Kendi döneminde CHP’nin dine bakışı

Kendi döneminde CHP’nin dine bakışı


Kendi döneminde CHP’nin dine bakışı

 

 

CHP’nin dine (din deyince, âyetin gereği olarak sadece İslâm Dini’ni kastediyorum) bakışını anlamak için, milletin oylarına ihtiyaç duymadığı yıllarda yaptıklarına bakacaksınız…

Kesintisiz 27 yıl süren iktidar dönemde “halka rağmen halk için” sloganıeşliğindeyapılanları ve yazılanları kısaca hatırlayalım…

Yapılanlar malum: Halife sürüldü,  ezan kaldırıldı, hac-umre yasaklandı, cebren şapka giydirildi, anayasadaki “Devletin dini din-i İslâmdır” maddesinin üstü çizildi (10 Nisan 1928 tarih ve 1222 sayılı kanunla yapılan değişiklik),dini yayın ve eğitim kaldırıldı, dini okullar kapatıldı, camiler satıldı veya kiraya verildi, din dersleri müfredattan çıkarıldı, hukuk sistemi Batı’ya uyduruldu, Alfabeden musıkiye kadar “yerli ve milli” olan ne varsa Batı’ya endekslendi..

Bir de “yayın cephesi” var ki, en az bunlar kadar vahimdir. Özellikle ders kitaplarına “inkâr” fikri dolduruldu (o dönemde liselerde okutulan “Tarih II” isimli kitaba bakarsanız görürsünüz). 

Allah’ı, Peygamberleri, yaradılışı inkâr konusunda bir sürü yayın yapıldı, ama “Atatürk’ün evlâtlığı” olarak şöhret bulmuş Prof. Dr. Afet İnan imzasıyla yayınlanan “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” isimli kitap, hepsine taş çıkartır…

Bu kitabın aslı 1930’a tarihlidir. Sonradan yapılan bazı baskılarında Atatürk’ün Batılılaşma ve din konusundaki görüşleri sansürlenmiştir!

Ortaokul ve liselerde “ders kitabı” olarak da okutulan bu kitaptan İslâm Dinine ve Peygamber Efendimiz’e ilişkin bölümleri okuyalım…

“Atatürk dindardı” diyenler de okusun!

 “…Muhammed’in kurduğu din bütün ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu. Bu Arap düşüncesi, ümmet sözcüğü ile ifade olundu. Muhammed’in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah sözcüğünün her yerde yükseltilmesine adamaya zorunlu idiler”. 

Bu kitaba göre Peygamberimiz, “kendi ırkını bütün milletlerin üstüne koyan bir “Arap ırkçısı”dır! 

Devam ediyor: “… Bu durum karşısında Türk ulusu birçok yüzyıllar boyunca ne yaptığını, ne yapacağını bilmeksizin, adeta bir sözcüğünün bile mânâsını anlamadan Kur’an’ı ezberleyip beyni sulanmış hafızlara döndüler.” 

Peki, devam: “… Mısır’da belirsiz bir adamı halifedir diye yok ettiler; hırkasıdır diye, bir palaspareyi (eski-püskü, kirli, yırtık-pırtık) halifelik belgesi ve üstünlüğü olarak altın sandıklara koydular, Halife oldular”! 

Devam: “Kimi zaman doğuya, kimi zaman batıya, kimi zamanda dört bir yana saldıra saldıra Türk ulusunu Allah için, peygamber için topraklarını, çıkarlarını ve benliğini unutturacak yalnız Allah yolunda olacak kadar derin bir kendinden geçmişlik ve yorgunluk beşiğinde uyuttular...” 

Biraz daha devam: “Ulusal duyguyu yok eden, bu dünyaya değer verdirmeyen; yoksulluklar ve yoksunluklar ve kötülükler baş göstermeye başlayınca da, asıl gerçek mutluluğa öldükten sonra öbür dünyada kavuşulacağı inancını aşılayan dinsel dogma ve dinsel duygu…” 

Devam devam: “Tarih bize öğretir ki, bütün dinler milletlerin cehaletleri yardımıyla utanmaksızın Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur…”

“Muhammed’in ölümünden Ebu Bekir’in ölümüne kadar geçen kısa bir müddet zarfında, bunlardan hiçbiri mevcudiyetini ihsas edemedi: Bunlar tamamen alıklaşmışlardır (Atatürk’ün el yazmaları, Medeni Bilgiler,  Afet İnan)…

Taksim’de ezanı yuhalayanlar ve ıslıklarla, düdüklerle protesto edenler işte bu öğreti”den bugüne kalanlardır.

Aynı yıllarda “Atatürk Ezanı”. “Atatürk Mevlidi” (Behçet Kemal Çağlar) ve “Türk’ün Yeni Amentüsü” (Moiz Kohen, “Safi” imzasıyla yazdı) gibi saçmalıklar yazanlar da CHP’nin yazarları ve milletvekilleridir.

Ey CHP’nin başını çektiği ittifaka oy verecek Müslümanlar! Siz de böyle mi düşünüyorsunuz?

“O eski CHP idi, değişti” demeyin, değişmediğini defalarca gördük: Hele bir de yanında PKK’nın siyasi uzantısı HDP varken!..

 

yeni akit

Google+ WhatsApp