Küresel Kuşatma

Küresel Kuşatma


İnsanlığı saran tehlikeler, insanın metafizikten, manevilikten, hakikatten uzaklaşması ya da uzaklaştırılmasıdır. Hedef şaşırtan, yanılsatan ve yol saptırtan bir bakış, davranış ve oluş ortama egemen.

 

İnsanı büyüleyen, etki altına alan, çekici kılan bir dalgadan söz ediyoruz. İnsanın gözlerini alan bir ışıltı mı, bir göz karartma mı? Her ikisi ve diğerleri de olabilir.

 

İnsanın kendisi kendisine engel. Bir arayıştan ve bakıştan yoksun. Daha çok duygulara yönelik bir oluş var. Bunun etki alanı güçlü, içten içe hayata işleyen bir sızmayı gerçekleştiriyor.

 

İnsan manevi değerlerinden uzaklaştıkça daha çok kapılıyor dalgalara, direnme gücünü yitiriyor. İnsanı koruyan iç güçler önemli. Müslüman olma büyük bir nimet, bir lütuf. İnsan, bunun değerini bildiği ve anladığı zaman kendi kurtuluşunu ve koruyuşunu kendiliğinden sağlamış olur.

 

Dalgaların hızı kimi zaman insana fırsat tanımayabilir. Hayata ve olmazlara bile hazırlıklı olmak gerekir, temkin her zaman için gerekli. Hazırlık bazen kendiliğinden de olabilir. Müslümanların ruh dünyasında kimi koruyucu haleler var. İnsan bir yanlışa sürüklenirken kendiliğinden ondan sıyrılır ve hatta kurtulur.

 

Ortamlar da önemli. Salih, hakikati kendine ilke edinmiş topluluklar, büyük zatların yanında olmak insana bir disiplin sağlar. Her topluluk kitlesel olarak etkileyici olur. Çünkü davranışlar da sürükleyicidir bir bakıma. Moda diye bilinen olgunun etki alanı ve sürekliliği de bunu gösterir. İnsanlar birbirine bakarak öykünürler, birbirine benzemeye başlarlar. Bu sadece giyim kuşamla ilgili değil, hayatın diğer alanlarıyla da ilgilidir. Konuşma biçimleri, üslupları bile kendini belli eder böylesi durumlarda.

 

Erkek çocukların, babalara, dayılara, ağabeylere, kız çocukların anne ve teyzelere, ablalara öykünmesinin nedeni de onları kendine örnek almasıdır.

Moda ve reklâmın insan üzerindeki etkileri yadsınamaz. Çünkü her gün her saat gözlere ve gönüllere hitap eden bir ruhu var. İnsanı önce çarpan, şok geçirten, zamanla kanıksatan bir etkisi olur. Etkisi çok güçlüdür. Çocukların veya genel olarak insanların podyumlara gitmelerine gerek yok. Sosyal medya ve reklâm aracılıklarıyla hemen hemen hayatın bütününe hitap ediyor.

 

Küresel kuşatmanın en etkili alanlarından biridir. Yalan ve yanılsatma üzerine kurulu bir sistem.

 

Küresel kuşatmanın da bir ideolojisi var. Bunun bir fikre ve düşünceye sahip olması gerekmez. Ruhsuzluk ve idealsizlik onun özünü oluşturur. Çok dalgalı olduğundan değişkenlikler gösterir. Bugün bir şey söylüyorsa yarın, onun tamamen tersi olan bir başkasını söyleyebilir. Bunu asla yadırgamaz ve umursamaz. O gün geçip gitmiştir, bugün veya yarın bir başka gündür. Onun için çıkar devşirme önemli. Bir milleti kendin ruhundan uzaklaştırma ve saptırma asıl amacı.

 

Bir Müslüman’ın temel ilkeleri var. Aşırılıklardan uzak tutar. İnsanı hemen her şeye karşı sorumlu tutar, bu kendiliğinden olur. Manevî bir kuşanma ile. İnsan özgürlüğünün peşindedir daima. Kendisini sınırlayanlara karşı tepkili olur. Fakat bir Müslüman için özgürlük inancının olduğu alandır. İnanma özgürlüğü, yaşama özgürlüğü. İnsanı uçurumlardan ve tehlikelerden koruma özgürlüğü.

 

İnsanlık kuşatmalardan ancak İslâm inanç ve düşüncesiyle onun oluşturduğu ruhla korunabilir. İslâm inancının ibadetleri yaşama biçimi, helâlleri koruyucu bir özelliğe sahip. Her ibadetin özel bir etkisi var hayata. İnanmaya, putlara tapınmamaya, bölüşmeye, yardımlaşmaya, özveriye, arınmaya, hak ve adalete götürür. Bunun zıtlarından ya da karşıtlarından korur. Yeter ki hakkıyla, inancına bağlı kalınsın.

Google+ WhatsApp