Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Surat asan ve sırtını dönüp uzaklaşan kim?

Surat asan ve sırtını dönüp uzaklaşan kim?

Bunun tipik örneklerinden biri, Abese suresinin “O surat astı ve sırtını dönüp uzaklaştı, yanı başına âmâ geldi diye…” mealindeki ilk iki ayetidir. Soru şudur: Âmâ yanına geldi diye surat asan ve sırtını dönüp uzaklaşan: 1) Hz. Peygamber midir, 2) Müşrik kodaman mıdır? Bu iki ayetin öznesi,

Neden tertil eksenli bir Kur’an eğitimi

Neden tertil eksenli bir Kur’an eğitimi

Orada demiştim ki: “Allah bize Kur’an’ı üzerinde dura dura, sindire sindire, anlaya anlaya” okumak demeye gelen tertil’i emretti, biz ise tertil emrini tecvide indirgedik. Tecvidi de kaf çatlatmaya indirgedik. Yeniden ilahi emre dönelim”. Bu çağırıya aldığım olumlu cevaplar

İslam’a ana kapısından girmek

İslam’a ana kapısından girmek

lın size kocaman bir soru: Bakara 2. ayet neden “Huden li’l-muttekîn” (takva sahipleri için tarifsiz bir hidayettir) diye biter? Neden “takven li’l-muhtedîn” (hidayete erenler için takva kaynağıdır) diye değil? Biliyor musunuz, elimizdeki birçok tefsir ve hemen tüm mealler bu ayrımı ıskalamışlar.

Vicdan olmadan iman olur mu?

Vicdan olmadan iman olur mu?

ur’an’a sorunca “olmaz” diyor. Haklı olarak ilim talibi “Nerede diyor?” diye soracaktır. En iyisi Beled suresini okumak: “Ne yani, şimdi insanoğlu kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Ve “Ben (bu konuma gelmek için) kucak dolusu servet harcadım” mı diyor? Yoksa o, kimsenin kendisini

Kimlere rahmet dilenir?

Kimlere rahmet dilenir?

“Hocam, öncelikle köşenizde yer ayırdığınız soru-cevap faslı için teşekkürler. Benim sorum son günlerin sıcak konusuyla ilgili. Akidede Atilla (Attila A.Ç.) İlhan’ı materyalist biliriz. Bir TV. sohbetinde İslam’ı bu ülkenin folkloru olarak tanımlıyordu. Belli ki o, İslam’ı iman edilecek bir din değil, bir “kültür” olarak görüyordu. Materyalistliğine hayatı ve eserleri şahit,

Kur’ân-ı Kerim’in anahtar kelimelerinden: Rab

Kur’ân-ı Kerim’in anahtar kelimelerinden: Rab

Türkçe'mizde bu kelimeyi aynen Rab olarak kullandığımız gibi, bu kökten türemiş terbiye, mürebbi kelimeleri de hepimiz tarafından bilinmektedir. Rab ismi Kur’ân’ın iniş tertibinde ilk geçen isimdir. Bir şeyi kemâle ulaştırmak, noksanlıklarını temizleyerek ve

Tamir sevaptır

Tamir sevaptır

Özel durumlar dışında, tamirciyle pazarlık etmem ve edilmesinden de hoşlanmam. Tamircilerin varlığını hep birer nimet olarak görürüm. Bizi “israf” günahından kurtardıklarını, vahşi kapitalizmin dişlisini bir yerinden kırdıklarını, hiç değilse yağlamadıklarını düşünürüm. Meslek liselerine karşı

İnsaf dinin yarısıdır

İnsaf dinin yarısıdır

Önce, ilahi mesajın ölümsüz bir ilkesini buraya dercedelim: “Bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi onlar hakkında adaletsizliğe sürüklemesin.” Bu ayette “siz” denilenlerin, Allah Rasulü’nün seçkin sahabileri olduğu açık. Peki, ya “kin beslenen topluluk” kim? Bu kimseler, Müslümanlar olamaz.

İstismar ya da ikiyüz yüzlülük

İstismar ya da ikiyüz yüzlülük

Geçtiğimiz hafta, bir sabah namazını Eyüp Sultan Camii’nde kılmam gerekti. Namazdan çıktığımda, beni karma karışık duygulara sevk eden bir manzarayla karşılaştım. Caminin avlusunda, adı İstanbul Belediye Başkan adayları arasında geçen biri, kendini illa ki göstermek istercesine etrafına kalabalık toplamaya

Ruhbanlık

Ruhbanlık

Aracısız din, tevhidin olmazsa olmaz şartıdır. Dini anlamada ve yaşamada din adamlarını aracı yapmak ve hüküm koyma yetkisine sahip olduğunu düşünmek tevhid inancıyla bağdaşmaz. Bu bağlamda Hrıstiyanlık´taki ruhban sınıfının üstlendiği konum tevhid ilkesine

Eller var…

Eller var…

Eller var. Karıştırıcıdır. Her şeyi karıştırır. Münasebetsiz ellerdir bu eller. Olur olmaz yere sokulur. Girmemesi gereken yerlere girer. Karıştırıcı eller, pislikten kurtulmaz. Çünkü karıştırma aşkı her şeyi kapsadığı için, bunlar arasına pislik de girer. Bu tür eller bulaştığı pisliğin faturasını

El-Kahhar varlığa boyun eğdirendir

El-Kahhar varlığa boyun eğdirendir

Kahhâr olan Allah insana irade vermiştir. İnsandan kendisine iradesiyle teslim olmasını istemiştir. İrade verdikten sonra insanın zorla teslim olmasından razı olmamıştır. Bunun için, insanın imana zorlanmasından da razı olmamıştır, o zorlama

ESMA-ÜL HÜSNA (43 - ES SEMİ)  LUGAVI ÇERÇEVE

ESMA-ÜL HÜSNA (43 - ES SEMİ) LUGAVI ÇERÇEVE

Semi "duyma yetisi" anlamına gelir. "Kulak" için de sem' kullanılır: "Allah kulaklarına mühür vurdu" (2:7) Lügatte, "bir şeye kulak kabartmak", "bir şeye kulak yoluyla ilgi duy¬mak" anlamına gelir, insan ve hayvan, kulak sahibi her canlı için kullanılır. Es-sim', "hayırla yâd

“İnanca saygılıyız” diyenler, dürüst olun!

“İnanca saygılıyız” diyenler, dürüst olun!

“İnanca saygılıyız” diyenlerin yaptığına bakar mısınız? Başta CHP’liler. Kemalizm tarikatının şeyhleri ve müritleri… Ateist olduğunu gizleyen veya açıklayanlar? Hani inanca saygılıydınız? Ne oldu da saygınızı birden yitiriverdiniz. İnanca en kaba, en alçakça, en adice küfreden 92’lik bir kadının