Kayaya çarpan balığın hikâyesi

Kayaya çarpan balığın hikâyesi


Yeryüzünün ilahlığına soyunan bir diktatörün hezimete uğraması, bir balığın kayaya çarpması gibidir ki, bu ibretlik düşüş aynı zamanda zulmedenlerin ne kadar zayıf olduğunu gösterir. Nitekim Afganistan kaynaklarını kontrol altına alabilmek için 20 yıldır savaşan ABD kayaya çarpan balığa dönüşmüş ve hayal kırıklığı ile geri dönmüştür.

 

CNN televizyonunda yayınlanan bir belgeselde Afganistan’da görev yapmış bir general, “20 yıllık savaşta elde edilen sonuç ortaya çıkan maliyete değmedi” diyor ve Afgan ordusuna eğitim verdik ama ruh veremedik diye ekliyor. ABD zihniyetinin narsist tavırları maiyetindeki askerlerine o kadar tesir etmiş ki, adamlar topraklarını işgal ettikleri bir topluma ruh vermekten bahsediyor ve kendilerini bükülmez bir bilek olarak görüyorlar. Ne var ki 20 yıl boyunca her türlü imkânlarını kullandıkları halde hedeflerine ulaşamıyor ve geldikleri gibi gidiyorlar.

 

Diktatör bir zihniyetin Afganistan’da yaşadığı bu ibretlik hezimet son günlerde üzerinde en fazla konuşulan ve tartışılan bir konu haline geldi zira varlığını katliamlar üzerine kuran ABD sistemi kitlelere sarsılmaz bir güç olarak aktarılmış ve küresel medya üzerinden bu algı pekiştirilmişti. Fakat tarihte nice az topluluklar kalabalık topluluklara galip gelmiş ve onların sonunu getirmiştir ki, bu hezimet ABD’nin sonunun yaklaştığını gösteriyor.

 

Bilindiği üzere Afganistan köklü bir imparatorluk geçmişine sahip ve dünyanın en zorlu coğrafyalarından birinde yer alıyor. Sosyal zenginliği, etnik çeşitliliği ve stratejik özellikleri bakımından düşmanın işini zorlaştıran ülke, bu yönüyle geçmişte İngilizleri, daha sonra Sovyetleri, yakın tarihte de ABD’yi hezimete uğratmıştır.

 

Peki, Afganistan’ın sahip olduğu bu dinamikler nelerdir ve düşmanlar hangi saikler nedeniyle hezimete uğramışlardır? Her şeyden önce ülke çok fazla etnik grupların yer aldığı bir toplumdur ve kimliklerini korumaya çalışan gruplar diğerleri ile mesafe oluştururken kendi aralarındaki dayanışma ağlarını güçlendirmekteler. O nedenle bütün grupları bir arada tutmak oldukça zor zira her grubun öncelediği hususlar var ve bu durum homojen bir yapıyı mümkün kılmıyor. Küresel güçlerin istihbarat elemanları bu grupların biriyle işbirliği yaparken diğeri ile çatışabiliyor. Etnik grupların yerel dilleri ve kültürel farklılıklarına hâkim olmak da oldukça zor bir durum. Nitekim istihbari faaliyetler ekseriyetle yerel dili kullanabilen personel aracılığıyla yapılıyor ki, Afganistan’da buna muvaffak olamadılar. Düşmanlarını hezimete uğratan Afganistan’ın avantajlarından biri de kuşkusuz sarp ve dağlık bölgelere sahip olması ve bu durumun bölgenin kontrolünü müşkül hale getirmesidir. Nitekim bölgenin stratejik durumu ABD’nin istihbari çalışmalarını yavaşlatmış, bu alanda kullanılacak araçları etkisiz hale getirmiştir. Afganistan’da etnik grupların yoğunlukta olması yerel hassasiyetleri artırmış ve gruplar yabancılara karşı bir mesafe oluşturmuş ve bu durum istihbarat elamanlarının bireylerle iletişim kurmalarını zorlaştırmıştır. Her ne kadar yerel işbirlikçilerden istifade edilmiş olsa da bölgenin tamamına hâkimiyet sağlanamamış hatta güvenlik zafiyetlerine yol açmıştır. Zalimlerin küçük hesapları vardır ve ellerindeki imkânları kullanarak yeryüzünde at koşturabileceklerine inanırlar ancak Allah istemediği takdirde yaprak dahi kıpırdamaz, her şey onun kontrolü ve takdiri dâhilindedir. Nitekim O’nun yardımıyla tarihte nice az topluluklar zamanın en güçlü toplumlarına galip gelmişlerdir. Öyle değil mi?

Google+ WhatsApp