Mustafa Kamalak’tan açıklama var!

Mustafa Kamalak’tan açıklama var!


Ne hallere düştük..

 

Bir zamanlar, darbecilerin zorbalıklarına karşı, “Dindar hukukçularımız var, onların karşı savunmaları var” diye övünüyorduk..

 

“Darbeci hukukçuları, kendi tezleri ile vuran, tek tük dindar anayasacılarımız var” diyerek, avunuyorduk..

 

Gerçekten, bir-iki tane anayasa hukukçumuz, darbecilerin onlarca hukukçusunu alt ediyordu..

 

Refah Partisi kapatılırken, o anayasa hukukçularımız sayesinde, Anayasa Mahkemesi öyle bir köşeye sıkışmıştı ki, bugün bile kendilerini savunamıyorlar..

 

Anayasa Mahkemesi, o tarihte, kendi kendine kanun iptali için dava açıp, kanunu iptal edip, kimseye bildirim yapmaksızın, yargılamaya devam edip, sonra da Refah Partisi’ni kapatma kararını açıklamak zorunda kalmıştı. 

 

Gerçi, despotlar, yapacaklarını yine yapmışlardı..

 

Refah Partisi yine kapatılmıştı..

 

Ama karşımızdaki vicdansızların ne kadar gözlerinin döndüğünü de, dindar hukukçularımızın savunmalarına karşı düştükleri acizlikte gördük..

 

Kendilerince büyük bir buluş diye düşündükleri “RP’nin kapatılması için önceden gönderilmesi gereken uyarının yollanmamış olması eksikliği”ni gidermek için, kanundaki uyarı şartını iptal ettiler.. 

 

İyi de, iptal kararı, ancak Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girebilirdi. 

 

Olsun..

 

Despotlarda utanma mı olur?

 

“Biz yaptık, oldu” dediler..

 

Ama vicdanları kanattılar..

 

O vicdanlar kanadığı için, AK Parti 2002’de tek başına iktidar oldu..

 

2002’ye kadar gelen süreçte, RP’nin uğradığı haksızlıklar, Fazilet Partisi’nin uğradığı haksızlıklar, dindar hukukçular tarafından öyle güzel işlendi ki, laikçi kesimin en azından bir kısmı, “Bu kadar da olmaz” deme noktasına geldiler..

 

İşte o süreçte, laikçi kesimin dayatmalarını delilleri ile ekarte eden önemli hukukçularımızdan birisi de Prof. Mustafa Kamalak idi..

 

O gün gördüğü büyük hizmet, 2013 sonrasındaki bazı tavırları sebebi ile bizi üzdü..

 

Zaman zaman eleştirdim..

 

Belki eleştirinin dozunu da kaçırmış olabilirim..

 

Ama eleştirilerim, hiçbir menfaat gözetmeksin, hiçbir özel kasıt olmaksızın yazılmıştı.

 

Tekrar bir tartışma açmamak için ayrıntıya girmeden, o eleştirlerime Mustafa Kamalak hocanın yolladığı cevabı, burada yayınlayarak, en azından 28 Şubat sürecindeki Milli Görüş’e hizmetlerine saygı gösterdiğimizi ispatlamış olalım..

 

Mustafa kamalak hocadan gelen açıklama, şöyle:

 

https:\\\www.yeniakit.com.tr sitesinde Yeni Akit Gazetesi yazarı ve yazı işleri müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun 12.01.2021 tarihinde yayımlanan “Kamalak ister eşini, ister İP’e giden avukat oğlunu çağırsın!” ve 27.01.2021 tarihinde yayımlanan “SP’de ilk raunt: FETÖ’cülerin avukatı kazandı!” başlıklı yazıları ile müvekkil Prof.Dr. Mustafa Kamalak ve ailesi hakkında gerçek dışı, hukuka aykırı, gazetecilik meslek etiği ile bağdaşmayan, müvekkilin itibarını, saygınlığını, şeref ve onurunu rencide edici ifadeleri ihtiva eden yazısı yayımlanmıştır.

