Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Tasavvuf ve Sünnet

Tasavvuf ve Sünnet

“Andolsun, sizin için, Allah’ı ve âhiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde ‘güzel bir örnek’ vardır” (Ahzâb 21).

Hilafet kurumunun tarihi süreci ve temel özellikleri

Hilafet kurumunun tarihi süreci ve temel özellikleri

Prof. Dr. Adnan Demircan, İktibas Dergisi lokalinde “Hilafetin Hikâyesi” konulu sunumunda, Hilafet kavramının ortaya çıkışından itibaren geçirdiği aşamaları ve bugün nasıl algılandığını geniş bir çerçevede değerlendirdi.

Sizin de Bir Koç İhtiyacınız Var mı?

Sizin de Bir Koç İhtiyacınız Var mı?

Sürekli bir koşuşturma şeklinde yaşanan (sözde)modern çağın, insan doğasına uymayan, ancak kaçınılmaz olarak maruz bırakıldığımız olumsuzlukları saymakla/yaşamakla bitmez/bitmiyor.

Tarihsel Olduğu İddia Edilen Ayetler Üzerine (1)

Tarihsel Olduğu İddia Edilen Ayetler Üzerine (1)

Son iki yüzyıldır siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal ve kültürel pek çok alanda Batı karşısında büyük sarsıntılar geçiren İslam dünyası, bir çıkış yolu bulmanın yol ve yöntemini aramış, mevcut durumu aşma noktasında çeşitli yaklaşımlar ve tavır alışlar ortaya koymuştur. İşte bunlardan biri olan tarihselci yaklaşımdır.

Allah’ın Yardımı

Allah’ın Yardımı

Allah’ın yardımı her konuda olabilir. Çünkü kullar her konuda Allah’a muhtaçtırlar. Kullar fakîr, O ise zengin (ğanî)dir. ‘Ğaniyyün ani’l-alemîn’dir. Yani, Kendisi’nin dışında ‘âlem’ olarak adlandırılan varlık kategorilerinden hiçbirine bağımlı/muhtaç değildir.

Mücadile suresi ve kadın tasavvurumuz

Mücadile suresi ve kadın tasavvurumuz

Kur’an’da “kadınlar” (en-nisâ-) adında bir sure var, bunu çoğu kimse biliyor. Fakat Kur’an’da, “hakkını arayan kadın” veya “hakkını almak için mücadele eden kadın” adında bir sure olduğunu kaç kişi biliyor? Evet, Mücadile suresinden söz ediyorum. Sure Türkiye’de daha çok Mücadele

Okuldaki çocuklar: Vadideki kuzular

Okuldaki çocuklar: Vadideki kuzular

Eğer ebeveynseniz, gözünüz gibi koruduğunuz yavrunuzu okul adı verilen bu ülkenin “sisli ve puslu vadilerine” emanet etmişseniz, bu mısraı şimdilerde şöyle terennüm etmelisiniz: Tedirginiz hepimiz, yaşasın çocuğumuz! Niçini belli. Türkiye’deki ideolojik eğitim, mitolojideki hayatta kalmak için çocuk

İndirilen dine karşı uydurulan paralel din!

İndirilen dine karşı uydurulan paralel din!

Müslüman, bir gruba ait olan değil bir duruşa sahip olan insandır. İslam da bir gruba mensup olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Daha önce bu minberden “asıl tehdidi ben paralel devletten değil paralel dinden görüyorum” demiştim. Ondan evvel de

Kur’ân’ı Aşağılık Kompleksi İle Yorumlamak

Kur’ân’ı Aşağılık Kompleksi İle Yorumlamak

“Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) îman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz” (Âl-i İmran 139). Târih boyunca müslümanlar ilk defâ modernite ile birlikte, düşmanları karşısında aşağılık kompleksine kapılmaktadırlar. Çünkü gevşemişler ve îmanları azalmıştır. Böyle olunca da beşerî güce

Affet bizi ey Kudüs

Affet bizi ey Kudüs

İslâm'ı bir vücut kabul edersek o vücudun şahdamarı sensin ey Kudüs! Senin ayakların üzerinde durur, senin gözlerinle görür, senin kulaklarınla duyar, senin dilinle konuşur, senin elinle barışa uzanırız. Mekke ve Medine'den sonra üçüncü ilâhî

Tarih Tasavurumuz

Tarih Tasavurumuz

Nedir tarih? Olgular ve yaşanmışlıklar mıdır? Her olgu ve her yaşanmışlık tarih midir? Değilse hangilerinin tarih olduğuna kim, neye dayanarak karar verir? İşin içine tercih ve seçim girince orada saf tarihten söz edilebilir mi? O zaman ‘tarih’ dediğimiz ilim

Ahlak Dinin Temelidir

Ahlak Dinin Temelidir

İlahi adalet” ile “beşeri adalet”in arası açıldı. Adalet sadece ahirete hasredilerek, insanın adil bir dünya kurma iddiası yok edildi. Din binasının temel katı olarak ahlak İbn Abbas’a göre din şu dört unsurdan oluşur: Ahlak. Akide. İbadât. Muamelat. Eğer İbn Abbas’a aidiyeti sahihse, onun bu dört unsuru

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İslam: allah’ın hakkını allah’a teslim etmenin o’na kayıtsız şartsız teslim olmaktan geçtiğini bilerek, bu sayede iç barışa ve ebedi kurtuluşa ermek demektir. İman dinin ruhudur, İslam dinin bedenidir İman ve İslam kavramlarının eşanlamlı olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu öncelikle dil açısından doğru değildir. Zira isimlerin farklılığı manaların farklılığına

İlim dindir, din ilimdir

İlim dindir, din ilimdir

İlim nedir? Bir önceki konu olan takva, bir “bilinçlilik” hali idi. Ama o bilince ulaşmak için ‘ser-maye/ana-maya’, yani ‘yakıt’ gerektir. İşte ilim insanı o bilince ulaştıran ‘ser-maye’, yani yakıttır. Bu yüzden bilgi olmadan bilince ulaşılmaz. Bir medeniyeti, o medeniyetin kurucu aklı üretir. Medeniyetleri birbirinden ayıran