Modern dünyanın bunalımında

Modern dünyanın bunalımında


Modern dünyanın bunalımında

 

 

Milâdî yeni bir yıla girdik. Modern dünya çılgınca eğlendi. Dünya çok huzurlu, sakin, insanlar mutluymuş gibi. Sömürgenlerin bayramıdır bunlar. Dinî görünüm sadece bir gösterge. Aşırılıkların dinî bir ruhtan doğduğu söylenemez.

Hıristiyan dünyanın çelişkileri zaten temelden geliyor. Kilisede şaraba ekmek bandırılması alkole meşruiyet kazandırıyor. Batı’nın en temel sorularının başında alkol geliyor. Alkol ile mayalanmış bir insanlık bu. Bu, sadece kendileriyle sınırlı kalsa diye düşünülebilir, ne yazık ki öyle değil. Olumsuzluklar dalgalar hâlinde bütün insanlığı kaplıyor ve etkiliyor.

İnsanlığın giderek bunalımda olduğu bir gerçek. Modernliğine konforuna rağmen insanlık adına iyimser olunamıyor.

Türkiye özelinde bakıldığında -ki bizi Türkiye öncelikle ilgilendiriyor- insanı huzursuz eden bir durum var. Sadece kadın cinayetleri üzerinden olaylar gerçek anlamda tanımlanamaz, nedenleri de anlaşılamaz. Bu, alanı daraltır sadece.

Hırsızlıklar artık mesleki bir alan gibi.

Cinsel doyumsuzluklar, ihlaller çılgınlık boyutunda sınır tanımıyor.

İnsanın insana güvenmediği bir ruh hâli var.

Toplu taşıma araçlarında ya da mekânlarda kuşaklar arası ilgisizlik ve bencillik yoğun. İnsanın insana ilgisi giderek tükenişe doğru gidiyor. Bazen bizi ürküten durumları yaşıyoruz.

Bir örnek olsun diye: Marmaray’da yoğun bir saatte, yaşlı bir bay ile bir bayan, ayakta bekliyor. Yanı başında beş kişilik genç bayan grubu var. İçlerinden biri yaşlı bayana yer verdi diye arkadaşları onu gözleriyle âdeta yediler. Bir başka yaşlı bu durumun farkına vardı, yer vereni tebrik etti. Diğerleri tıp öğrencileri olduklarını, yorgun olduklarını, yer vermek zorunluluklarının olmadığını anlatırken âdeta o yaşlıları ezip geçtiler. Aralarında şen şakrak eğlenmeye devam ettiler.

Genelde olumsuz davranışlar bilgisiz, cahil, gelenekten gelenlere atfediliyor ve toplum baskısı olarak da öne sürülüyor. Oysa bu modern gençler tıp öğrencileri ve ukala, üstelik ilgisiz. Bunlar insan sağlığı konusunda sorumluluk alacak kimseler. Tabiî bunu genele yayamayız ama bunlar örnek insanlar. Zaten örnekler hayatın içinde olan durumlar.

Gerek eğlence merkezlerini, kafeleri, alışveriş merkezlerini dolduran gençler. Gençliğin ideali tüketim üzerine kurgulu. Çok para kazanma, rahat ve modern bir hayat yaşama. İdealsizlik, ülküsüzlük ve geleceksizlik gençliğin yeni hayat anlayışı. Bu, bohemlik ötesi bir durum. Gençliğin bir ideali olmayınca sorumsuzlukları da ağır basıyor. Yanı başında kıyamet kopsa ilgilenmeden çekip gidiyor.

Sokak çocukları, dilenciler, göçmenler insanlığın acısı ve yarası. Yaşlılar hayatın gerçeği. Yaşlı bir emeklinin maaşının elinden kapılıp kaçılması insanî bir durum ile izah edilemez. İnsanlık dışı bir durum.

İnsan insanlığını yitiriyor. Var olma bilincinin çok uzağında. Öğrencilerin öğretmenlerine, büyüklerine olan tutumları artık sınırdan öte bir davranış ve yaşama biçimi. Absürtlük hayata egemen ve bundan da haz alınıyor.

Modern dünya insanı kaba ve yüzeysel olsa da bilgi sahibi ediyor. Ama insan olma bilincini yok ediyor. Silâh sektörünün yoğunluğu ve insan öldürme üzerine olan bir sanayinin ve sektörün varlığı nasıl izah edilecek. Kaldı ki bu, dünyanın en modern, en güçlü, en hümanist, en demokrat, en âdil, en gelişmiş ülkeleri, yöneticileri ve milletleri tarafından yapılıyor!..

Dünyaya kötülükler ve olumsuzluklar pompalanırken, rol gereği; özgürlük, demokrasi ve eşitlikten söz edilebiliyor.

Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Müslümanlar değerlerini yaşamadıkça karanlık dalgalara kapılmaktan kendilerini kurtaramazlar. İnsana insan olarak bakılmadıkça sorunlar asla giderilemez.

 

milli gazete

Google+ WhatsApp