaki yeminlerle evleri geniş olanların yüreklerini daralttı, hakikate olan sadakatlerini dağıttı. Popüler kültür hapishanesinin kölelerini çoğaltan hodbin yürekli adamlar kuşatmıştı iyilik bahçelerimizi. Durmadan çalıyorlar öfkenin mayınlarına tutsak olmuş sevgi hecelerimizi.

 

Popüler kültür hapishanesinin köleleri her gün biraz daha çoğalıyorlar. Popüler kültür İblisin elinde bir sancak. Nesiller hoyratın elinde oyuncak. İlm-i Yunan’ı bırakıp Nur-u Kur’ân’a dönmekle nesiller kurtulur ancak!

 

Popüler kültür hapishanesinin üç tane odası vardır. Teferrüç, Tecessüs ve Tekeşşüf. Bu odalarda kalan kölelerin kurtuluşu çok zordur. Teferrüç; bakma, izleme ve seyretme bağımlılığıdır. Her şeyi bir surete indirgeme, bir imaj olarak görme çarpıklığıdır. Hakikatin şahidliğinden şekillerin şakirtliğine geçmektir. Haz almak, boş vakit geçirmek ve seyretme arzusuyla ömür israfında bulunmaktır. Tecessüs; başkalarının ayıplarını araştırmaktır. Başkalarının mahremiyetini ele geçirmeye hayatı adamaktır. Başkasının özeline sahip olma arzusudur. Başkasının özel hallerini takip etme tutkusudur. Popüler kültürün sevdalısı, her şeye tahakküm etme hevesiyle hareket eden bir tecessüs kölesidir. Popüler kültür hapishanesinin üçüncü kölelik odası tekeşşüf; görülme ve seyredilme tutkusudur. İnsanın sürekli kendisini arz-ı endam etmesidir. Üç istek sizi başkalarının kölesi yapar; sevilme isteği, beğenilme isteği, takdir edilme isteği. İyi ve kötü ayrımı yapmaksızın yaptıkları her şeyi insanlarla paylaşma derdine düşen müraîler, popüler kültür hapishanesinin daimi kölelerinden sayılırlar. 

Google+ WhatsApp