MÜDDESSİR SURESİ BİZE NE ANLATIYOR?

MÜDDESSİR SURESİ BİZE NE ANLATIYOR?

-Pasif iyiden aktif iyiye geçilmesi gerektiğini -Topluma karşı bir sorumluluğumuzun olduğunu -Davetçinin yatmayıp kalkıp açık tebliğe yönelmesini -Allah’ı hayatın her alanında tekbir etmeyi, en büyük kılmayı -İnsanın hem kendi içinde hem de dışında Allah’ı

MÜDDESSİR SURESİ BİZE NE ANLATIYOR? 

 

 
-Davetçinin içe dönüklükten dışa dönüklüğe yönelmesi gerektiğini

-Pasif iyiden aktif iyiye geçilmesi gerektiğini

-Topluma karşı bir sorumluluğumuzun olduğunu

-Davetçinin yatmayıp kalkıp açık tebliğe yönelmesini

-Allah’ı hayatın her alanında  tekbir etmeyi, en büyük kılmayı

-İnsanın hem kendi içinde hem de dışında Allah’ı yüceltmesi gerektiğini

-Gerek iç (manevi)temizliğe gerekse dış (maddi) temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini

-Her türlü kötülükten, pislikten, küfürden, fısk ve fucurdan hicret edilmesi yani terk edilmesi gerektiğini

-Yapılan iyiliğin başa kalkılmamasını, yapılan iyiliğin çok görülmemesini ve karşılık beklenmemesini

-Yapılan iyilikten kendimize çıkar elde etmememiz gerektiğini

-Kafirlerine yaptıklarına, psikolojik baskılarına karşı sabırlı ve dirençli olmamız gerektiğini

-Aceleci olmayıp tedrice uygun hareket etmemiz gerektiğini

-Sabrın, direnişin yalnızca Allah için yapılması gerektiğini

-Kıyamet aşamasının kafirler için zor bir süreç olacağını

-İnkarın sebeplerinin bazılarının şunlar olduğunu:
                   Geniş maddi imkanlar
                    Mal hırsı
                    İktidar, güç
                    Evlat, aşiret çokluğu
                    Sıkıntısız bir hayata sahip olması
                    Kendini müstağni, bağımsız görmesi
                    Hayatında Allah’ı hesaba katmaması
                    Şeref ve itibar verilmesi
                  
-Kafirlerin vahye karşı yaklaşımlarından bazılarının şunlar olduğunu:
                     Verilen nimetlere nankörlük
                     Vahye karşı inat etmek, surat asmak
                     Vahye karşı her türlü alternatifleri düşünmek
                     Yüzünü sadece dünyaya çevirmek
                     Kibirli olmak
                     Vahye “esatirul evvelin” (geçmişlerin masalları) diyerek vahyi itibarsızlaştırmaya çalışmak
                     Vahyi sihir olarak nitelemek
                     Vahyi beşer sözü saymak
                     Tuğyan yani azgınlık etmek

-İnkarcı, vahye karşı çıkanların akibetinin Cehennem olduğunu

-Cehennemin ;
                         Eşsiz bir ateş
                         Ne diri bıraktığını, ne de öldürdüğünü
                         İnsanın derisini kavurduğunu
                         Üzerinde 19 bekçi olduğunu
                         İnsanlık için  büyük bir uyarı olduğunu


-Cehenmem bekçilerinin 19 olmasının bir imtihan olduğunu

-Allah’ın dileyen kimseyi hidayete yönlendirdiğini, dileyen kimsenin de sapıklığa yönlendirdiğini

-Herkesin kendi kazancına bağlı olduğunu

-Cennette olanların Cehenmemde olanların durumlarını soruşturduklarını

-Cehenneme giriş sebeplerinden bazıların şunlar olduğunu:
                               Namaz kılmamak-Allah ile arasındaki bağı koparmak
                               Yoksulları doyurmamak, onların doyurulmamasına yardımcı olmamak
                               Günaha dalan kimselerle günaha dalmak, onlarla içli dışlı olmak
                               Hesap gününü yalanlamak
                               Dünyada iken ahret endişesi taşımamak
                               Küfür ve günah üzerine ölmek

-Hayatında Allah’ı hesaba katmayan insanlara hiçbir şefaat, torpil olmayacağını

-Kafirlerin yabani eşeklerin aslandan kaçtıkları gibi vahiyden kaçtıklarını

-Kafirlerin kendilerine sahifeler inmesini bekledikleri için öğütten yüz çevirdiklerini

-Kafirlerin ahret korkusu olmadığını

-Ayetlerin bir öğüt olduğunu, dileyen kimselerin bundan öğüt alacağını, istemeyen kimselerin de öğüt alamayacağını ANLATIYOR
 
 
fecr
irfan keser

Google+ WhatsApp