Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Yolnâme

Yolnâme

Dostum, güneşe bak, toprağa bak, suya bak, buluta bak fakat arkana bakma… Kimin geldiği önemli değil, kimin gelmediği de… Unutma, yolcu değişir, yol değişir, ama menzil değişmez. Yolcuya bakıp yolu tanıma. Yola bak, yolcuyu tanı, yolcu hakkındaki kıymet hükmünü ona göre ver. Vahim olan,

ESMA-ÜL HÜSNA (43 - ES SEMİ) 2.1.	Kulak ve duymanın sınırları üzerine

ESMA-ÜL HÜSNA (43 - ES SEMİ) 2.1. Kulak ve duymanın sınırları üzerine

1.Duyulanın sınırı: Bu, duyuların seçilerek sınırlandırılmasını ifade eder. Tıpkı görmek gibi, duymak da odaklanmaktır. İnsan kulağı seçmediği sürece, zihin algılayamaz. Zihnin bir sözü algılaması için, kulağın bir sesi seçmesi lazımdır. Aksi "işitmek" değil "duymak"

“Ulü’l-emr”e itaat mi? O da kim?

“Ulü’l-emr”e itaat mi? O da kim?

Bumin, Beyaz’ın söylediklerinden kuşku duymakta yerden göğe haklı. Aslında bu yaklaşım, yalnızca sağlıklı bir akla değil, aynı zamanda Allah’a ve Kur’an’a da aykırıdır. Dahası, hiçbir kayıtla sınırlamaksızın “Allah’ın yöneticiye itaati emrettiğini söylemek” Allah’a da vahye de açık bir iftiradır.

Ölümle söyleşi

Ölümle söyleşi

Ey ölüm! Ey, bu dünya hayatını öbür ikizine bağlayan göbek bağı! Ey, dünya ile ahiret arasındaki sırlı kapı! Ey, ölüm meleğinin bile geçmek zorunda olduğu ğaybi dehliz! Ey, sevmeyeni seveninden çok olan kaçınılmaz kader! Ey, çoklarının peşinen

Siyaset ve haysiyet

Siyaset ve haysiyet

Bir insan siyasetten niçin bu kadar tiksinir? Siyaset iğrenç olduğu için değil elbet. Siyasi tarafgirliği kendisini iğrençleştiren insanlar yüzünden. Zaten istiaze’de “racîm” hem şeytan hem de siyasetin sıfatı olarak durmaktadır. Bu sıfat “Allah’ın rahmetinden tard olmuş, kovulmuş, taşlanmış”

Toplumsal tevbe şarttır

Toplumsal tevbe şarttır

Tevbe ahlaki bir sorumluluktur. Ahlak ise bireyle sınırlı değildir. Toplumsal davranışların da ahlaki olanı ve olmayanı vardır. Şu halde, bireysel tevbeden söz ettiğimiz gibi, toplumsal tevbeden de söz edebiliriz. Bireysel özeleştiri ferdî bir tevbe olduğu gibi, ictimaî özeleştiri de toplumsal bir tevbedir. Ümmet-i Muhammed,

Âdem’i adam eden tevbesiydi

Âdem’i adam eden tevbesiydi

Bakara Sûresi’nin 30 ilâ 39. âyetleri arasında Âdem-İblis kıssası anlatılır. Kıssanın taraflarından Âdem günahını itiraf edip adam olmanın sembolü, İblis ise günahını savunup şeytan olmanın sembolüdür. Kıssada Âdem ve şeytan üzerinden, hatayı bilmek ve hatayı

Tevbe davetine icabet edenlere Allah’ın af müjdesi vardır

Tevbe davetine icabet edenlere Allah’ın af müjdesi vardır

İlk Kur’an nesline yönelik “Allah’a tevbe ediniz!” veya “İşlediğiniz hata ve günahtan pişman olup Allah’ın yoluna geri dönünüz” (tûbû ilallah) emirleri Kur’an’da birden fazla yerde gelir. Bunların her birinin münasebeti farklıdır. Mesela bu çağrılardan biri “tesettür âyeti” olarak bilinen Nûr 31’in

SİRETÜ'L-KUR'AN'IN İLK DERSİ YAPILDI

SİRETÜ'L-KUR'AN'IN İLK DERSİ YAPILDI

Allah’ın vahyi önce bir insanı ardından bir toplum ve ardından bir coğrafyayı ve en uzak noktalara kadar tüm insanlık ailesini nasıl bir farkındalık ve eğitime tabi tutuğu tüm zamanlarda merak edilegelmiştir. Ayrıca bu mesaj’ın başına neler geldiği ve hitap ettiği ilk toplumda yaptığı etki ve

Tevbe ve istiğfar nasıl yapılır?

Tevbe ve istiğfar nasıl yapılır?

Tevbe, “geri dönmek” demektir ve insanın yörüngeden çıkan iç dünyasının Allah’ın oturttuğu yörüngeye yeniden yerleştirilmesini ifade eder. İstiğfar, “Allah’tan af dileyip o günahı hiç işlememiş saymasını isteme” demektir. Tevbeve istiğfar iki aşamalı bir Allah’a yöneliş eylemidir. Tevbe, günahtan

Tevbe ile “günah çıkarma” arasındaki fark

Tevbe ile “günah çıkarma” arasındaki fark

Günah çıkarma, bir itiraftan ibarettir. İtiraf dışa dönüktür, tevbe içe dönük. İtiraf sözlü bir bildirimdir; bin bir türlü hesabın eseri olabilir. Tevbe ise kalbin istikamet açısını doğrultmasıdır. İtiraf genellikle ya zorlayıcı bir tehdide, ya da yağlı bir teşvike dayanır. Ama her neye dayanırsa dayansın,

Gerçek tevbe fiilî tevbedir

Gerçek tevbe fiilî tevbedir

Samimi tevbenin olmazsa olmazı fiilî tevbedir. Gerçek tevbe, günahın olumsuz sonuçlarını izale edip ortadan kaldıran tevbedir. Bir insan işlediği günahla başkalarına zarar vermiş, onların malını gasp etmiş, birilerinin hakkını yemişse, bunun tevbesi, zararı mümkün mertebe izale etmekle, gasp ettiğini iade etmekle ve hak

Allah tevbeleri çokça kabul edendir

Allah tevbeleri çokça kabul edendir

Tevbe eden kul, tevbesiyle şu mesajı vermiş olur: Ben kulum, kusurluyum. Kusurumun farkındayım. Hem günah işleyip hem günahsızmış gibi davranmaktan Sana sığınıyorum. Sen Tevvâb olan Allah’sın. Mükemmel ve kusursuz olan Sensin. Sana yönelen kula