Orta Doğu’da yeni bir “centurylong” cehennemi

Orta Doğu’da yeni bir “centurylong” cehennemi

Orta Doğu’daki mezhepler ve etnik gruplar arasındaki düşmanlığın yaygın olarak bilinenden daha uzun bir geçmişi var. Mesela Suriye’de, 2011 baharında, henüz kanlı bir iç savaş tarafından parçalanmayan ve terör örgütlerinin Beşar Esad rejiminin vahşeti

Orta Doğu’da yeni bir “centurylong” cehennemi

 

 

Orta Doğu’daki mezhepler ve etnik gruplar arasındaki düşmanlığın yaygın olarak bilinenden daha uzun bir geçmişi var. Mesela Suriye’de, 2011 baharında, henüz kanlı bir iç savaş tarafından parçalanmayan ve terör örgütlerinin Beşar Esad rejiminin vahşeti sayesinde büyümek için verimli bir ortam haline gelen protestoların ilk günlerinden beri, mezhepçilik, çatışmanın bir özelliği olarak tanımlanmıştır. Fakat 2011’den önce bile, bölünme zaten vardı, ülkenin Sünni Müslüman çoğunluğu ile Suriye’nin en büyük azınlık grubu olan yönetici azınlık Alevi mezhebi arasında uyuyordu.

Esad öncesi rejim dolapları, nüfusun yaklaşık% 75’inin Sünni olduğu Suriye’de Sünniler tarafından hâkim oldu. Beşar’ın babası Hafız Esad, 1971’de darbeyle iktidarı ele geçirip Suriye’nin tartışmasız hükümdarı olunca, azınlıklar, özellikle de Aleviler üzerindeki haklarını güvence altına almak için yasalar ve politikalar uyguladı ve Sünni çoğunluğa baskı yaptı. Azez ideolojisi egemenliği, Hafız el-Esad’ın bir uluslararası Sünni örgüt olan Müslüman Kardeşler’in Suriye kanadını ortadan kaldırmaya çalıştığı 1982 katliamı sırasında keskin bir şekilde sona erdi. Öte yandan, Hristiyanlar, Aleviler kadar değerli değildi, ancak Suriye ayaklanmasına kadar vatandaş olarak bile muamele görmeyen Kürtlere benzemiyorlardı.

 

Suriye’deki çatışma bölgesel bir mücadeleye dönüşürken, mezhep ve etnik bölünme içinde büyümeye devam etti ve Filistinli mülteciler, Ermeniler, Kürtler, Yeziler, Hıristiyanlar, Türkmenler ve Asurlar da dahil olmak üzere ülkedeki diğer azınlıkları da içeriyordu. İç savaşın ilk dört yılında, Kürtlerin ikiye bölündüğü ve yasadışı olan PKK’nın tüm Kürtlerin temsilcisi olarak gösterilmesinden önce muhalif veya rejimi desteklediğini söyleyen Hıristiyanların rejimi ve Şerih’i desteklediğini gösteren birçok rapor gördük. Batı medyası. Bu arada, Suriye’deki Filistinli mülteciler çok mücadele etti, bazıları sadece Yarmouk mülteci kampında devrime destek verdikleri için ölümüne aç kaldı.

Batı’nın Seçici Hassaslığı

Azınlıkların korunması her zaman ABD’nin önderlik ettiği Batı dünyasında söylemin kalbini işgal ettiğinden, herkes için özgürlük aramak yerine, tüm dünya Daesh’in ortaya çıkmasından önce bile yüzbinlerce Sünninin öldürülmesini izledi. Suriye, azınlık koruması kavramını, aynı zamanda üyelikleri, etnik kökenleri veya dinleri ne olursa olsun tüm insanlar için siyasi temsil ve eşitlik kavramını yeniden değerlendirmek için doğru yer olmuştur. Ancak “azınlık koruması” önerisi, azınlıkları evrensel insan haklarını tamamen ihlal eden imtiyazlı statüsüne soktu. Tüm Suriyelilerin eşitliği ve herkes için adalet ele alınmadı. Bu yaklaşımın Batı dünyası temelinde bir temeli olduğu için Esad’ın adamları mezhepsel bölünmeyi genişletti ve durumu her zamankinden daha da kötüleştirdi, gittikçe daha fazla Sünniyi öldürdü.

 

ABD liderliğindeki Batı devletlerinin cehaletinin arkasındaki sebep neydi? Azınlıkların boş zamanlarında bazı “insan hakları faaliyetlerine” hitap eden avangard bir ilgi ya da hobi gibi olmaları mı? Azınlıklara nesli tükenmekte olan türler gibi, bu insanlara tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar gibi davranıyorlar mı? Fakat o zaman, çoğunlukta olan ve henüz rejimin ellerinde ölen sayısız insan, normal hayvanlara sahip olmadı mı? Yani göz ardı edilirler mi? 2014 yılına kadar öyle olduğunu düşündüm. Batılılar, yalnızca Suriye’de değil, tüm Orta Doğu’da da tüm halkın haklarını umursamıyorlar ve yok olmak üzere gibi azınlıklara özel bir ilgi duyuyorlar.

