Küresel kötülük projeleri

Küresel kötülük projeleri


Küresel kötülük projeleri

 

 

Allah’ın dinini referans alarak Allah’ın kullarını Allah’ın dininden koparmaya çalışan bütün kurum ve kuruluşlar, birer kötülük projesidirler.

Küresel kötülük projelerinin amaçları; sömürülebilirlik kabiliyetini artıracak sömürge aydınları yetiştirmektir. Din bağının, aile ağının, ümmet bağının yerine ve önüne geçen yapı bağlarıyla insanları birbirine bağlayan oluşumlar, kuruluşlar, küresel kötülüğün birer projesidirler.

Küresel kötülük projelerinin birer versiyonu olan yapılar hiç fakiri sevmezler. Onların kapıları fakirlere daima kapalıdır. Zenginleri sömürebilmek için zenginlerin çocuklarına kapılarını açarlar. Cari sistemin etkili ve yetkilileri ele geçirmek için onların çocuklarına kapılarını açarlar. Şunu bilelim ki; kapıları fakirlerin çocuklarına kapalı olan yapılar, küresel kötülüğün birer projesidirler. Onların nezdinde gâvura gâvur demek suçtur. Onlar Hıristiyanları, Yahudileri Müslümanlara tercih ederler.

Hıristiyanları, Yahudileri Müslümanlara tercih etmek, İslâm dininin dışında yeni bir din edinmektir.

Küresel kötülük projelerine umut bağlayanlar, kendilerine hakikatleri hatırlatanlardan nefret ederler. Rabbimiz haber veriyor:

“Müşrikler, eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah’a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince, bu ancak onların nefretlerini artırdı.

Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için (böyle davranıyorlardı). Oysa kötü tuzak, ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah’ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen, Allah’ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın.”(Fatır Sûresi/ 42-43)

Dikkat edilirse, kendilerine böyle bir uyarıcının gelmesi, yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü düzen kurmak ile uğraştıklarından sadece nefretlerini artırdı. Oysa pis pis kurulan kötü tuzağa ancak sahibi düşer. Öncekilere uygulanagelen yasayı görmezler mi? Sen Allah’ın yasasında bir değişiklik bulamazsın. Sen Allah’ın yasasında bir başkalaşma bulamazsın. Hâlbuki kötü tuzaklar, komplolar sadece kuranları kuşatır. Bu adamlar öncekilere karşı Allah’ın sünnetini bilmiyorlar mı? Hâlbuki Allah’ın sünneti için, Allah’ın yasası için bir bedel bulamazsın. Allah’ın sünneti için bir değişim, bir kayma bulamazsın. Sünetullah’ı hiçe sayarak küresel kötülük projeleri yapanlar, müstekbir olanlardır. Onların en büyük sermayeleri, kendi istikbarlarıdır.

Hakk’ın, hakikatin ve ehl-i hakikatin karşısında istikbar, bir yok oluş işaretidir. Tevhidi davetin karşısında yok olup giden Mekkeli müşrikler yeryüzünde istikbar edip büyüklük taslıyorlar. İstikbar aslında küçük olanın, küçük olduğunu bilen insanların büyüklük taslaması, çalım satması anlamına gelir. Kendisinde herhangi bir konuda bir takım değerlerin olduğuna inanan bir insanın istikbara, çalım satmaya ihtiyacı olmaz. Kâfirler, Allah’ın âyetlerini bildikleri halde, içlerinde, vicdanlarında o âyetleri duydukları halde o âyetlere karşı çıkmaları kendilerinde bir küçülme, bir aşağılanma meydana getiriyor. İşte bunu kapatabilmek, içlerindeki bu kompleksi bastırabilmek için istikbara, büyüklenmeye, kibirlenmeye çalışıyorlar ve kötü dolaplar çeviriyorlar. Allah’a, Allah’ın âyetlerine, Allah’ın elçilerine, Allah’ın sistemine ve sistemin mü’minlerine karşı kötü dolaplar, pis komplolar çevirmeye çalışıyorlar. Allah’ı atlatabileceklerini, Allah’ı yenebileceklerini, aciz bırakabileceklerini zannediyorlar. Fakat çevirdikleri tüm dolaplar kendi başlarına çalınıyor. Kötü dolaplar ancak sahiplerini kuşatır, diyor Rabbimiz. Kâfirlerin, zalimlerin Müslümanlara karşı yaptıkları hep kendi başlarına dolanmıştır, dolanacaktır da.

Kâfirler Allah’ın kitabına, Allah’ın elçisine karşı istikbar ediyorlar. Kitaba, peygambere karşı müstekbir davranıyorlar, ihtiyaçsız davranıyorlar. Allah’ın sistemine, Allah yasalarına karşı eyvallahsız davranıyorlar. “Hayatı, hayat programını biz Allah’tan daha iyi biliriz” diyorlar. Ama kâfirler hangi yasayı çıkarırlarsa çıkarsınlar, hangi hayat programını benimserse benimsesinler, Müslümanlara karşı hangi komploları hazırlarsa hazırlasınlar, Müslümanların üzerine hangi güçleriyle gelirlerse gelsinler, onları nasıl karalarsa karalasınlar, kesinlikle bilelim ki her hareketleri, her yaptıkları kendilerinin kötü sonunu, Müslümanların da aydınlık geleceğini hazırlamaktadır.

İnsan; imanı, aklı ve fehmi ile çok değerli varlıktır. Yanlış yapan, Allah’ın kullarına tuzak kuran insanın sonu mutlak darlıktır. Kötü tuzak sahibini karalar ve hem zaman içinde onu kurşun gibi yaralar. Genelde İslâm coğrafyasında, özelde ise ülkemizde iyinin ve iyilerin iktidar ve muktedir olmasını istemeyen küresel kötülük projelerine umut bağlar.

Küresel kötülük projelerinden akıp gelen altına, gümüşe, yakuta umut bağlamak boşuna. Allah’ın emri tecelli etti mi bunların hepsi döner çakıl taşına. Küresel kötülük projelerinin bizlere sunduğu imkânlara tutunarak zengin olmak şart değil, yeter ki insan ve Müslüman kalalım. İçtiğimiz suyu ve yediğimiz ekmeği hak edersek alalım. İnsanlara değil, bir tek Allah’a yalvaralım!

 

yeni akit

Google+ WhatsApp