Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Nasih ve Mensuh

Nasih ve Mensuh

Neshin ıstılah anlamı ise: Önce gelmiş olan şer’i bir hükmü, sonra gelen şer’i bir hüküm ile öncekinin hükmünün kaldırılması demektir. Bu manada NESH Kur’an’da var mıdır? Bu güne kadar varlığını ve yokluğunu savunanlar olmasına rağmen Varlığına dair Peygamberimizden

Keşmir’den selam var

Keşmir’den selam var

“Allah’a yemin olsun ki eğer yeryüzünde bir cennet varsa, işte orası burasıdır! İşte orası burasıdır! İşte orası burasıdır!” Ataları Keşmirli olan İslam şairi ve büyük mütefekkir Muhammed İkbal bir şiirinde “Bedenim Keşmir cennetinin bir gülüdür”

“İnanca saygılıyız” diyenler, dürüst olun!

“İnanca saygılıyız” diyenler, dürüst olun!

“İnanca saygılıyız” diyenlerin yaptığına bakar mısınız? Başta CHP’liler. Kemalizm tarikatının şeyhleri ve müritleri… Ateist olduğunu gizleyen veya açıklayanlar? Hani inanca saygılıydınız? Ne oldu da saygınızı birden yitiriverdiniz. İnanca en kaba, en alçakça, en adice küfreden

Vicdan olmadan iman olur mu?

Vicdan olmadan iman olur mu?

En iyisi Beled suresini okumak: “Ne yani, şimdi insanoğlu kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Ve “Ben (bu konuma gelmek için) kucak dolusu servet harcadım” mı diyor? Yoksa o, kimsenin kendisini görmediğini mi zannediyor?

Kur’an’ı yüzünden değil, yüreğinden okumak

Kur’an’ı yüzünden değil, yüreğinden okumak

Ramazan geliyor. Yine her mahallede mukabele okumaları başlayacak. Cıvıl cıvıl bir Kur’an iklimi saracak her yanı. Şeytanlar bağlanacak. Şeytanlar ki, sürüsü bir para; görüneni, görünmeyeni… İnsan suretlisi, kravatlısı, papyonlusu… Medyalısı, gazetelisi… Sivili, resmisi, resmi hizmete

Vahiy Eksenli Bir Hayatın İnşasında Âlimlerin Rolü

Vahiy Eksenli Bir Hayatın İnşasında Âlimlerin Rolü

İslam uleması arasında ilmin birçok tarifi vardır. Bu tarifler, tarifi yapanın meşrebine ve mezhebine bağlı olarak değişiklik gösterir. Sırf ilmin tarifinden yola çıkarak, bürhan, beyan ve irfan ehlinin bakış açılarındaki temel farklılık

“Kadının adı yok”, peki ya değeri?

“Kadının adı yok”, peki ya değeri?

Modernler kadını evden çıkartıp, evini yıktılar. Kadını ikna etmek için, evini ona “Bu senin zindanın” diye tanıttılar. Bu şeytani telkine aldanan modern kadın evi terk etti. Modern kadına ev yerine önerdikleri şey ne? Sokak, cadde, süpermarket, kulüp, dernek, fabrika, daire, dükkân, ofis

Vahyi Anlamaya Dair

Vahyi Anlamaya Dair

Vahiy, âlemlerin rabbi tarafından, âlemlere rahmet olan bir peygamber eliyle, âlemlere gönderilmiş olan bir doğru yol rehberidir. Vahiy aç ruhları doyurmak için indirilmiş bir gök sofrasıdır. Bu sofradan yemek için, insanın, ruhunun acıktığın

Modern Eğitimin Yanlışları ve Yeni Bir Modelin Esasları

Modern Eğitimin Yanlışları ve Yeni Bir Modelin Esasları

Modern eğitim, değer değil fiyat esasına dayalıdır. Vücudu değil mevcudu öncelemektedir. Eşyanın mahiyetini atlayarak hüviyetine yoğunlaşmış, orada da durmayıp işlevinde karar kılmıştır. Dolayısıyla eşyanın hakikatini bilmeye ilişkin bir derdi yoktur. Eşyanın kullanımına göz dikmiştir. Oysaki yer, gök, toprak, su

Bugün âşûrâ

Bugün âşûrâ

Âşûrânın İbrahimî bir gelenek olduğunu hatırlayacak olursak, Efendimizin bu orucu tutmaktan maksadını, onu inşa ve terbiye eden Kur’an’ın ilkeleri arasında aramalıyız. En’am 90. ayet tam 18 peygamber adı saydıktan sonra şöyle biter:

Bir devlet eylemi olarak soykırım Rohingya meselesi

Bir devlet eylemi olarak soykırım Rohingya meselesi

Myanmar’da Rohingya’nın vahim durumu varoluşsal bir meseledir. Onlar, gerçekten de, hâlen devam etmekte olan bir soykırıma katlanıyorlar. Onlarca yıl süren zulüm; kasti olan terör, şiddet, cinayet ve tecavüz

Zalimlerden Başkasına Düşmanlık Yoktur…

Zalimlerden Başkasına Düşmanlık Yoktur…

22 gün süren ve yüzlerce masumun hayatını kaybettiği Gazze katliamı ne ilkti, ne de son olacaktır. İsrail’in hiçbir sınır tanımayan acımasız saldırısına karşı Gazze’de destani bir direniş örneği sergilendi. Gazze, isminden mülhem olarak bir “gaza” ve “gaziler” yurdu

Esma-İ Hüsna: Arştan Bilincin Arzına Uzanan El

Esma-İ Hüsna: Arştan Bilincin Arzına Uzanan El

Esma iki şeyi tanıtır: Allah’ı ve insanı İnsan ve kâinat Allah’ın iki büyük projesidir. İnsan Allah’ın projesi olduğu içindir ki, “Allah insana şahdamarından daha yakındır”. Kâinat Allah’ın projesi olduğu içindir ki, “Allah göklerin ve yerin nurudur”, bir başka söyleyişle; “Allah kâinatın ruhudur”.

Ahirette Diriliş nasıl olacak?

Ahirette Diriliş nasıl olacak?

SORU: İnsan vücudunun çürüyüp gitmesi ve vücudun yeniden yaratılıp bilincin yeniden yaratılan vücuda aktarılması hakkında birkaç söylem ve düşünce mevcut. Kur'an'da buna delil ya da işaret var mıdır? Tarih: 29 Ağustos 2019

Gençliğe sesleniş

Gençliğe sesleniş

Aklını kiraya vermeyen, ama aklını da putlaştırmayan; sorunlu değil, sorumlu; Ataların yolundan değil, sırat-ı müstakimden giden; taklitçi değil, tahkikçi bir gençlik.. Bismillahirrahmanirrahim. Allah’a hamdolsun; insanlara genç kalma yeteneğini üflediği için. Kutlu elçisine selam olsun; ‘bir ömrün her günü nasıl genç kalınır?’ sorusunun