Ancak 2014 itibariyle, Batı’daki birçok tarihçi ve politika yapıcı, aniden, 17. yüzyıl ortalarında Avrupa’da ortaya çıkan 30’luk Savaş’ı Orta Doğu’daki tartışmalarına paralel olarak aktarmaya başladı. Filistin’in işgali, Suriye, Irak ve Yemen’deki iç savaşlar, devrimler ve karşı eylemler ve tüm kaosun da dahil olduğu Ortadoğu’daki çatışmaların, Papa’nın ve kampının arasındaki ayrı ama birbirine bağlı çatışmalara benzediğini iddia ettiler. Bir tarafta Katolik Kilisesi ve Martin Luther, John Calvin ve diğer yandan reformist Protestanlar kampı. Bu aslında tamamen yanlış bir benzetme değildi, çünkü 30 Yıllık Savaş din ve mezhepler hakkındaydı.

 

Barış yapımının ardındaki mantık

“Orta Doğu” terimi coğrafi bir alanı tanımlar, ancak baskın nüfusundan dolayı genellikle “Arap Dünyası” olarak adlandırılır. Orta Doğu’da Araplar çoğunluktur ve Sünni İslam, İslam’a inanan Araplar arasında baskın tarikattır. Bu, Orta Doğu bir azınlığı Sünni Arap olmayan biri olarak nitelendiriyor.

ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Orta Doğu’ya öncelikli politikası, 1948’de ortaya çıkan Sünni Arap devletlerinin 1948’de ortaya çıkan İsrail’e karşı savaşmasını durdurmak ve İsrail’le bölgenin çoğunluğu Sünni Arap’lar arasında sürdürülebilir bir barış oluşturmaktı. Ancak Amerika’nın barış yapması yıllar sonra bir dönüm noktasına geldi. Suudi Arabistan ya da Mısır gibi Sünni Arap ülkelerinin önceki düşmanı değişmiş olsa da, İran İsrail’in en büyük bölgesel tehdit olarak yerini aldıkça İsrail’le gizli ilişkilerini ilan edemediler. Bunun nedeni, Sünni Arap toplumlarının görüşlerinin, yöneticileri fikrini değiştirmesine rağmen değişmedi. ABD, Sünni Arap devletlerinin fikrinin krallarını veya prenslerini değiştirmeyi başarsa da, beklenen barış henüz gelmedi.

 

Tekrar tekrar başarısızlıkların ardından Amerikan yaklaşımı da değişti. Bölgenin demografisine yakından baktıktan sonra yeni bir fikirleri oldu: Sünni Araplar Orta Doğu’daki çoğunluk olabilir, ama aslında sadece çoğul olabilirler. Bu nedenle, Ortadoğu’nun yeni çoğunluğunu oluşturmak için Suriyeli Alawis’ten, Aleviler’den Mısır’a veya Kürtlere Orta Doğu azınlıkları bir araya gelmeli. Yine I. Dünya Savaşı öncesi bir dönemdi. Ancak, İngiltere ve Fransa yerine, bu kez, II. Dünya Savaşı’ndan sonra yerlerini alan ABD, bölgede azınlık gruplarına birer birer destek sağlamaya ve bölgede yeni vatanseverler oluşturmaya ve aralarında Sünni Arap’ı yönetmek için daha güçlü ilişkiler kurmaya başladı. toplumlar.

Tıpkı Amerikalılar gibi, adım adım kurulduktan sonra İsrail devleti, uzun vadede kolay ve akıllı olmadığından onu çevreleyen Sünni Araplara karşı savaşmaya devam edemeyeceğini fark etti. İsrail’in ilk Başbakanı David Ben Gurion’un, düşmanlarıyla birlikte devletlerle güçlü ilişkiler kurmayı amaçlayan “Çevre Stratejisi” ile birlikte, Lübnan’daki Dürzi gibi bölgedeki azınlıklar ile yakın bağları kurulmaya başlandı. , Türkiye, Irak ve Suriye’deki Kürt grupların bazıları ve diğerleri. Sünni Arap devletlerini çevre stratejisiyle kuşatırken, etrafları sarılmış gibi gözükse de İsrail, bazen doğrudan, bazen dolaylı olarak doğrudan Sünni Araplara karşı durmaları için azınlıkları destekleyerek bölgeyi parçalamaya başladı.

 

Azınlıklar İttifakı Stratejisi

ABD’nin politika yapıcılarının bugünkü Orta Doğu ve Avrupa arasındaki analojisine geri dönersek, stratejilerini anlamak o kadar da zor değil – sonuçları ne olursa olsun azınlıklar arasında bir ittifak kurmak. 2014’ten bu yana bahsettikleri 30 Yıllık Savaş sadece din ile ilgili değil, aynı bugün olduğu gibi politik bir mücadele idi. Kanlı ve yıkıcıydı, nefret vardı, müdahaleler vardı ve Avrupa’da da milyonlarca mülteci vardı.

