Ölüm yağarken güçlerin savaşı

Ölüm yağarken güçlerin savaşı


Virüs olayının ilk kez Çin ile İran’da görülmesi üzerine genel kanı dünyayı kendi gönlünce çekip çeviren, hükmeden emperyal güç kaynaklı olduğu genel bir kanıydı. Bunda kuşku yok gibiydi. Bu iki ülkenin seçilmesinin birçok nedeni vardı. Çin ekonomisinin emperyal güçlerin ekonomisini tehdit ediyor oluşu, İran’dan rahatsızlık duyan Amerika- İsrail’in terörü eksenli gerçeği. Uzun süredir İran baskı altında tutuluyordu. İstenilen sonuç bir türlü alınamıyordu. Çin ekonomisinin teknolojik gelişmelere ayak uydurması rahatsızlıkların ana nedeniydi.

 

Amerika veya Batı eksenli insanlığa soluk aldırılmayan bir yüz yıl geride kaldı. Afrika ülkelerine hükmeden Fransa, İtalya ve diğer ülkeler. Rusya’nın yeniden güçlenmesi sonucu giderek kendine yer açma çabaları. Geri kalan büyük bir bölümü ise Amerika ve onun paydaşlarının birlikteliği. Son yirmi yıl içinde Orta Doğu’da ölenlerin sayısı nereden bakarsak bakalım beş milyon insanı buldu. Son Arap Baharı dalgasıyla bu daha geniş bir alana yayıldı. Biraz olsun palazlanan, ülkeler tek tek dize getirildi. Bu yapılırken acımasızca insan kanı aktı.

 

Şu son dört beş yıl içinde Suriye’de ölen insan sayısı bir milyonu aşkın. Irak’ta, Yemen’de, Pakistan ve Afganistan’da nereden bakılırsa bakılsın dört beş milyona yakın insan öldü. Bunlar bilinenler. Sefalete, yokluğa, tehcire, göçe zorlananlar bu sayının dışında. Yağdırılan bombaların, misket bombalarının, kimyasalların etkisi uzun yıllar sürecek. O ülkeler uzun bir süre bunların etkisinden kurtulamayacaklar. Her şeyin bir bedeli var elbette.

 

Koronavirüs olayından dolayı Amerika Çin’i suçlamaya başladı. Bu ilginç bir durum. Şöyle ki virüs olayı ile ilgili kaygılar çok da haksız değilmiş, öyle anlaşılıyor. Laboratuvarlarda virüs üretildiği ve çoğaltıldığı gerçeği ortaya çıkmış oluyor.

 

Evet yeryüzüne ölüm yağıyor. Dalgalanarak yayılıyor. Teknolojide, bilimde ve tıpta çok iyi durumda olan ülkeler en çok etkilenenler. Onlarda ciddi bir panik var. İnsanları çok kıymetli. Hümanizm, insan severlik ya da insan üstünlüğü onlar içindir sadece. Hatta virüs olayı Fransa’da baş gösterince Fransız yetkililerin Afrika siyahilerinin kobay olarak kullanılmasını bile önerdiler. Tepki çektiler. Zaten onlar uzun yıllardır göçmenleri, zor durumda olan insanları kapılarından içeri almıyorlar. Ama sömürüye gelince asla vaz geçmiyor ve ödün vermiyorlar. Yakın zamanda Mali’de Fransız emperyalizminin ne yaptığını gördük. Ne kadar demokrat, insancıl, hoşgörülü ve adil oldukları bu tutumlarından anlaşılıyor.

 

Yeryüzüne ölüm yağıyor. Onları ne teknolojileri, ne güçleri, ne liberallikleri bir yarar sağlıyor ya da bu ölümlere engel olabiliyor. Korkudan şakın durumdadırlar. Sosyal haklardan mahrum olan insanlar Amerika sokaklarında patır patır düşüp ölüyorlar. Hastaneleri yetmiyor. İtalya ile İspanya bu konuda en çok belirginleşen ülkeler.

 

İnsanın insandan kaçtığı bir dönem. Her kesimde bir kıyamet sahnesi, herkes kendi canının derdinde. Cenazeler ortada kalıyor. Kimi yerlerde yakılıyor sokak ortasında. Amerika’da toplu mezarlarla insanlar törensiz gömülüyor. İnsanları çok değerli olmasına karşın değersizce bir muamele görüyor. Çöpe atılır gibi atılıyor atılıyor ve bir an önce oradan uzaklaşılıyor.

 

Manevi moral bu dönemde oldukça önemli. Materyalist zihniyetlilerin kavrayamadıkları durum bu. Putların arkasına sığınarak vaziyetlerini kurtarmaya bakıyorlar. İslâm’ın tıbba verdiği önemi kabullenemiyorlar. Zihin dünyaları tamamen katılaşmış bir anlayış. İnsan psikolojisinin manevi ruhla güçleneceğini bile bilmiyorlar ya da kabullenemiyorlar.

 

Ölüm yağıyor hemen her yere eşit bir şekilde. Bu bora bazı yerlerde daha şiddetli seyrediyor. Amerika’da geç başlamasına karşın şu anda çok daha ağır bir süreç yaşanıyor. Fransa, İngiltere, İspanya, İtalya başa baş gidiyor.

 

Ölüm yağıyor ve insanlık korku içinde.

 

Savaşlar durdu, büyük ülke ve şirket yöneticileri şaşkın. Bu durum birkaç ay sürerse büyük bir yıkım yaşanacağı gerçek. Ama olan insana oluyor. Onlar saltanatlarını gene sürdürecek.

Google+ WhatsApp