Millet Olma Bilinci

Millet Olma Bilinci

Genelde insanlığı kuşatan, daha çok Müslümanlar üzerinde etkili olan ırkçılık ve ırkçı yaklaşımlar günümüz sorunlarının temelini oluşturuyor. Bu, birçok olumsuzluğa kapı aralıyor. İslâm milletinin bulunduğu geniş bir coğrafyada birbiriyle sınırları olan Müslümanların dağılmışlıkları ve toparlanamayışları bir kangrene

Millet Olma Bilinci

 

 

Genelde insanlığı kuşatan, daha çok Müslümanlar üzerinde etkili olan ırkçılık ve ırkçı yaklaşımlar günümüz sorunlarının temelini oluşturuyor. Bu, birçok olumsuzluğa kapı aralıyor.

İslâm milletinin bulunduğu geniş bir coğrafyada birbiriyle sınırları olan Müslümanların dağılmışlıkları ve toparlanamayışları bir kangrene dönüştü. Aslında ırkçı oluşu da aşan durumlar söz konusu. İslâm milletine mensup kavimlerin birbirleriyle olan çekişmeleri daha derinlere varan sonuçlar getirdi. Artık kavim çekişmeleri bile bir yerde masum kalıyor gibi. Sadece bu, bir başına asıl sorunları görmezlikten gelmemize neden oluyor, ilgisizlik ve duyarsızlığımızı oluşturuyor.

Elbette çok başka sorunlar da var. Olumsuzluklar birbirini besliyor ve tetikliyor. Sorunların uçurumlara dönüşmesine neden oluyor.

İslâm milletinin belli bir tanımı var. Müslümanlar İbrahim milletindendirler. Bu, Müslümanların bütünlüğünü ve birliğini oluşturabilir. Irkların, renklerin farklılığı çeşitlilikleri zenginlikleri, aynı zamanda güçleri. Çok parçalı ırki oluşlar ulus ve kabile devletçikler Müslümanların işini zorlaştırıyor, birliktelik oluşturmalarını engelliyor. Elbette emperyal bir bakışla bu parça devletçiklerin bir devlete dönüştürmek artık zor. Böyle bir savda bulunmak gerçeğe aykırı. Yeni Osmanlıcılık diye tanımlanan bir süre de gündeme getirilen oluşların olamayacağı biliniyordu. Her topluluk kendi yapısı içinde. Emperyalizm güdümlü devletçiklerin böyle bir niyeti bile söz konusu olamıyor

Batı, genel anlamda bütünleşmeler ve çatı topluluklar oluştururken Müslümanlar ise gederek dağılıyorlar. Dağılma ile birlikte kendilerine yabancı olan çatılara sığınma çabasına giriyorlar. NATO, AB gibi çatı oluşlar batılıların birlikteliğini sağlıyor. Kimi Müslümanların NATO çatısı altında olmaları Müslümanlar açısından kısmî bir yarar sağlar gibi oldu. Komünizm dalgasına kapılmama ya da koruma gibi. Fakat bu tam anlamıyla Türkiye gibi kimi ülkeleri Amerikan emperyalizmine bağımlı ve çaresiz kıldı. Kapitalizme adaptesine neden oldu.

Müslümanların tek millet oluşları büyük şansları. Doğudan batıya hemen bütün Müslüman ülkeler birbiriyle komşudurlar. Bu da ayrı bir şans. Komşuluk bağlarıyla birbirlerine destek olmaları ve birliktelik oluşturmaları daha kolay olabiliyor.

Müslümanlar millet olma bilincine yeniden kavuşmalıdırlar. Çatı oluşları böylece sağlanabilir. Birbirlerine tahammül ve anlayışlı davranmaları girişimlerini kolaylaştırır. Kendilerini saran korkulardan arınmalıdırlar. Mezhep, meşrep ve ırki konumlarını bir kenara bırakmalıdırlar.

Müslüman milleti yeniden diriliş ruhunu gerçekleştirmeli. Kendisine musallat olan kavramlardan arınmalı. Öz değerine uygun kavramlarla hayatı ve geleceği yeniden yorumlamalı.

İslâm milletine öncülük eden, edebilecek ülkelerin, güçlerin birlikteliğinin önü açılmalı. Bunlar Müslümanlara genel anlamda güven vermeli. Güvensizlik temel sorun.

Müslümanları özgür ve kendi başlarına olabilecek her hamle hem Müslümanların hem de insanlığın geleceği açısından önemli.

Müslümanların birbirini anlayabilecek entelektüel bir dil bağı gerekli. Fedakârlık başlı başına bir başlangıç oluşturabilir. Birilerine olan saygıdan kusur etmeden, bulundukları konumları sağlanarak insanlığın ve Müslümanlığın hayrına atılacak her adım önemli. Her adım bir girişimdir. Her samimi yaklaşım bir adımdır. Önce sahih bir niyet ile yola çıkma düşüncesi bile yeterli bir adım olabilir.

Küçük ve sıradan duruşlar hiç kimseye bir şey kazandırmaz. Bu, bir varlık anlamına da gelmez. Küçüklük yitip gitmedir. Bunun bir geleceği de yoktur. Yeter ki Müslüman olma şans ve imkânı yeniden düşünülsün ve yola çıkılsın. Her şey iyi ve sahih niyetlere bağlı.

 

 

Ali Haydar Haksal/Milli Gazete

Google+ WhatsApp