Ölüm bir an, gelmesi her an

Ölüm bir an, gelmesi her an


Ölüm bir an, gelmesi her an

 

 

Ölüm, dirileri terbiye eden, ahlâklarını düzelten, ruhlarını kaplamış olan gaflet perdesini yırtan bir vaizdir. Ölümden ve ölenlerden ibret alıp ötelere hazırlık yapan mü’min azizdir. 

Ölenleri çok görmüşüz. Biz hayatı parasız pulsuz okumuşuz. Biz ölümü ölümsüzlükle korkutamadığımız için hep ölümden korkmuşuz. Bilelim ki; biz yaşadıkça ölüm gelmemiştir, ölüm geldiğinde de biz yok olmuşuz. Gelmesi muhtemel olan “yarın” için bugünden hazırlık yapan insanoğlu, gelmesi kati olan ölümden sonraki hayat için hazırlık yapmaması ne büyük gaflet!

Ölümden korkana, dünya dar gelir. Allah’tan korkana, ölüm yâr gelir. Ölüm bir anlık vaka; sırtlar ona götürür, saniye ve dakika. Ölüm bize ne yakın ne uzak. Ölüm, sessiz bir çıngırak. Ölüm, ömür için son durak!

Bin yıl ömrün olsa akıbet gene ecel. Seni kabre indirecek birkaç el. Bizden öncekilerin kimisini sel aldı, kimisini de yel. Biliyorum vardır senin yığın yığın yükün. Ama ölüm geldiği zaman faydasız malın mülkün. Rabbimizin şu âyet-i kerimeleri ölüm ile hayatı birlikte önümüze koyan bir yekûn: 

“Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk Sûresi/ 1-2)

Kur’ân’ın bu beyanına göre ölüm hayattan daha kati haber. Güldüren de, ağlatan da, yaşatan da, öldüren de Allah ekber. Ölüm geldiği zaman; ölmedi mi Peygamber!

“Biz, senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen, onlar ebedî mi kalacaklar?

Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayır ile de şer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.” (Enbiya Sûresi/ 34-35)

Ahirete hazırlık yapmamakla ölüm gelmeden kendini öldürme. Ölümü unutanlarla yol yürüme. Çünkü gaflete alışmakla başlar çürüme!

Bize her an ölüm gelebilir her yerde. Emelimiz ecelimize olmuş perde. Biz düşmüşüz binbir derde. Ölümü unuttuğumuz günden bu yana umud bağlamışız gaflet içinde yaşayan namerde. Ölümü unutmadan yaşayan mü’min-i mertler nerede?

Ölüm; Rahman-ı Rahîm’in fazlından zindan-ı dünyadan, bostan-ı cinâna bir dâvettir. Bil ki; ölmeyeceğine inanmak Firavunlarda, Nemrudlarda, Karunlarda adi bir adettir. Ölüme hazırlıklı olmak, dinde insan için asıl. Dün geldik bugün gidiyoruz velhasıl!

Ölüm, kendi başına gömüldüğün; şayet imanın ve salih amelin varsa senin için bir düğün. Her an hazır ol; tetikte yaşa. Bil ki ölüm kapıya geldiğinde ne ağa der ne de paşa!

Ömür bir nimettir zorba zalimlere dünya menfaati karşılığında satılamaz. Allah tarafından ömrün hududu tayin edilmiştir; ne ileri ve ne de geri bir adım atılamaz. Kur’ân’ı baştan sona oku sana der ki; kendini her daim ölüme hazır yetiştir. Aldığın veya verdiğin nefes belki de son iştir.

Doğan her günle, alıp verilen her nefesle insan ahirete ilerler. Ecel kapıya geldi mi ölüm insanı faniler. Geride kalır nerde haniler. Musallada ölümle eşitlenir fakirlerle zenginler!

Ölüm bana uğramaz diyenler, ölmemeye direnenler, ölenleri görmeyenler, görüp de görmezden gelenler, ölmediler mi? Kabre girmediler mi?  Bir ağaçtan düşen yaprak kadar ömrün var. Baksana çiçek çiçek gelip geçer nevbahar. Dökülür yaprak yaprak gazeliyle sonbahar. Akıllı o ki ölmeden önce ölümü hatırlar.
Şeref, Allah yolunda Allah için ölümü ölümsüzlükle öldürendedir. Ölüm Allah’tansa küsmek nedendir. Hayat ile ölümün emri Allah’ın elindedir.

Değişmeyen ve değiştirilemeyen hakikatlerden birisi de ahiret âlemine sürüyor son süratle akın. Buna inanmıyorsanız gidin günde birkaç defa kabristana bakın. Ölüm alıp verdiğimiz nefesten bize daha yakın!

Ölümden ve ölülerden ibret alınmazsa iman yaşanmaz. Bu hakikati anlayan insanların sayısı pek az. “İman insanı” ile “Dünya insanı” bir olmaz. “Dünya insanı” hayata öyle anlam yüklüyor ki sanki ölüme yabancı. Din adına dinsiz işler yapıyor tümden yalancı!

Hayatın da, ölümün de sahibinin Allah olduğunu inkâr eden apaçık kâfir. Bir gün, bir an öleceğiz bu zahir. Ölüm bizde, biz dünyada misafir. Allah’a imanın varsa durma âhirete hazırlık yap; gamü kederi, kîlü kalı çıkar aradan. Mü’min insan Allah yolunda bir tek Allah davasına kurban. Hayata da, ölüme de bir zarafet vermiş Yaradan! 

 

yeni akit

Google+ WhatsApp