Kategori : Kavramlar ve Tefsir

İslam bir hayır medeniyetidir (3)

İslam bir hayır medeniyetidir (3)

Eski Hind’de hayır: Bildiğimiz manada hayır faaliyeti yoktur. Çünkü Hinduizm, Brahmanizm, Budizm gibi inançlar görünen alemin gerçek değil “hayal” olduğunu düşünürler. Onlara göre insanların sahip oldukları dünyalıklar da hakikatte birer görüntüdürler. Sadece bu kadarla da kalmaz, bu medeniyetlere göre

İslam bir hayır medeniyetidir (3)

İslam bir hayır medeniyetidir (3)

İslam, diğer medeniyetlerden farklı olarak hayrı Allah’a nispet eder. Temel espri: Allah için vermek, vermek değil almaktır. İnsana verilen tüm dünyalıklar emanettir. Mutlak mülkiyet Allah’a aittir. Mal fitne, yani imtihandır. Hz. Peygamber döneminde

İslam bir hayır medeniyetidir (2)

İslam bir hayır medeniyetidir (2)

İnsanlık tarihinde hayır adına ne yapılmışsa, temelinde din ve inanç olduğu görülür. Habil-Kabil kıssası, insanlık tarihinde hayrın inanca ilişkin kaynağının kadim olduğunu beyan eder. Fakat eğer bu inanç mutlak hayır olandan tecelli etmemişse, inançtan kaynaklanan hayır bazen şerrin de

İslam bir hayır medeniyetidir (1)

İslam bir hayır medeniyetidir (1)

“Dilemek, iradeyi kullanmak, seçmek” anlamına gelen ihtiyar da aynı kökten türetilmiştir. Çünkü “dilemek” bizatihi hayırdır ve insana irade hayrı dilesin diye verilmiştir. Kur’an’da hayır birden çok anlamda kullanılır. Bunların içerisinde en dikkat çekici olanı “mal-servet”

Hicret: Kavuşmak için terk et!

Hicret: Kavuşmak için terk et!

Bundan, kameri yılla tam 1426 yıl evvel, insanlık tarihine damgasını silinmez bir biçimde vuracak bir olay gerçekleşti: Hicret. İnsanlığın “merhamet pınarı” Efendimiz, susuz yürekler ve aç ruhların önüne kendisine indirilen gök sofrasını cömertçe sundu. Bir güneş gibi doğmuştu o; yalnız kuzuların değil sırtlanların da

Yumurtalarını pişirmek için memleketi yakarlar

Yumurtalarını pişirmek için memleketi yakarlar

Cehaleti saadet biliyorlar. En beteri, dine ve dini değerlere karşı giderilemez bir önyargıları, saklı bir hınçları, maskelenmiş bir düşmanlıkları var.Onların halini tasvirde “devşirme psikolojisi” dahi yetersiz kalıyor. Aytmatov’un romanında tasvir ettiği “mankurtlaştırma”

KUR’ÂN’DA ŞEYTAN KAVRAMI

KUR’ÂN’DA ŞEYTAN KAVRAMI

Allah Teâlâ, İblis’i Âdem (a.s.)’a secde emrine başkaldırması sebebiyle şeytan olarak nitelendirmiştir. İblis böyle yapmakla haktan (doğrudan) uzaklaşmış ve Allah’a meydan okuyucu bir tavra bürünmüştür: “Yine demişti ki: “Benden üstün tuttuğun kişi bu mu, söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen,

Sen misin Müslüman olan?

Sen misin Müslüman olan?

Önce İslam’ını gizlemiş. Namazlarını gizli gizli kılmış. Durumdan şüphelenen kocası, arama sırasında Fatıma hanımın müftülükten aldığı ihtida belgesini buluyor. Hakaretler ve yıldırma operasyonu başlıyor. Yetmiyor, gece yarısı kapı önüne konuluyor. İlk gece bir otelde kalıyor Fatıma Cipof. Bu tepkinin geçici olduğunu düşünerek evine dönüyor

Din, toplum ve siyaset ekseninde cuma hutbeleri: Akabe Vakfı örneği 

Din, toplum ve siyaset ekseninde cuma hutbeleri: Akabe Vakfı örneği 

Günümüzde hutbeler asli fonksiyonunu ne kadar icra ediyor? Mustafa İslamoğlu: Önce şu tespiti yapayım: İmamlar dirilmeden hutbeler dirilmez. Hutbeler dirilmeden cemaat dirilmez. Cemaat dirilmeden ümmet dirilmez. Ümmet dirilmeden insanlık dirilmez. Klasik tasnife göre eğitim üçe ayrılır:

Zalimler ve alimler

Zalimler ve alimler

lim ve irfan semamızın yıldızlarından Fudayl b. Iyaz diyor ki: “Bir çok alim dinleriyle beraber yöneticilerin yanına girerler. Ancak verdikleri tavizlerden dolayı dinlerini yöneticilerin yanında bırakarak çıkarlar. ”Muhammed Tantâvî yine sahnede.

Lütfen hayata ve ölüme biraz daha saygı!

Lütfen hayata ve ölüme biraz daha saygı!

Peki, gerçekten “Beyin ölümü” İslam’a göre “ölüm” müdür? Bu suali, ünlü bir bürokratın “fişinin çekilmesi” tartışmasında Ebubekir Muhammed el-Bakillânî’nin (ö. 403 h.) üçlü tasnifiyle cevaplamıştım: “Ruh, kalp, beyin ve ciğerde olmak üzere üç kuvvettir. Kalptekine

“Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma”

“Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma”

“Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.” “Bir şeyi bilmiyorsanız ve bu konuda size soru soruluyorsa rahatlıkla ‘bilmiyorum’ deyin. Çünkü, bildiğinizi göstermek için söyleyeceğiniz onlarca yalandan sizi kurtarır.” “Uydurulmuş din insanı yalana bağımlı hale getirir.” “Acabaları olmayan biri, bilgiyi hakikatin onayına

Cennete Kimler Girer?

Cennete Kimler Girer?

Allah Teâlâ şöyle buyurur: “İman etmiş olanlar; Yahûdi, Hıristiyan ve Sabiî olanlar; bunlardan kim Allah’a ve Ahiret gününe inanır ve iyi işler yaparsa, onların ödülleri Rableri katındadır. Üstlerinde ne bir korku olur, ne de üzülürler.” (Bakara 2/62) Kendine bir resulün tebliği ulaşmayan kişi, sadece şirkten ve

Kuran: Rabbani terbiyenin müfredatı

Kuran: Rabbani terbiyenin müfredatı

Er-Rahmân… “Alleme’l-Kur’ân Halaka’l-İnsân “Allemehu”l-Beyân… (Rahman 1-4) “Eğer sonsuz merhamet kaynağı olan Rahman’ın kimliğini merak ediyorsan ey insanoğlu, dinle o zaman: İnsanı yaratan O’dur, yarattığı insana tenezzül buyurarak Kur’an vahyini öğreten O’dur; hepsinden öte insana kendini ifade etmeyi öğreten yine O’dur?”

Fatih'te

Fatih'te "Hepimiz Meryemiz" yürüyüşü

Dünya barışının Kudüs’ten yükseleceğine olan inançla, Kudüslü hanım kardeşlerimize destek amacıyla yola çıkan Uluslararası “Hepimiz Meryemiz” kampanyası, dünyada yankı bulmaya devam ediyor. Kampanyanın en önemli ayaklarından birisi de “Kudüs İçin Hepimiz Meryemiz