Kategori : Kavramlar ve Tefsir

İnsan Devleti

İnsan Devleti

Kâinatta mutlak erk ve iktidar kullanma yetkisi Allah’a mahsustur. İnsanın mutlak erk ve iktidar kullanmaya kalkışması, Allah’ın alanına tecavüzdür. Bu insanı tiranlaştırır. İlahi siyaset – insani siyaset Siyaset, yönetmektir. Yönetmek, tarihi aşan bir şeydir, insanla sınırlanamaz. Yönetme fiilinin en belirgin sonucu

Bayram

Bayram

Müslümanın iki bayramı vardır: Ramazan ve Kurban bayramları. Bunların ikisi de hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başlamışlardır. Esasen Ramazan orucu da ilk defa bu yıl farz kılınmış, orucun ardından Müslümanlar bayram yapmışlardır. Ramazan Bayramı’na “fıtır sadakası” (can-baş sadakası)

Kadir Gecesi

Kadir Gecesi

El-Kuddus, Allah’a ait bir sıfattır. İslam vahyinin zirvesi olan Kur’an, bu sıfatı yalnızca Allah için kullanır. Sözcüğün gramatik yapısı gereği, anlamı hem “özünde mutlak mukaddes olan”a, hem de “kutsal kılma yetkisi yalnızca kendisine ait olan”a tekabül eder. Bunun birinci anlamı, Allah dışında kutsayıcı bir otoritenin

Takva

Takva

Fıtrat bizim tercihimiz değil, Yaratıcının bize bahşettiği idi. Dolayısıyla fıtrat üzerindeki tasarruf sadece Allah’a aitti. Kur’an’dan yola çıkarak bu sonuca varıyoruz. Ahlaka gelince… Kısmen fıtrata, kısmen bize dönüktü. Ahlakın sabiteye dönük yüzü hilkat, hilkatin değişkene dönük yüzü ise ahlaktı. Zira

Fıtrata Uygun Hayat Kur’âni Hayattır

Fıtrata Uygun Hayat Kur’âni Hayattır

“Yonga” hükmünde olan kayısı çekirdeğinin içindeki ilahi yazılım, uygun ortamı bulduğunda allah’ın hayy isminin tecellisi olarak ortaya çıkar. Fıtrat’ın kavramsal alanı “Yaratılış” manasına gelen fıtrat’ın kök anlamı “bir şeyin açılması ve içindekinin ortaya çıkması”dır. Ağzı açılınca ortaya çıkan “içindeki”, kelimenin tam manasıyla

Kur’ani kavramlar ve tasavvurun inşası

Kur’ani kavramlar ve tasavvurun inşası

Allah’ın gör dediği yerden bakmayan, Allah’ın gösterdiğini göremez. Evet, Allah’ın gör dediği bir yer var, Allah’ın gösterdiği bir hakikat var. Allah’ın gör dediği yerden bakıp gösterdiğini görmek için gereken ilk şey, Kur’an ile inşa

Kur’an’ı Anlamak Farzdır

Kur’an’ı Anlamak Farzdır

Kur’an’da bu kadar sık vurgulanan mubîn sıfatı, mucizevî bir ihbardır. Gelecekte, “biz kur’an’ı anlayamayız”, “kur’an’ı anlamak nerde, biz nerde!”, “kur’an’ı üstadlarımız anlar bize de anlatır” diyecek zümrelerin çıkacağını zımnen haber vermektedir. Allah demek anlam demektir

Kavramlar Üzerinden Hayatı Tanımak

Kavramlar Üzerinden Hayatı Tanımak

Soru: Geçen sayıda Meryem suresinin 5. ayetini sormuştum. Vermiş olduğunuz cevap için teşekkürlerimi bildirirken sizlere yeni sorularım olacak. Bu defaki sorum kavramlar üzerine: Özellikle İslam kavramı ile Müslümanlık kavramı, Müslim kavramı ile Müslüman kavramı

Siyer Tasavvurumuz

Siyer Tasavvurumuz

Birinin bu oyunu bozması lazım. Bırakın peygamberimizin yakasını! Kimse onu kendi emellerine alet etmesin! Din bu değil! İslam bu değil! Peygamberimizin gönderiliş sebebi bu değil! Efsaneyi siyer yerine ikame etmek

İfsat ehli her yerde ıslah ehli nerede?

İfsat ehli her yerde ıslah ehli nerede?

İnsanların arasını iyileştirmeye, kini “barış” ile değiştirmeye sulh denir. Kur’an, hem sahibini hem de üçüncü şahısları iyiliğe elverişli hale getiren eylemlerin tümüne salih amel adını verir. Salih amel, Kur’an’da 56 yerde iman ile birlikte ve imanın eylemsel karşılığı olarak gelir. Kötü veya yararsız bir şeyi iyi ve

Peygamber Tasavvurumuz

Peygamber Tasavvurumuz

Peygamber tasavvurumuzun bozuk olması, peygamberi –hâşâ- bozmaz. Fakat peygamber tasavvurumuzun bozuk olması bizi bozar. Zira insan tasavvurumuz, peygamber tasavvurumuza bağlıdır. Peygamber tasavvurumuz bozulduğunda, doğrudan insan tasavvurumuz da

Oruç ve ramazan ayetlerinin tefsiri

Oruç ve ramazan ayetlerinin tefsiri

ORUÇ İNSANLIĞA AÇILMIŞ İLAHİ BİR KREDİDİR. ORUÇ TUTAN BİR MܒMİN, İNSANLIKLA YAŞIT BİR KERVANA DÂHİL OLMUŞTUR. ORUÇ ÜZERİNDEN HER MܒMİN “İNSANLIKLA YAŞIT İMAN AİLESİ”NE MENSUBİYETİNİ İLAN ETMEKTEDİR.

Oruç tutmak: Kendini tutmaktır

Oruç tutmak: Kendini tutmaktır

Kendini tutmak zor iştir. Oruç bizi işte bu zor işe çağırıyor. Kendisini tuttuğumuzu sandığımız oruç, aslında bize kendimizi tutmayı öğretiyor. Derdimiz kendimizle. Kendini bilmeyen neyi bilir? Kendisiyle kavgalı olan kiminle barışıktır? Kendini kaybeden

ÂLİM KİMDİR, ÂLİM OLDUĞUNU SANAN KİM?

ÂLİM KİMDİR, ÂLİM OLDUĞUNU SANAN KİM?

Doğruluğu mutlak olan gerçek ilim, Allah’tandır. “De ki, ilim ancak Allah’ın yanındadır.” (67/Mülk, 26). İlim, Peygamber’e inenler, ona gelenlerdir (2/Bakara, 120, 145; 5/Mâide, 48; 13/Ra’d, 37). İnsana, bilmediğini öğreten Allah’tır (96/Alak, 5). Yani, ilmin esası Kur’an’dır, vahiydir. Âdem’e (a.s.) ve

Hoş geldin, ama hoş bulmadın

Hoş geldin, ama hoş bulmadın

Kur’an, aylardan bir Ramazan ayında inmeye başladığını kendisi haber veriyor. Kutsal bir gece olan Kadir gecesinde indirildiği de Kur’an’da vurgulanıyor. Bunlar Kur’an’la sabit olan gerçekler. lk vahiy geldiğinde Allah Resulü Hıra’daydı. İlk kelimesi “Oku” olan Alâk suresinin