Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Helak

Helak

Helak kelimesi gerçek anlamına en yakın olarak Kasas suresinin son ayetinde kullanılmakta, şöyle denmektedir: “O’nun (Allah’ın) zatından başka her şey yok olucudur.”

İstanbul Sözleşmesi’ne ağır eleştiri

İstanbul Sözleşmesi’ne ağır eleştiri

Abdurrahman Dilipak, “İstanbul sözleşmesini düz okuyunca, birçok fitne görülmüyor, ama kavramların açıklanması ve AİHM içtihadları, GRAVİO’nun denetim ve yaptırımlarına esas raporlarla sözleşmenin öteki yüzü ortaya çıkıyor.” dedi.

KATİLLERİ SİZSİNİZ!

KATİLLERİ SİZSİNİZ!

Şu bilinmelidir ki, bu toplumun felaha ermesi sadece ve bütünüyle İslam’la olacaktır. Şu anda yaşadıklarımız tam bir cahiliyedir. Cahiliye her geçen gün bir kanser gibi toplumun her kesimine sirayet etmektedir. Cahiliyeden bizi sadece İslam çekip çıkarır.

Artık yeni bir dindarlık tipimiz var!

Artık yeni bir dindarlık tipimiz var!

Dini birincil maksat kılan her dindarlık, teşhirci dindarlık tipinden farklıdır; zira dinin ruhu olarak adlandırılan “ihlas” prensibine bir şekilde sahip olması mümkündür. Teşhirci dindarlık ise muhlis olması teorik olarak mümkün olmayan bir pratiktir.

İlimde rüsuh

İlimde rüsuh

İlimde rüsuh sahibi olmak demek ilim adamının eğilmemesi, eğrilikten hoşlanmaması, ilim yolunda sağlam, bildiğini bilen ama bilmediğini de bilen, bilmediklerini yani cehaletini nasıl telafi edeceğinin şuurunda olan ilim adamı demektir…

Sadâ-yı Îkâz

Sadâ-yı Îkâz

Tarihin şahitliğiyle görülen o ki, şimdiki halimiz, yüz yıl önceki halimizden kötü görünmekte. Eğer tarihin ders verici, terbiye ediciliği dikkate alınmaz ise yüz yıl sonramız da bugünümüzden daha iyi olmayacaktır.

Umut kavramı

Umut kavramı

Umudun bir öznesi vardır ve bu, malum olduğu üzere insandır; bir de nesnesi olmak durumundadır. İnsan neyi, niçin, nasıl umar? İnsana ümitvar olması tavsiye edilirken tam olarak kime seslenilmektedir?

Tevbemize Aralanan Kapı

Tevbemize Aralanan Kapı

Tevbemize Aralanan Kapı Acaba diyordum hayatımızın ve yaşadıklarımızın bize anlatmak istediği şey, aradığını bulmaktan ziyade, bir arayışın içerisinde yol alabilme istidadının gerekliliği miydi. Arayışın müdavimi olmak, aradığına sahip olmaktan daha mı önemliydi?

H. Alan: İcma-i Ümmet’in Cürmü Ne Kadar?

H. Alan: İcma-i Ümmet’in Cürmü Ne Kadar?

Toplumsal işlerin görülmesi için ortaya sürülen içtihadın, istişarenin, tartışmanın ve anlaşmanın bir ifadesi olarak icma, öyle bir cürme sahip kelime ki doğru uygulandığında, Müslüman milleti hem felaha erdiriyor hem de hükümran ediyor; terk edildiğinde veya yanlış uygulandığındaysa hem zillete düşürüyor hem de gavurun hizmetine sokuyor..