Ne neyi örtmez

Ne neyi örtmez


Dalgaların yoğunluğundan neyin ne ve nasıl olduğu anlaşılamaz. Adı üzerinde “dalga”. Gelip geçici olan. Oluştuğu o an var, bir sonraki zamanda yok. Dalgalardan, yani geçici olanlardan gerçekler tam anlamıyla anlaşılamıyor.

 

Gerçeklerin yüzü çıplaktır, herhangi bir şöyle örtülemez. Yapaylıklar yok ise eğer.

 

Hayatın hangi alanında gerçeklerimizle yüzleşiyoruz? Yaşananlar ile söylenenler ya da görünenler arasında uçurumlar olmasına karşın, hiçbir şey yokmuş gibi davranmak ancak dalgalı zamanlara özgü.

 

Coğrafyamızdaki yer altı ve yer üstü kaynaklar Allah’ın bağışı. Bundan hakkıyla nasiplenen, bilen çıkış yolu bulur. Daralmaz. Ancak eli kolu bağlanmış toplumların önündekiler asıl belirleyici olanlar. Onlara göre yaşanıyor veya davranılıyor.

 

Toplumda uçurumlar var. En uçlarda geziniliyor. Hakikatlerin yerini bulması böylesi bir durumda güçleşiyor. Orta yolu olmayan bir dönem ve süreç. Bunu oluşturan kesimler salt kendilerini ve konumlarını düşünüyorlar.

 

Hakikatlerin farkında olanlar ise en yalnızlar. Kalabalıklar sağa sola uçurumlara doğru savrulduklarından gerçeklerle yüzleşenler ise olanları ifade etmede zorlanıyorlar.

 

Dil önemli. Dil dediğimiz, insanın gerçek yüzü, görüneni ve eylemleri. Dil yılan gibi zehir saldığında kesimlerin kendini koruma ve tavır alma refleksleri oluşuyor. Karşısındaki de kendi zehrini oluşturuyor.

 

Ortadan ikiye bölünmüş toplumun ortak dili nedir, bir araya getirici unsur veya şey nedir, nelerdir? Bunları düşünmeye bile fırsat olmuyor.

 

Dalgaların etkisi, günlüktür. Ne var ne yok savurup götürüyor. Fırtınalar, boralar, tipiler, felâketlerin bir benzeri. Sadece yıkar ya da kimi şeylerin üstünü örter.

 

Sükûnet olduğunda ortam sağlıklı olur. Gerçekler o zaman çıplak yüzleriyle görünür.

 

Kimi kesimler de bu dalgalarla meşgul olur. İşlerini güçlerini bırakır, onların açıklarını, zaaflarını bulmaya çabalar. Asıl olması gerekenden uzaklaşır. Hemen herkes dalgaların köpükleriyle meşgul olur. Bir süre sonra söz konusu bir dalga geçince sanki bir boşluk oluşur. O zaman da bir yenisine âdeta ihtiyaç duyulur.

 

Dalgaların boşlukları durumların gerçekleriyle yüzleşmeye nedendir. Ne yapılıp edilip biri daha mutlaka oluşturulmalı. Sağlıklı olmayan yapıların bir sonucudur bu.

 

Bunu oluşturan medya. Medya ise çok yönlü ve acımasız. Olmayan şeyleri fazlasıyla köpürtür, dalgayı daha da kabartır. Görünen gerçeklerin çok uzağında. İnsanlar medya ile âdeta büyülenirler. Gözler gerçekleri görmüyor, kulaklar bir başka şeyi duyuyor. Medya gerçek konumunun uzağında, bir araç.

 

Gazetecilerin veya duygu köpürtücülerin dünyası. Kültür, düşünce, düzeyli tartışmadan uzak. Karşılıklı usta yazarlardan yoksun bir dünya. Düşünce ortaya koyan, düşündüren, arayışa sürükleyen. Böylesi bir durumda hakikatleri sunma çabası yok. Hayatın kendisi de böylesine sıradan.

 

Yeni güne gözlerimizi açtığımızda nasıl bir dalga merak konusu. Çünkü artçı olabilecek dalgasız, hamasetsiz bir gün düşünülemiyor artık. Bunların şiddetleri de birbirinden farklı. Tadı olmuyor!

 

Derdimiz insan, insanın huzuru, ortak dili. Aynı topraklar üzerinde birbirlerinin gözlerinin içine bakabilen, gülümseyebilenlerin, acılarla hüzünlenen, sevinçlerle mutlu olanların dünyası en büyük beklentimiz.

 

Ruhların daraldığı şu zamanda buna ne çok gereksinim var.

 

Muhatabımızın bir insan olduğu düşüncesi, duygusu, özlemi ile.

 

Güzel günlere ve geleceğe selam olsun.

 

İnsanlara selam olsun. Gönül kıranlar değil, gönül alanların dünyasına selam olsun…

Google+ WhatsApp