Kategori : Kavramlar ve Tefsir

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İman: Allah’a güvenmek İslam: Güvendiğine teslim olmak

İslam: allah’ın hakkını allah’a teslim etmenin o’na kayıtsız şartsız teslim olmaktan geçtiğini bilerek, bu sayede iç barışa ve ebedi kurtuluşa ermek demektir. İman dinin ruhudur, İslam dinin bedenidir İman ve İslam kavramlarının eşanlamlı olduğunu söyleyenler olmuştur. Bu öncelikle dil açısından doğru değildir. Zira isimlerin farklılığı manaların farklılığına

İlim dindir, din ilimdir

İlim dindir, din ilimdir

İlim nedir? Bir önceki konu olan takva, bir “bilinçlilik” hali idi. Ama o bilince ulaşmak için ‘ser-maye/ana-maya’, yani ‘yakıt’ gerektir. İşte ilim insanı o bilince ulaştıran ‘ser-maye’, yani yakıttır. Bu yüzden bilgi olmadan bilince ulaşılmaz. Bir medeniyeti, o medeniyetin kurucu aklı üretir. Medeniyetleri birbirinden ayıran

Vicdanın salih ameli olarak: Takva

Vicdanın salih ameli olarak: Takva

Razi: “Takva, haşyet’tir” (İ’lem enne’t-takva hiye’l-haşye) der. Razi bu tarifi yaptığı yerde şu âyeti örnek verir: “Ey insanlar! Rabbinize karşı takvalı olun” (Nisa 4/1) Oysaki burada mü’minlere değil bütün insanlığa hitap edilmektedir. Âyette haşyet yalnızca Allah ismine (haşyetullah) izafe edildiği halde, takva Allah zat ismi ve Rab

Vahiy Allah’ı Tanıtan En İyi Kılavuzdur

Vahiy Allah’ı Tanıtan En İyi Kılavuzdur

Vahyin inşa ettiği hayatın merkezinde Allah vardır. Merkezinde Allah’ın olduğu bir hayatın iki kanadı vardır: Tevhîd ve adalet. Tevhîd kanadı insan-Hâlık ilişkisini, adalet kanadı insan-mahlûk ilişkisini temsil eder. İnsan ancak bu iki kanat sağlam olursa, sonsuz saadet menziline doğru

KUR’AN’IN ÖZÜ FATİHA: ELEŞTİREL AKLI FARZ KILAN SÛRE

KUR’AN’IN ÖZÜ FATİHA: ELEŞTİREL AKLI FARZ KILAN SÛRE

Okumak seslendirmek değildir. Cep telefonunuzun okuduğu gibi okuyorsanız, cep telefonunuz ne kadar istifade ediyorsa o kadar istifade edersiniz. Bilgisayarınızın okuduğu gibi okuyorsanız, bilgisayarınız Fatiha’yı okumakla ne kazandıysa siz de onu kazanırsınız. Flash belleğinizin okuduğu gibi

Davet etmek iki ayaklı dua olmaktır

Davet etmek iki ayaklı dua olmaktır

Da’ve(t), “bir şeyi veya birini, kendine veya bir başka şeye sesle, işaretle, eylemle çağırmak” demektir. Davetin muhatabı işitme ve icabet etme yeteneği olan her tür varlıktır. Du’â, kalbin davetidir. Aynı kökten gelen

“Kur’an’ın Devrimi Kur’an’a Karşı Devrim”

“Kur’an’ın Devrimi Kur’an’a Karşı Devrim”

Kabilecilik insanlığın tüm zamanlarındaki en büyük zehirlerden bir tanesidir ve bugün “kabilecilik” her türlü asabiyet, her türlü holiganlık ve her türlü yobazlığın adıdır. Kabilecilik; değişik zamanlarda, değişik mekânlarda, değişik coğrafyalarda, değişik isimlerle

İpler...

İpler...

İp kelimesini çok kullanan ve değer veren bir toplumuz. Tabi partizanca yaklaşımın dışında kodları barındırdığını düşünürsek! İpli ipsiz, ipe sapa gelmez, iplememek, ipsiz sapsız , ipleri elinde olmak ve daha pekçok deyim, atasözü ile ipe bir bağ kurma veya

Hasenattan Salihata Pasif İyiden Aktif İyiye

Hasenattan Salihata Pasif İyiden Aktif İyiye

Can aktiftir. Can, girdiği bedeni aktif hale getirir. Çıktığı bedeni pasif bırakır. Can sadece makro planda değil, mikro planda da aktiftir. Hücreler buna örnektir. Hücre canlıysa aktif, aktifse canlıdır. Hücre öldüğü zaman pasif hale geçer. Ruh aktiftir. Beşeri insan yapan ve

Sahabenin Kader anlayışını Kur’an inşa etmişti

Sahabenin Kader anlayışını Kur’an inşa etmişti

Halife Hz. Ömer’e bir hırsız getirilir. Hz. Ömer, “Niçin çaldın?” der. Hırsızın cevabı, Kur’an’ın haber verdiği cahiliyye kader anlayışıyla tıpa tıp aynıdır: “Allah’ın hakkımdaki kaza ve kaderi böyle olduğu için çaldım!” Hz. Ömer’in

Nasih ve Mensuh

Nasih ve Mensuh

Neshin ıstılah anlamı ise: Önce gelmiş olan şer’i bir hükmü, sonra gelen şer’i bir hüküm ile öncekinin hükmünün kaldırılması demektir. Bu manada NESH Kur’an’da var mıdır? Bu güne kadar varlığını ve yokluğunu savunanlar olmasına rağmen Varlığına dair Peygamberimizden

Keşmir’den selam var

Keşmir’den selam var

“Allah’a yemin olsun ki eğer yeryüzünde bir cennet varsa, işte orası burasıdır! İşte orası burasıdır! İşte orası burasıdır!” Ataları Keşmirli olan İslam şairi ve büyük mütefekkir Muhammed İkbal bir şiirinde “Bedenim Keşmir cennetinin bir gülüdür”

“İnanca saygılıyız” diyenler, dürüst olun!

“İnanca saygılıyız” diyenler, dürüst olun!

“İnanca saygılıyız” diyenlerin yaptığına bakar mısınız? Başta CHP’liler. Kemalizm tarikatının şeyhleri ve müritleri… Ateist olduğunu gizleyen veya açıklayanlar? Hani inanca saygılıydınız? Ne oldu da saygınızı birden yitiriverdiniz. İnanca en kaba, en alçakça, en adice küfreden

Vicdan olmadan iman olur mu?

Vicdan olmadan iman olur mu?

En iyisi Beled suresini okumak: “Ne yani, şimdi insanoğlu kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Ve “Ben (bu konuma gelmek için) kucak dolusu servet harcadım” mı diyor? Yoksa o, kimsenin kendisini görmediğini mi zannediyor?

Kur’an’ı yüzünden değil, yüreğinden okumak

Kur’an’ı yüzünden değil, yüreğinden okumak

Ramazan geliyor. Yine her mahallede mukabele okumaları başlayacak. Cıvıl cıvıl bir Kur’an iklimi saracak her yanı. Şeytanlar bağlanacak. Şeytanlar ki, sürüsü bir para; görüneni, görünmeyeni… İnsan suretlisi, kravatlısı, papyonlusu… Medyalısı, gazetelisi… Sivili, resmisi, resmi hizmete