 

Söz konusu 12.01.2021 tarihinde yayımlanan yazıda: “... 2014’lerde, 2015’lerde gitti, FETÖ’nün samanyoluhaber’inde, Tayyip Erdoğan düşmanlığı yaptı ... Eşi av. Zübeyde Kamalak’ı duruşmaya aldırmak da, Mustafa Kamalak’ın şimdi hakaret üstüne hakaret yağdırdığı Tayyip Erdoğan’a düştü... Haydi söyle, Mustafa Bey ... Eşini, avukatlık cübbesi ile duruşmaya bile aldıramayan ... şimdi de, eşini duruşmaya almayan hakimle birlik olup, AK Parti’ye çemkiren Kamalak ... FETÖ’cü hırsızların talimatı ile anlattığı o fıkrayı, bugün nasıl savunacak, izah etsin bize...”

 

27.01.2021 tarihinde yayımlanan yazıda ise: “en üst perdeden konuşan Mustafa Kamalak idi ... Hani şu, 17-25 Aralık sonrasındaki günlerde, günübirlik FETÖ terör örgütünün televizyon kanallarına çıkıp, Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapan Saadet Partisi’nin eski genel başkanı...” şeklindeki ifadeler ile alenen müvekkili tahkir ve tezyif edici, şeref ve haysiyetini zedeleyici, kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan gerçek dışı yazılar yazılmıştır.

 

Akademisyen kişiliği, siyasi kariyeri ve yaptığı görevler ile haklı bir itibar sahibi olan müvekkilin hakkında yayımlanan yazılar bir bütün olarak ele alındığında, “gazetecilik adı altında” yapılan işin aslında kişilik haklarının yok sayılarak haksız, kötü niyetli iftiralarla söz konusu yazıları okuyan okuyucular nezdinde olumsuz algı oluşturmaya yönelik olup, son derece nezaket dışı ifadeler barındırmaktadır.

 

Müvekkilin 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişiminin yaşandığı gecede.  Saadet Partisi Genel Başkanı olarak -Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısında önce saat 22.30’da- demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak adına darbeye karşı tepki göstererek Genelkurmay Başkanlığı’ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yürüyen tek siyasi parti genel başkanı olmuştur. Hal böyleyken Ali İhsan Karahasanoğlu’nun ‘FETÖ’cü hırsızların talimatı ile anlattığı o fıkrayı, bugün nasıl savunacak, izah etsin bize’ şeklindeki ifade ile müvekkilin ‘Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçisi olduğu, FETÖ’cülerden emir ve talimat alarak işbirliğinde bulunduğu’ ithamı ile müvekkili hedef gösteren suçlamalarda bulunması -hukuka aykırı olup- gazetecilik meslek etiği ile bağdaşmayan bir durumdur.

 

Yine anılan 12.01.2021 tarihli yazıda ‘şimdi de, eşini duruşmaya almayan hakimle birlik olup, AK Parti’ye çemkiren kamalak’ şeklinde nezaket ve ahlak dışı bir ifade yer almaktadır. Zira ‘çemkirmek’ ifadesi Türk Dil Kurumu’nun güncel sözlüğünde ‘(halk ağzında) köpek kesik kesik havlamak’ olarak düzenlenmiş hakaret içeren bir ifadedir.

 

Dolayısıyla gazetecilik mesleğinin adeta siyasi bir mücadeleye dönüştürülerek, her türlü yolu meşru sayarcasına asılsız ve yalan bilgilerle vicdandan yoksun şekilde yazılan işbu yazılar, eleştiri sınırlarını aşan icapsız, yersiz ve incitici yazılardır. Bağımsız gazetecilik faaliyeti dışında kaldığı için müvekkilimce esefle karşılanmıştır.

 

Açıklanan nedenlerden dolayı müvekkil adına kişilik haklarının ihlalinden ve hukuka aykırı her türlü saldırıdan dolayı yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

 

Cevap ve düzeltme isteyen

 

Vekili av. M. Furkan Kamalak

Google+ WhatsApp