Kategori : Kavramlar ve Tefsir

İstismar ya da ikiyüz yüzlülük

İstismar ya da ikiyüz yüzlülük

Caminin avlusunda, adı İstanbul Belediye Başkan adayları arasında geçen biri, kendini illa ki göstermek istercesine etrafına kalabalık toplamaya çalışıyordu. Bu biri, lideri Müslümanlara “yarasa” diye hakaret eden bir partinin milletvekilliğini

Bir Özeleştiri Olarak Tevbe

Bir Özeleştiri Olarak Tevbe

Günah kir, günahkârsa kirlenmiş kişidir; günahı günahkârdan temizlemek yerine günahkârı hayattan temizlemeye kalkmak, günahkâra kir muamelesi yapmaktır. Her tevbe bir bilinç yenilemedir Tevbe, bir özeleştiridir. Tevbe, çıktığı yola geri dönmektir. Tevbe, iradenin güdülere galip gelmesidir. Tevbe bir değişim iradesi beyanıdır. Tevbe eden, “Ben değişeceğim”

Tıp ahlakı

Tıp ahlakı

Organ bağışı konusunda bol kepçe fetva verenler var. Fakat bendeniz olaya başından beri hep ihtiyatlı yaklaşılmasından yana olmuşumdur. Bu konuda cüretli fetvalar verenlerin cesaretine bir yandan hayran olmuş, bir yandan da şaşırmışımdır: “Nasıl bu kadar cüret ve cesaret sahibi olabiliyorlar?” diye. Niçin?

İslamın Devlet Talebi

İslamın Devlet Talebi

Nasıralı İsa, 30 yaşında peygamber olarak gönderildiği zaman, tebliğ ettiği din Yahudi dini ananelerine dayanıyordu. Dolayısıyla Hıristiyanlık Yahudilik ile başlamış ve bir Yahudi kenti olan Babil’de şekillenmişti. Ve maalesef bir tevhid peygamberi olan Hz İsa sonrası muharref İsevilik, her tür otoritenin meşruluğu üzerine

Yılanla çuvala girmek

Yılanla çuvala girmek

Yıl 1989. Net hatırlayamıyorum; ya Kahire’nin gelenekle geleceğin iç içe olduğu müstesna semtlerinden biri olan Roksi’de, ya da ona çok yakın bir semtteki evinde uzun bir söyleşi yapmak için bir araya gelmiştik. İhvan cemaatinin sözcüsü ve perde gerisindeki bir numaralı ismi Me’mun el-Hudeybi ile.

“Eğer suyunuz tükenirse, size temiz suyu kim getirecek?”

“Eğer suyunuz tükenirse, size temiz suyu kim getirecek?”

Ayetin tamamı şöyle: “Sor onlara: Hiç düşündünüz mü; eğer suyunuz tükenirse, size temiz suyu kim getirecek?” (67:30) Mülk suresinin önemine ve sık okunmasına dikkat çeken rivayetlerin tümü, “surenin anlamına” dönük olarak anlaşılmalıdır. Surenin önemi muhtevasından

BÜYÜ, NAZAR, RUKYE VE CİNLERLE ETKİLEŞİM KONULARINA GİRİŞ

BÜYÜ, NAZAR, RUKYE VE CİNLERLE ETKİLEŞİM KONULARINA GİRİŞ

“Bugün biz, İslam’ın daha önce tanık olduğu türden bir cahiliyenin, belki de daha da sapkın bir cahiliyenin içindeyiz. Çevremizde her ne varsa, cahiliyedir: İnsanların anlayışları, inançları, adetleri, gelenekleri, kültürel kaynakları, sanatları, edebiyatları, yasaları… Hatta

Her ev Kur’an Okulu olmalı

Her ev Kur’an Okulu olmalı

Tatil. Hiç de hoş bir kelime değil. Arapçada “boş kalmak, işlevsiz olmak, işe son vermek” anlamlarına gelir. Tutun ki kalbiniz tatil yapayım dedi. Ne olur? Ne olacağı belli: Ölürsünüz. Sizden habersiz iç dünyanızda muhteşem bir çalışma gece gündüz hiç aralıksız

Şeytan Irkçıydı

Şeytan Irkçıydı

Evet, yükselen milliyetçilik dalgasından bu fakir de rahatsız. Önce kavramları yerli yerine koyalım: Milliyetçilik kelimesinin türetildiği “millet” pür İslami ve Kur’ani bir kavramdır. Hem bir inancın kendisine, hem de o inanca mensup olan kitleye verilen isimdir. Mesela İslam’a “millet” deneceği gibi, İslam’a inanan

Surat asan ve sırtını dönüp uzaklaşan kim?

Surat asan ve sırtını dönüp uzaklaşan kim?

Bunun tipik örneklerinden biri, Abese suresinin “O surat astı ve sırtını dönüp uzaklaştı, yanı başına âmâ geldi diye…” mealindeki ilk iki ayetidir. Soru şudur: Âmâ yanına geldi diye surat asan ve sırtını dönüp uzaklaşan: 1) Hz. Peygamber midir, 2) Müşrik kodaman mıdır? Bu iki ayetin öznesi,

Neden tertil eksenli bir Kur’an eğitimi

Neden tertil eksenli bir Kur’an eğitimi

Orada demiştim ki: “Allah bize Kur’an’ı üzerinde dura dura, sindire sindire, anlaya anlaya” okumak demeye gelen tertil’i emretti, biz ise tertil emrini tecvide indirgedik. Tecvidi de kaf çatlatmaya indirgedik. Yeniden ilahi emre dönelim”. Bu çağırıya aldığım olumlu cevaplar

İslam’a ana kapısından girmek

İslam’a ana kapısından girmek

lın size kocaman bir soru: Bakara 2. ayet neden “Huden li’l-muttekîn” (takva sahipleri için tarifsiz bir hidayettir) diye biter? Neden “takven li’l-muhtedîn” (hidayete erenler için takva kaynağıdır) diye değil? Biliyor musunuz, elimizdeki birçok tefsir ve hemen tüm mealler bu ayrımı ıskalamışlar.

Vicdan olmadan iman olur mu?

Vicdan olmadan iman olur mu?

ur’an’a sorunca “olmaz” diyor. Haklı olarak ilim talibi “Nerede diyor?” diye soracaktır. En iyisi Beled suresini okumak: “Ne yani, şimdi insanoğlu kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Ve “Ben (bu konuma gelmek için) kucak dolusu servet harcadım” mı diyor? Yoksa o, kimsenin kendisini

Kimlere rahmet dilenir?

Kimlere rahmet dilenir?

“Hocam, öncelikle köşenizde yer ayırdığınız soru-cevap faslı için teşekkürler. Benim sorum son günlerin sıcak konusuyla ilgili. Akidede Atilla (Attila A.Ç.) İlhan’ı materyalist biliriz. Bir TV. sohbetinde İslam’ı bu ülkenin folkloru olarak tanımlıyordu. Belli ki o, İslam’ı iman edilecek bir din değil, bir “kültür” olarak görüyordu. Materyalistliğine hayatı ve eserleri şahit,