Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Siyerin önemi ve günümüz Müslümanlarına nasihatlar

Siyerin önemi ve günümüz Müslümanlarına nasihatlar

Hz. Peygamber’ianlayabilmek için önce O’nu iyi tanımalıyız. O’nu tanımak, yaşam biçimini iyi bilmek ve kavramak demektir. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in doğru anlaşılması konusunda ilk adım, onun hayatının sahih bilgilere dayalı olarak yazılmasıdır.

‘Lanet’ Kavramı

‘Lanet’ Kavramı

Biz kullar şüphesiz insanların yargıcı değiliz. İnsanlara lanet okumakla muvazzaf da değiliz. Lakin Allah’ın rahmet ettiğini bizim lanet listesine ekleme hakkımız nasıl yoksa, O’nun lanet ettiğini bizim rahmet hazinemize(!) dahil etme hakkımız da yoktur.

Aslî Olanın Önceliği -Öncelikler Fıkhı-

Aslî Olanın Önceliği -Öncelikler Fıkhı-

Allah (cc), maslahatın gerçek mânâda ne olduğunu, nerede olduğunu en iyi bilendir. Şerîat, kulun dünya-âhiret maslahatını temin içindir. Mefsedetin maslahat addedilmesi, hevânın ‘akletme’ye galip gelmesindendir.

Sihrin Yapısı: Bilimsellik Sihri

Sihrin Yapısı: Bilimsellik Sihri

Nesnellik ve objektiflik adına, “aklımız” başka yöne; subjektiflik ve müslümanlık adına, “kâlbimiz” başka yöne çekiyor bizi! Sahte ve yapay gerçeklikler üreten bir şizofren veya kişilik bölünmesi yaşayan, çaresiz bir hastaya benziyor durumumuz!…

Müdahene

Müdahene

Müslümanlar sözlerine ve kalemlerine müdahene kavramını yeniden konu etmeli, bu kavramı tekrar gün yüzüne çıkararak, üzerinde tefekkür ederek bulundukları hâli gözden geçirmelidir.

Modern İnsanın Unuttuğu Şey ‘Takva’

Modern İnsanın Unuttuğu Şey ‘Takva’

Modern çağ takva duygusundan nefret eder. Zira takva duygusu modern insanın ulaşmaya çalıştığı düzeni bir dokunuşla yok eder. Takvanın dokunduğu şey rakamların esiri olmaktan kurtulur.

Helak

Helak

Helak kelimesi gerçek anlamına en yakın olarak Kasas suresinin son ayetinde kullanılmakta, şöyle denmektedir: “O’nun (Allah’ın) zatından başka her şey yok olucudur.”

İstanbul Sözleşmesi’ne ağır eleştiri

İstanbul Sözleşmesi’ne ağır eleştiri

Abdurrahman Dilipak, “İstanbul sözleşmesini düz okuyunca, birçok fitne görülmüyor, ama kavramların açıklanması ve AİHM içtihadları, GRAVİO’nun denetim ve yaptırımlarına esas raporlarla sözleşmenin öteki yüzü ortaya çıkıyor.” dedi.

KATİLLERİ SİZSİNİZ!

KATİLLERİ SİZSİNİZ!

Şu bilinmelidir ki, bu toplumun felaha ermesi sadece ve bütünüyle İslam’la olacaktır. Şu anda yaşadıklarımız tam bir cahiliyedir. Cahiliye her geçen gün bir kanser gibi toplumun her kesimine sirayet etmektedir. Cahiliyeden bizi sadece İslam çekip çıkarır.

Artık yeni bir dindarlık tipimiz var!

Artık yeni bir dindarlık tipimiz var!

Dini birincil maksat kılan her dindarlık, teşhirci dindarlık tipinden farklıdır; zira dinin ruhu olarak adlandırılan “ihlas” prensibine bir şekilde sahip olması mümkündür. Teşhirci dindarlık ise muhlis olması teorik olarak mümkün olmayan bir pratiktir.

İlimde rüsuh

İlimde rüsuh

İlimde rüsuh sahibi olmak demek ilim adamının eğilmemesi, eğrilikten hoşlanmaması, ilim yolunda sağlam, bildiğini bilen ama bilmediğini de bilen, bilmediklerini yani cehaletini nasıl telafi edeceğinin şuurunda olan ilim adamı demektir…