Kategori : Kavramlar ve Tefsir

En Yüce Ahlâk Üzere Olmak

En Yüce Ahlâk Üzere Olmak

Ahlâk kelimesi; huylar, seciyeler, mizaçlar anlamında bir kavramdır. Hulk, hulûk kelimelerinin çoğuludur. Ahlâk; insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak olmasıdır” diye tarif edilebilir. İslâm ahlâkı Kur’ân’a dayanır. Yani her yönüyle Allah Teâlâ tarafından vahiy yoluyla belirlenmiş

Lütfen hayata ve ölüme biraz daha saygı!

Lütfen hayata ve ölüme biraz daha saygı!

Modern insanın hayata olan saygısının azaldığı bir gerçek… Bunun birçok sebebi olabilir. Ama bizce bunun en büyük sebebi, ölüme olan saygısını yitirmiş olması. Paradoks gibi gelecek, ama ölüme saygı hayata saygının olmazsa olmazıdır. Tek dünyalı modernizm, hayatın “öteki” kanadını kırdığı için,

RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ

RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ

Kur’an’da ruh kelimesi, iki anlamda kullanılır. Birincisi Allah’tan gelen bilgi, ikincisi de insanlar ile cinlere yüklenen ve onların, ulaşabildikleri bilgileri değerlendirmelerini ve imtihan edilebilir hale gelmelerini sağlayan yetenektir. Allah, kendi bilgisinden meleklere, nebîlere, canlı-cansız bütün varlıklara,

Helal ve Haramı Kim Belirliyor?

Helal ve Haramı Kim Belirliyor?

Bir zamanlar koyu bir Hristiyan iken daha sonra İslam’ı seçen Adiyy b. Hâtim, bir gün Resûlullâh’ın: “(Yahudi ve Hristiyanlar) Bilginlerini ve din adamlarını Allah ile aralarına koyup rab edindiler...” (Tevbe, 9/31) mealindeki ayeti okuduğunu işitmiş ve: “Ya Resûlallâh! Hristiyanlar onlara ibadet etmezler ki!” diyerek

Siyaset ve haysiyet

Siyaset ve haysiyet

Bir insan siyasetten niçin bu kadar tiksinir? Siyaset iğrenç olduğu için değil elbet. Siyasi tarafgirliği kendisini iğrençleştiren insanlar yüzünden. Zaten istiaze’de “racîm” hem şeytan hem de siyasetin sıfatı olarak durmaktadır. Bu sıfat “Allah’ın rahmetinden tard olmuş, kovulmuş, taşlanmış” anlamına gelir. Bu sıfatı alan bir siyaset,

Kuran: Rabbani terbiyenin müfredatı

Kuran: Rabbani terbiyenin müfredatı

Er-Rahmân… “Alleme’l-Kur’ân Halaka’l-İnsân “Allemehu”l-Beyân… (Rahman 1-4) “Eğer sonsuz merhamet kaynağı olan Rahman’ın kimliğini merak ediyorsan ey insanoğlu, dinle o zaman: İnsanı yaratan O’dur, yarattığı insana tenezzül buyurarak Kur’an vahyini öğreten O’dur; hepsinden öte insana

Ölümle söyleşi

Ölümle söyleşi

Ey ölüm! Ey, bu dünya hayatını öbür ikizine bağlayan göbek bağı! Ey, dünya ile ahiret arasındaki sırlı kapı! Ey, ölüm meleğinin bile geçmek zorunda olduğu ğaybi dehliz! Ey, sevmeyeni seveninden çok olan kaçınılmaz kader! Ey, çoklarının peşinen suizan ettiği

Dosdoğru Namaz

Dosdoğru Namaz

Soru: Kur’an da “Namazı dosdoğru kılın” ayetinin açılımını yapıp, nasıl anlamamız gerektiğini açıklar mısınız? Hüseyin Bülbül Cevap: Dilimizde Namaz olarak ifade edilen bu sözcük, Kur’an’da “SALÂT” sözcüğü ile ifade edilmektedir. Salât kelimesi “İKAME” kelimesiyle birlikte kullanıldığı zaman bizim anladığımız anlamda “namazı kılmak” anlamına gelmektedir. Salât sözcüğü aynı zamanda

Bir bayramın ardından

Bir bayramın ardından

Maltepe’nin büyük camilerinden birinde kıldım bayram öncesindeki Cuma namazını. İmam-hatibin samimiyetine bir diyecek yok. Cami tıklım tıklım dolu. Hutbede, kurbanı anlatacak cemaate. Kevser suresini okudu. Son ayet olan “Fe-salli lirabbike venhar” âyetini de kendince

Kurban etmek-kurban gitmek

Kurban etmek-kurban gitmek

Bu bilinçli yapma, sıradan bir yapma eylemi değil, bilinçli bir “feda etme” eylemidir. Feda etmek, vermektir. Bilinçli bir verme, neyi, niçin, kime, nasıl vereceğini bilmekle mümkündür. Kurban ibadeti özelinde bu verme, varlık hiyerarşisini bilmeyi içerir. Yani kurban kesmek, özünde “yerimi biliyorum”

Kur’an ve kurban

Kur’an ve kurban

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail arasında geçen “kurban” diyaloğunu ele alan şu ayetleri okuyalım önce: “Rabbim! Bana erdemli bir (evlat) bağışla!” Bunun üzerine ona uyumlu ve olgun bir oğlan çocuğu müjdeledik. Derken çocuk onun çaba ve tasasına ortak olacak olgunluğa eriştiğinde,

Peygamberlerin Tevhidi Mücadelesi ve Duruşumuz I

Peygamberlerin Tevhidi Mücadelesi ve Duruşumuz I

İslam kelimesi lügat olarak teslim olmak, boyun eğmek, itaat etmek; ıstılah olarak ise, Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen, dünyada ve ahirette insanları mutluluğa ulaştıracak hayat şekli, itikadî ve amelî bir nizam anlamına gelmektedir. Hz. Adem (as)’dan bu yana gelen bütün peygamberlerin

Hakikat Arayışı - 1

Hakikat Arayışı - 1

2/170- Onlara; “Allah’ın indirdiklerine uyun” denilince; “Hayır, biz atalarımızdan gördüklerimize uyarız” derler. – Peki, ya onların ataları hiçbir şeyi düşünemeyen, doğru yolu bulamamış kimseler idiyse de mi öyle yapacaklar? Peki, ya onların ataları hiçbir şeyi düşünemeyen, doğru yolu bulamamış