Musibetleri mü’mince okuma usûlü/4

Musibetleri mü’mince okuma usûlü/4


Musibetler Allah’ın ayât-ı hadisâtları olduklarından ibretler üzerinden okunurlarken onların anlam katmanlarını daraltmak veya onları belli bir hadise ile mukayyed kılmak, kişinin kendisini Allah’ın yerine koyması anlamına gelir. Ayât-ı hadisâtlarda muhtelif ibretler vardır. Mesela günümüzde ortaya çıkmış olan bulaşıcı ve insanların ölümüne sebep olan cihanşümul “Korona Virüs” musibetini ele alalım.

 

Asrımızda ortaya çıkan Korona Virüs, Allah’ın izniyle beşeriyet âlemine isabet etmiş olan bir musibettir. Ancak teleskopla görülebilen bu virüs, Allah’ın görünmez virüsler ordusundan bir nefer, bir askerdir. Allah’ın görünmez virüsler ordusundan bir Korona virüs askeri, dünyada tağutlaşan, müstekbirleşen, Allah’a meydan okuyan, insanlığı yok edecek silahlar yapmada yarışan dünyanın bütün müstekbir devletlerini dize getirdi. Bir hiç olduklarını onlara gösterdi. Herkesin elini kolunu bağladı eve gönderdi. Silahları, bombaları, tankları, uçakları, arabaları bir anda hükümsüz hale getirdi. Ülkeler arası hudutları kapattırdı. Rabbimiz buyuruyor: “Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, beşer için ancak bir uyarıdır.” (Müddessir Sûresi/ 31)Allah’ın gözle görünmeyen orduları vardır. Tağutları, firavunları, Karunları, azmanları reddederek Allah’a kulluk edenler tükendiklerinde o orduları yanlarında bulurlar.

 

Ehl-i Basiret birisi, Korona Virüs’ün sebebi; Allah’ın diniyle idare olunmak manasına gelen Hilafet-i Şer’iyyenin ilga edilip Avrupa’dan alınan beşeri kanunlar, Fransa’dan alınan Laikçilik virüsü, Yunanistan’dan alınan Demokrasi virüsü, Kapitalizm, Sosyalizm, Komünizm, Liberalizm, Feminizm gibi virüslerdir, diyebilir. 

 

Bir başka Ehl-i Basiret, Korona Virüs’ün sebebi; Allahû Teâla, senelerden beridir Filistin’deki Gazze halkını karantina hayatı yaşamaya mahkûm eden Şeytan Amerika’nın terör karakolu İsrail’in bu zulmüne engel olmayan, seyirci kalan bütün dünya insanlarını karantina ile cezalandırdı, diyebilir. 

 

Bir başka Ehl-i Basiret, Korona Virüs’ün sebebi; Suriye’de Beşer Esed denilen bir Firavun ve avaneleriyle birlikte 9 yıldan beridir her gün varil bombalarıyla öldüre öldüre 1 milyon mazlum insanı yok etti, 10 milyon insanı da yerinden etti, ama koca bir dünyanın bu firavuna gücü yetmedi, bu firavunu durduramadı, bu durum ğayretullaha dokundu, Allahû Teâla da bu virüs ile bütün insanlığı cezalandırdı, diyebilir. 

 

Bir başka Ehl-i Basiret, Korona Virüs’ün sebebi; Müslümanlar olarak cemaat olamadık, cemaat ile namaz kılmayı önemsemedik, cemaatle namaz kılmanın tadına varamadık, Allahû Teâla da bizi camiden, camide cemaatle namaz kılmaktan ve Cuma’dan mahrum bıraktı, diyebilir. 

 

 

Bir başka Ehl-i Basiret, Korona Virüs, İslâm ümmeti olarak Kâbe’yi Kraliyetin ve Kralların emrine bıraktık, sahip çıkmadık, Kâbe’de “el- Hamdulillah Amerika ile birlikte dünyayı sevkü idare ediyoruz” diyen imamlara tepki göstermedik, katil Amerika’nın avanesi olmuş imamları Kâbe’den uzaklaştıramadık, bu durum ğayretullaha dokundu, Allahû Teâla da bizleri Kâbe’yi tavaf etmekten, Hacc ve Umre yapmaktan mahrum bıraktı, diyebilir.

 

Bir başka Ehl-i Basiret, Korona Virüs’ün sebebi; Rasûlüllah (sav)’in, “Onların imamları/idareciler Allah’ın kitabıyla hükmetmedikleri, Allah’ın indirdikleri hususunda muhayyer/seçmeci ve sentezci davrandıkları zaman Allah onların azabını kendi aralarında kılar” (Sünen-i İbn-i Mace, Kitabü’l-Fiten, 22) haber verdiği bu durumdur, diyebilir.

 

Bir başka Ehl-i Basiret, Korona Virüs’ün sebebi; Arakan’da, Keşmir’de, Irak’ta, Yemen’de, Doğu Türkistan’da zulme uğrayan mazlumların kimsesizliği, çaresizliği, Afrika’da açlıktan, susuzluktan feryad eden mazlum çocukların insanlık camiası tarafından duyulmayan, işitilmeyen feryad sesleri ğayretullaha dokundu, Allahû Teâla da bütün dünyayı böyle bir ceza ile cezalandırdı.

 

Bir başka Ehl- Basiret, Korona Virüs’ün sebebi; kışın ortasında Yunanistan hududunda mazlum mültecilere zulüm edildi, kendilerine hudud kapıları kapatıldı, çıplak hale getirildiler ve bunu dünyaya servis ettiler, dünya da buna engel olamadı, bu durum karşısında sessiz, tepkisiz bir şekilde seyirci kaldı. Bu durum ğayretullaha dokundu, Allahû Teâla da Korona Virüs ile bütün hududları kapattı, diyebilir.

 

Ehl-i Basiret olan kimseler tarafından ileri sürülen bu ibretli tespitlerin hepsi doğru ve haklıdır. Ama cihanşümul olan Korona Virüs Musibeti sadece bunlara bağlanamaz. Belki binlerce sebep daha sayılabilir. Bu musibet de diğer musibetler gibi bir ayettir. Her Ehl-i Basiret kendine göre bu ayetten bir ibret dersi çıkarabilir. Sadece birkaç sebebe bağlarsak, kendimizi sayılamayacak anlam katmanlarından meydana gelmiş ayât-ı hadisâtlardaki ibret derslerinden mahrum bırakmış oluruz.

Google+ WhatsApp