Kibirle kirlenmek

Kibirle kirlenmek


Kibirle kirlenmek

 

 

Kibir; iblisin insanlığa armağan ettiği bir kirdir. Kendilerini kibir ile kirletenler iblis olurlar, firavun olurlar, nemrud olurlar. İnsanlıktan ve Müslümanlıktan da uzak dururlar. Kibir ile kirlenmiş olanlar insanların baş belâlarıdır. Nitekim ülkemizde kibirle kirlenmişin ardından şu mısralar söylenmiştir: “Ne kendi etti rahat, ne âleme verdi huzur. Geberdi gitti cihandan, dayansın ehl-i kubur!” Kibirliye bakıp da gülene sormuşlar niçin gülüyorsun? Demiş ki; güldüğüme bakmayın içim hıçkırık doludur. Kibir peygamberlerin değil, firavunların yoludur.

Kibirle kirlenmek, müstekbirliğe aday olmaktır. Çünkü hak ve hakikat karşısında kişiyi inkâra götüren kibridir. Rabbimiz haber veriyor:

“Çünkü onlar, kendilerine, “Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur” denildiği zaman, inanmayıp büyüklük taslıyorlardı.” (Saffat Sûresi/35)

Kişiye gurur olmuşsa akıl hocası, nefsini âlim tanır. Elifi mertek görür, kendini üstad sanır. Firavun olma sevdası gönlünde saklanır. Kibrin kiriyle kirlenenin ruhu haramlar tarlasına kanatlanır.

Gönüllere selam ile yolcu etmişseniz nidanızı. Çile nöbetleriyle büyütürsünüz sevdanızı. Hayatın tilmizleri tıklatır kapınızı. Dünya da üstünüze gelse dağıtamaz iman merkezli yapınızı.

Halifesiz kalmış Müslümanların ülkesinde minareler öksüzdür. Müslümanları imamesi kopmuş tesbih taneleri gibi paramparça edenler köksüzdür. Gönül dünyası karanlık olan güneşte kusur arar. Zordur Allah’a yedek ilah bulma sancısı, ateşi hayatı sarar!

Vakta ki gönül imana erdi. Kişi İslâm’a gönül verdi; gönüller bahçesinden beşeriyete gül verdi. Bırak seni para bilen dostu, dost edinme parayı. Paragöz dostlarla açıvermek gerek arayı!

Hakikatin hatırı için kalemini kullanan âlimin ölümü, ölümüdür âlemin. Herkese gerek iffet; hakikatten dem vurmak iffetidir kalemin.

Halifesiz günlere razı olanlar rızkımızdan lokmalar yutuyorlar. Ateşin kucağında barut uyutuyorlar. Hilafetin ilga edilmesiyle birlikte hakikatin tahtını yerle bir etti yalan. Kâbe’ye rağmen felâha erişemez kıblesi Batı olan!

İstikametsiz ve istikrarsız insan şaşkın ördek misali ters taraftan dalıyor. Binalar yükselirken insanlar alçalıyor. Haksız hukuksuz insanın eliyle her tarafa kin ve nefret saçılıyor!

Dünyaya hizmetkâr gözüyle bakmak kibir illeti, bu illeti kuşanmış dünyada İngiliz devleti. İmanı olan Müslümanı İngiliz’in kucağına atamaz. İslâm ümmeti İngiliz’in siyasetteki dilini çözmedikçe sıkıntılardan kurtulamaz. 

Hilafetin ilgasıyla birlikte İslâm topraklarında hukuk gönderildi sürgün gönderildi Kaf dağına. İslâm topraklarında katiller çıkıyor sultan katına. Ümmet duyarsız kaldı Nebiler yurduna. Kardeş girdi kardeşkanına!

Şeriat, el-Hak’tan gelen hukuktur. Şeriat ayağa gelmez. Şeriatın ayağına gidilir. Şeriat için ayağa kalkmayanlar, ömür boyu karanlıkta kalanlardır.

Müslüman dediğin atası İbrahim Aleyhisselam gibi olur. Baltayı taşa değil, puta vurur. Sağlıklı iken de, hasta iken de kâfirin küfrünü durdurur.

Akıl başta, iman gönülde olunca. Bütün beden Allah’tan emir alınca; hakkını alır haksızlığa uğrayan karınca!

Müslümanca yaşama ve Müslümanca ölme sevdası olan kendini kibirden korur. İmanı yer bitirir kibir ve gurur. Kibirle kirlenince Müslüman Müslümandan uzak durur. Kâfiri sevindirmek için yerinde durmaz kudurur.

Kendi imanını kibirle yakan; ilmi ne olursa olsun âlim olmaz tevazudan sakınan. Kibirli âlim, firavun kokan. İşte odur ümmetin hayatına kîlü kâl ile bid’at sokan! 

Kibirli adam sürekli hatayı hep başkasında bulur. Bir inat uğruna hataları fazilet diye kendisinde bulundurur.

Kibirle kirlenmiş olan kişide insaf bulunmaz; o pire için yakar döşek. Hak ve hakikat karşısında kem küm edip yalana kaçandan efdaldir eşek.

Kibirle kirlenmişin hatırına gelmiyor gideceği yer toprak. Sonbahar geldi mi bir bir dökülür yaprak. Kibir tapınağına giden yolda ne can dayanır, ne tırnak. Müslüman kalmak ve Müslüman olarak ölmek istiyorsan hem cinslerine karşı kibir ve gururu bırak.

Ezanlar okundukça, namaz kılındıkça kibrin tepesine iner tekbir. “Allahû Ekber” diye haykırılan yerde kibir ve gurur yerle bir. 

Dünyada kibir firavunların nafakası. Kibirli münkire karşı kibir mütevazı mü’minin sadakası. Rasûlüllah (sav) buyuruyor: “Kibirliye karşı kibir sadakadır.” (Allame Münavî, C: 4, Sh: 366/5299, Beyrut/ty.) Bu hadis-i şerif, mü’minin mü’min karşısındaki duruşunu değil, kâfir karşısındaki duruşunu tanımlıyor. Yani mü’min kâfirin kibrine kibirle, heybet ve azametle cevap verir. Aksi bir durumda mü’min imanıyla birlikte erir. Müslümanlar olarak birbirimize karşı mütevazı olmamız bize emridir dinimizin. Mü’minin mü’mine aynı düşmanlıkla, aynı kötülükle, aynı kabalıkla, aynı kibirle cevap vermesine dinimizde yoktur izin! 

 

yeni akit

Google+ WhatsApp