Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Ramazan Ayında Dua Eylemi

Ramazan Ayında Dua Eylemi

Ramazan ayındayız. “İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayı…” (Bakara 2/185)

Kulluk

Kulluk

Kulluk kavramı Kur’an’da değişik kalıplar da olmak üzere 273 yerde geçmektedir. Özellikle Kur’an da İnsanın yaradılış gayesi olarak ifade edilmektedir:

Şans Üzerine

Şans Üzerine

Şans: “Mantıkla açıklanamayan bir-takım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, tâlih, felek. Rastlantıları düzenlediğine ve insanlara iyi veyâ kötü durumlar hazırladığına inanılan doğa-üstü güç, kut, baht, tâlih, felek” anlamlarındadır.

Seküler Dindarlık

Seküler Dindarlık

Tarihinde ve hafızasında olmayan yeniliğin ve değişimlerin ne olduğunu, neler getireceğini ahali bilmese de, bilenler biliyordu…

ÜMNİYYE/EMANİYYE

ÜMNİYYE/EMANİYYE

Rabbimizin Yahudi ve Hıristiyanların içine düştüğü ve kendilerini dinleri konusunda yanıltarak laubaliliğe, gevşekliğe sevk ettiğini haber verdiği ümniyyeler konusunda Kur’an’ın muhatabı ve mükellefi olan İslam ümmeti iyi bir imtihan vermiş midir?

Edilgen Belirsizlikler, Edilgen Bağımlılıklar

Edilgen Belirsizlikler, Edilgen Bağımlılıklar

İslam toplumları-halkları-kültürleri, bir yanda meydan okumalarla entelektüel/kültürel/siyasal anlamda iradesizleştirilirken, bir diğer yanda da, ahlaki/felsefi/entelektüel içeriği bulunmayan propoganda-hamaset dili aracılığıyla da bir o kadar iradesizleştiriliyor.

Seküler – Lâik Bilim ve Ders kitaplarındaki Gizli Tehlike

Seküler – Lâik Bilim ve Ders kitaplarındaki Gizli Tehlike

Fizik, kimya, biyoloji gibi bilim ve ders kitapları; Rabbimiz’in fiil ve eserlerini, konu olarak seçmişler ve O’nun icraat ve eserlerini anlatırlar. Dolayısıyle; müfredat ve okullarda, “seküler ve lâik eğitim – öğretim” diyerek; derslerin “Din dersi” ve “Fen – Sosyâl dersleri” şeklinde ayrılması; vak’âya mutabık, doğru ve gerçekçi bir ayrım değildir. Bu sahte ve sanal ayrımların bedeli; “camide müslüman – işyerinde kapitalist”, part-time müslümanlığın artmasıyla ödenmektedir. Çağımızda, “deizm”e yönelmelerde görülen artış da; bunun diğer bedelidir.

Modern-Bilime Uydurulan Âyetler Yada Modern Tahrif

Modern-Bilime Uydurulan Âyetler Yada Modern Tahrif

“Size ne oluyor?. Nasıl hüküm veriyorsunuz?. Yoksa (elinizde) ders okumakta olduğunuz bir kitap mı var?. İçinde, neyi seçip-beğenirseniz, mutlakâ sizin olacak diye. Yoksa sizin için üzerimizde kıyâmete kadar sürüp gidecek bir yemin mi var ki ‘siz ne hüküm verirseniz o, mutlakâ sizin kalacak’ diye” (Kalem 36-39).

Rab-İlah-Allah

Rab-İlah-Allah

Rabbe sözcüğü temelde bir nesneyi tamamlık, kemal, olgunluk veya yetişkinlik sınırına ulaşıncaya kadar aşama -aşama tedricen inşa etmek, besleyip büyütmek veya yetiştirmek anlamına gelmektedir.

Bilim; ‘seküler ve lâik’ olamaz, ancak ‘ateist veya teist’ olur

Bilim; ‘seküler ve lâik’ olamaz, ancak ‘ateist veya teist’ olur

1600 – 1700’lü yıllarda “Rönesans – Reform – Aydınlanma” üçgeninde, yeniden şekillenen ve tanımlanan “Bilim/sellik Epistemolojisi”nin; güya “bilimsel bilgi, objektif gözlem bilgisi” diyerek, zihnimize inşa ettiği “Evren tasavvuru” ile “İtikadî bilgi”miz arasındaki, boşluk ve çelişkilerin, farkında değiliz!

İslami Hareket

İslami Hareket

İslamilik iddiası taşıyan her düşünce ve davranış mutlaka Kur’an’ın onayını almalıdır ve ancak o zaman ‘İslami’ damgasını üzerinde taşımaya hak kazanabilir. Kur’ani olanın ne olduğu konusunda ortaya çıkan tartışmanın ise çözümsüz olmadığı açıktır.

İslam Nezihtir Allah Nezaketi Önerir

İslam Nezihtir Allah Nezaketi Önerir

Soru: İslam, insanlar arası ilişkilerimizde, akraba, arkadaş, eş dost ve yakınlarla ilgili münasebetlerimizde ve Ev ziyaretlerimizde nelere dikkat etmemizi öneriyor?