Oromo halkının protestoları

Oromo halkının protestoları


Etyopya’da, Oromo halkına mensup sanatçı ve aktivist Hachalu Gundessa’nın 29 Haziran 2020 tarihinde ülkenin başkenti Adis Ababa’da karanlık bir suikastle öldürülmesi bu halkın ciddi tepkilerine, büyük gösterilere, eylemlere ve güvenlik güçleriyle aralarında ciddi çatışmalara neden oldu. 

Oromo Müslümanları hakkında benim, 1985 yılının Mayıs ayında yani bundan 35 yıl önce aylık İslam mecmuasında bir yazım yayınlanmıştı. Tahmin ediyorum bu yazı Oromo Müslümanları hakkında Türkçede periyodik medya organlarında yayınlanan ilk yazıydı. Oromo halkının ızdırabı, maruz kaldığı zulüm ve haksızlık hakkında daha sonra “Bilinmeyen İslam Dünyasından Kesitler” adıyla üç cilt olarak yayınlanan kitabımızın ikinci cildinde de bilgi vermiştik. 

Büyük çoğunluğu hatta tamamına yakını Müslüman olan Oromo halkı Etyopya nüfusunun %40’a yakın bir kısmını oluşturmaktadır. Ülkenin en büyük etnik unsuru olmasına rağmen en çok haksızlığa uğratılan, mağdur edilen halktır. 

Bugün sadece Etyopya sınırları içinde yaşamayan aynı zamanda Somali ve Kenya’da da mevcut olan ancak büyük çoğunluğu Etyopya sınırları içinde bulunan Oromo halkı İslam’la, Resulullah (s.a.s.)’ın Mekke’deki zulmün şiddetlenmesi üzerine Habeşistan’a gönderdiği ilk muhacirler vasıtasıyla tanıştı. İlk zamanlardan itibaren de İslam’ı benimsemeye ve kabul etmeye başladı. O günden itibaren İslam Oromolular arasında hızlı bir şekilde yayıldı ve bu insanlar İslam’a sıkı bir şekilde bağlanır oldular. 

O zaman Habeşistan’da devlete hakim olan Hıristiyanlar, İslam’ın bu halk içinde yayılmasından rahatsız oldu, İslam’ın yayılmasını ve Müslümanların güç kazanmalarını kendi yayılmalarına karşı bir engel olarak gördüler. Bu engeli ortadan kaldırabilmek için hızlı bir şekilde hareket etti ve Oromoluları hıristiyan yapabilmek için yoğun çaba harcadılar. Onları hristiyan olmaya zorladı ve bu amaçla kendilerine ağır baskılar uyguladılar. Fakat tüm baskılara rağmen Oromolular Müslüman kalmayı tercih etti ve hıristiyanların baskılarına boyun eğerek inançlarını, dinlerini terk etmeyi kabul etmediler. 

Önceleri Habeşistan olarak bilinen ancak daha sonra ismi Etyopya olarak değiştirilen bu ülkede hakimiyetin 11 Eylül 1974 darbesiyle komünistlerin eline geçmesinden sonra da Oromo Müslümanlarına baskı devam etti. Yeni rejim Müslümanları ve özellikle de gençleri hıristiyan yapmak için değil tamamen dinden uzaklaştırmak için savaş veriyordu. Dolayısıyla geçmişteki yönetimlerden daha kötü bir siyaseti vardı. Komünist rejim dinsizleştirme amacıyla Müslümanların hayatlarına çeşitli şekillerde müdahalede bulundu. 

Bu yüzden bölgedeki Müslümanlar komünist baskıya direnmek amacıyla Oromo İslam Kurtuluş Cephesi adında bir direniş hareketi oluşturdular. Komünist zulmün devam ettiği yıllarda Oromo Müslümanlarından birçok kişi de ülkeleri dışına hicret etti. Komünist rejimin bu halka yaptığı zulüm de daha çok bu muhacirler vasıtasıyla duyuldu ve öğrenildi. 

Sovyetler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçov’un glasnost ve perestroika politikasını hayata geçirmesinden sonra ondan destek alan Etyopya’daki komünist rejimin çökmesi üzerine ülkede yönetimi ele geçirenler dinsizleştirme temelli baskı uygulamalarına son verdilerse de Oromo Müslümanlarına yönelik ayrımcı politikalar tamamen son bulmadı. Bu yüzden Oromo Müslümanları ayrımcı politikalara ve hak ihlallerine maruz kaldıkları gerekçesiyle 2015-18 arasında muhtelif gösteriler düzenlemişlerdi. 

Bu yüzden Oromo halkının sesi olarak bilinen sanatçı ve aktivist Hachalu Gundessa’nın öldürülmesi doğrudan bu halkı hedef alan bir saldırı olarak algılandı. Bu da Oromoluların çok geniş çaplı tepkisine, protesto gösterilerine ve eylemlerine neden oldu. 

Etyopya hükümetine düşen Oromo Müslümanlarının sesini duyması, onlara yönelik ayrımcı politikalara tamamen son vermesi ve bu halkın haklarını savunan aktivistleri, öncü şahsiyetleri hedef alacak yeni bir cinayet ya da saldırı gerçekleştirilmesine fırsat vermemek için bütün tedbirleri almasıdır. 

Google+ WhatsApp