Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Mümin mi, Muhif mi?

Mümin mi, Muhif mi?

Günümüz dünyasında yaşanan hayatın korkular üzerine kurulmuş olduğu reddedilemez bir gerçektir. Üstelik bu korku ortamı dünyanın her yerindedir. Yani nereye giderseniz gidin korkular peşinizi asla bırakmayacaktır. Çünkü insanların hayatına yön veren sistemler de o sistemler içinde korkuyla yaşayan insanlar da güven vermiyor.

Mustafa İslamoğlu Örneği

Mustafa İslamoğlu Örneği

Biz müminler kafamızı, kalbimizi, gözümüzü, kulağımızı, hele de vicdanımızı muhkem tutmalı, kafir sistemler karşısında eziklik tozu vb.nin kaçmasına izin vermemeliyiz. İman işi gevşekliğe gelmez.

Tâlibân, şeriat ve Afganistan

Tâlibân, şeriat ve Afganistan

…Bazıları Taliban’ın koyduğu kuralları paylaşmış. Örneğin PC tablet vs bu gibi aletler televizyon sınıfında kabul edilip toplanacakmış.

Aklın Sınırı ve Vahiy

Aklın Sınırı ve Vahiy

Allah aklını kullanmayanların üstüne pislik (rics) indirir ve pislik içinde bırakır. Aklı kullanmak bu yüzden çok önemlidir. İnsanlık târihi, aklını kullanmayanların üzerine yağan pisliklerin târihidir. Çünkü insanın ayırt edici özelliği aklıdır.

Ahlaki Felaketler

Ahlaki Felaketler

Günümüzde, İslam toplumlarında, halen, tayin edici olan karizmatik lider kültü’ne bağlılık, kitlesel bir gönüllü kulluk, yeni bir putperestlik durumu oluşturuyor. Gönüllü kulluğun etkili bir geleneğe dönüştüğü toplumlarda, hiç bir şekilde İslami bir özgürleşmenin mümkün olmayacağı her nasılsa hiç düşünülmüyor. Günümüz İslam toplumlarında, karizmatik/popülist/otoriter lider figürlerinin, kendilerine hayran mutlak narsistler halinde, kendilerine özgü çok tuhaf ve patolojik bir gerçeklik oluşturduklarını görmek gerekiyor.

Geleneği İnkâr Üzerinden Modernizme Tapmak

Geleneği İnkâr Üzerinden Modernizme Tapmak

“Onlar bir ümmetti; gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz, onların yaptıklarından sorumlu değilsiniz” (Bakara 141).

Eşyâya Tapmak

Eşyâya Tapmak

“Görmüyor musunuz ki, şüphesiz Allah, göklerde ve yerde olanları emrinize âmâde kılmış, açık ve gizli üzerinizdeki nîmetlerini genişletip-tamamlamıştır. (Buna rağmen) İnsanlardan öyleleri vardır ki, hiç-bir bilgiye dayanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında mücâdele edip durur” (Lokman 20).

Hayat Denilen Meçhul

Hayat Denilen Meçhul

İnsanın içindeki o özü inşa eden değerler ne ise, insanı kıymetlendirecek olan da odur. Kıymet ifadesi olumlu olduğu kadar olumsuz anlama da bürünebilecek kadar esnek bir kavramdır. İnsan bir aşamadan sonra yani reşit olma durumundan sonra kendine bir yön çizer.

Din, kimlik, laiklik ve diğer anahtar kavramlar

Din, kimlik, laiklik ve diğer anahtar kavramlar

Dini yeniden okumaya yönelik heyecan verici bir girişim için onu bilişsel açıdan çevreleyen şartlarla sınırlı olmaksızın verili evreni kuşatan sosyolojik bağlamları da yakından izlemek ve anlamaya çalışmak gerekir.

Kafayı bi yenile hele…

Kafayı bi yenile hele…

Washington’u-Pekin’i hedef yapamayanlar, ufukları ‘ulusal sınır-değerlere’ ve ‘kutsallara’ çakılmış olanlar, Hz. Muhammed’i (as) pek tanımamış olanlardır.