Bu tür benzerlikler nedeniyle Avrupa ile bugünün Orta Doğu’su arasında paralel olan ABD eski devlet sekreteri Henry Kissinger gibi dış politika uygulayıcıları, ABD siyasetindeki en tartışmalı isimlerden biri olan mevcut çatışmaları sona erdirmek için bir çözüm sundu. : Yeni bir dünya düzeni ya da sadece Vestfalya 2.0. 30 yıllık savaşın sonunda Avrupa’da müzakere edilen Vestfalya barışını örnekleyen yeni dünya düzeni için bir model geliştirdiler. Basitçe söylemek gerekirse, çeşitli Hristiyan grupların birlikte yaşamak zorunda olduklarını anlayana kadar birbirlerini öldürdüklerini söylediler ancak ayrı birimlerde. Bu teoriye göre, bu anlaşma nedeniyle kazanan veya kaybeden olmadı; Orta Avrupa nüfusunun neredeyse dörtte biri savaşlar, hastalıklar ve açlık yüzünden öldü. Bunu çağdaş dünyayla ve Westphalian barışını savunurken karşılaştıran Kissinger, 2014 yılında yayınlanan “Dünya Düzeni” adlı kitabında, “Birçoğu çelişkili felsefelere ve iç dünyaya bağlı kalarak, diğerlerini yenecek kadar güçlü olmayan bir çok siyasi birim; davranışlarını düzenlemek ve çatışmayı hafifletmek için tarafsız kurallar arayan uygulamalar; Savunmalar, “birbirleriyle bir anlaşmaya varma zorunluluğu değil, bir nevi üstün ahlak” değil, “bugün özlediğimiz bir güç dengesini getirme” temeline dayanan bir savunma.

 

Amerikalı olmayan bir kanı üşütmek için yeterli olan Kissinger, bir kez daha dünyayı ABD ve İsrail’in çıkarlarına paralel olarak tasarlayacak bir strateji şansını kaçırmadı. Sykes-Picot terimini kullanmaktan kaçındı, ancak Orta Doğu’lulara önerdiği şey, azınlık etnik grupları kullanarak tam bir Sykes-Picot 2.0 tür fragmantasyonu oldu. Örnek olarak Westfalia antlaşmaları vererek korkunç bir fikri tatlandırmaya çalıştı.

Nitekim, 1648’de imzalanan Vestfalya Barış’ı Avrupa’ya barış getirmedi, ancak ulusal özerklik için bir temel ve orta Avrupa’da yeni bir siyasi düzen sistemi sağladı. Kazanan milliyetçilik, egemenlik ve laiklikti. Batı etkisi dünyaya yayıldıkça, bu ilkeler uluslararası hukukun ve dünya düzeninin çekirdeğini oluşturdu. Vestfalya Devleti ile milliyetçilik, Kutsal Roma İmparatorluğu’nu yendi; Bununla birlikte, zamanla ilk olarak Napolyon Savaşları ve ardından yüzyıllarca Avrupa’yı tahrip eden ve on milyonlarca insanı öldüren iki dünya savaşının önünü açtı. Diyaloğa duyulan ihtiyaç, ardından birleşme zorunluluğu ve Avrupa entegrasyonu gereği, kıtayı harap eden bağlanmamış aşırı milliyetçiliğin panzehiri olarak kabul edildi. Bugünün analojisini göz önünde bulundurarak 17’nci yüzyılın ortalarında Orta Doğu ve Avrupa’nın ardından, kalıcı bir çözüm için ABD’nin stratejisinden sonra dikkatli olmalıyız. ABD Başkanı Donald Trump göreve geldikten sonra ABD yaklaşımında hiçbir şey değişmediğinden, sonuçları, riskleri ve olasılıkları düşünmeden acele etme alışkanlığı olduğundan daha dikkatli olmalıyız.

 

“Azınlıklar İttifakı” stratejisi işe yararsa, Orta Doğu’daki yeni bir parçalanma, yalnızca İsrail’in çıkarlarını güvence altına alacak bir barışı sağlamak adına yepyeni bir bölgesel savaş getirebilir. O zaman, Avrupa’da olduğu gibi, küreselleşmiş bir dünyada başka bir dünya savaşının başlangıç ​​noktası bile olabilir. Mezhepçilik maalesef Ortadoğu’nun hastalığı. Ancak bu hastalığın tedavisi, ABD ve İsrail’in istediği gibi yeni eyaletlerde, stateletlerde ve yeni sınırlarda değildir. Bu sadece İsrail’in arzularına yardım ederdi. Fakat aynı zamanda başka bir centurylong cehennemi açığa çıkarabilir.

 

 

 

M.Şebnem Oruç/Daily Sabah

Google+ WhatsApp