Kategori : Kavramlar ve Tefsir

ÂLİM KİMDİR, ÂLİM OLDUĞUNU SANAN KİM?

ÂLİM KİMDİR, ÂLİM OLDUĞUNU SANAN KİM?

Doğruluğu mutlak olan gerçek ilim, Allah’tandır. “De ki, ilim ancak Allah’ın yanındadır.” (67/Mülk, 26). İlim, Peygamber’e inenler, ona gelenlerdir (2/Bakara, 120, 145; 5/Mâide, 48; 13/Ra’d, 37). İnsana, bilmediğini öğreten Allah’tır (96/Alak, 5). Yani, ilmin esası Kur’an’dır, vahiydir. Âdem’e (a.s.) ve

Hoş geldin, ama hoş bulmadın

Hoş geldin, ama hoş bulmadın

Kur’an, aylardan bir Ramazan ayında inmeye başladığını kendisi haber veriyor. Kutsal bir gece olan Kadir gecesinde indirildiği de Kur’an’da vurgulanıyor. Bunlar Kur’an’la sabit olan gerçekler. lk vahiy geldiğinde Allah Resulü Hıra’daydı. İlk kelimesi “Oku” olan Alâk suresinin

Yetimden ne çıkar?

Yetimden ne çıkar?

Ne çıkmaz ki? Müctehidler çıkar, âlimler çıkar, hakimler çıkar, arifler çıkar, cihangirler çıkar, fatihler çıkar ve daha neler neler çıkar. Mesela, araştırın ikinci neslin en büyük alimlerinden Mücahid’in, İkrime’nin, Said b. Cübeyr’in, İbn Sirîn’in ve daha bir çoklarının nerede doğup İslam’ın kucağına

Feminizm bir tuzaktır

Feminizm bir tuzaktır

Günahtan vazgeçmek yerine, günahkarın çoğalmasından medet umarlar. Suç makineleri, suç ortağı peydahlarlar. Bu bir suçu meşrulaştırma ve kendini tatmin yöntemidir. Haramzadeler, haramın yaygınlaşmasına gayret ederler. Kötüyü çoğaltmak, kötüler için kadim bir karartma yöntemidir. Zinayı yol haline

Veda mektubu

Veda mektubu

Sevdiğiniz birinin mektubu öldükten sonra elinize geçse ne hissederdiniz? İşte ben de o hisleri yaşıyorum şu an. Elimdeki mektup, sanki ahiretten gönderilmiş gibi. Belki de bu hissi yaşayacağımı bildiği için mektubuna şöyle başlamış: “Ölümün ayak seslerini çok yakından duyan bir insanın,

ALLAH’A NASIL İNANIRSINIZ?

ALLAH’A NASIL İNANIRSINIZ?

Yeri geldiğinde “… Ama ben de Allah’ıma, O’nun var ve bir olduğuna inanıyorum!” diyen; fakat Allah’ın emir ve yasaklarını hiçe sayıp sanki O yokmuş gibi davrananlara rastlamışsınızdır. “Ama ben de inanıyorum!” cümlesinin bir savunma ya da bir

KUR’ÂN’DA ŞEYTAN KAVRAMI

KUR’ÂN’DA ŞEYTAN KAVRAMI

Allah Teâlâ, İblis’i Âdem (a.s.)’a secde emrine başkaldırması sebebiyle şeytan olarak nitelendirmiştir. İblis böyle yapmakla haktan (doğrudan) uzaklaşmış ve Allah’a meydan okuyucu bir tavra bürünmüştür: “Yine demişti ki: “Benden üstün tuttuğun kişi bu mu, söyler misin? Andolsun eğer beni

İslam bir hayır medeniyetidir (3)

İslam bir hayır medeniyetidir (3)

Eski Hind’de hayır: Bildiğimiz manada hayır faaliyeti yoktur. Çünkü Hinduizm, Brahmanizm, Budizm gibi inançlar görünen alemin gerçek değil “hayal” olduğunu düşünürler. Onlara göre insanların sahip oldukları dünyalıklar da hakikatte birer görüntüdürler. Sadece bu kadarla da kalmaz, bu medeniyetlere göre

İslam bir hayır medeniyetidir (3)

İslam bir hayır medeniyetidir (3)

İslam, diğer medeniyetlerden farklı olarak hayrı Allah’a nispet eder. Temel espri: Allah için vermek, vermek değil almaktır. İnsana verilen tüm dünyalıklar emanettir. Mutlak mülkiyet Allah’a aittir. Mal fitne, yani imtihandır. Hz. Peygamber döneminde

İslam bir hayır medeniyetidir (2)

İslam bir hayır medeniyetidir (2)

İnsanlık tarihinde hayır adına ne yapılmışsa, temelinde din ve inanç olduğu görülür. Habil-Kabil kıssası, insanlık tarihinde hayrın inanca ilişkin kaynağının kadim olduğunu beyan eder. Fakat eğer bu inanç mutlak hayır olandan tecelli etmemişse, inançtan kaynaklanan hayır bazen şerrin de

İslam bir hayır medeniyetidir (1)

İslam bir hayır medeniyetidir (1)

“Dilemek, iradeyi kullanmak, seçmek” anlamına gelen ihtiyar da aynı kökten türetilmiştir. Çünkü “dilemek” bizatihi hayırdır ve insana irade hayrı dilesin diye verilmiştir. Kur’an’da hayır birden çok anlamda kullanılır. Bunların içerisinde en dikkat çekici olanı “mal-servet”

Hicret: Kavuşmak için terk et!

Hicret: Kavuşmak için terk et!

Bundan, kameri yılla tam 1426 yıl evvel, insanlık tarihine damgasını silinmez bir biçimde vuracak bir olay gerçekleşti: Hicret. İnsanlığın “merhamet pınarı” Efendimiz, susuz yürekler ve aç ruhların önüne kendisine indirilen gök sofrasını cömertçe sundu. Bir güneş gibi doğmuştu o; yalnız kuzuların değil sırtlanların da

Yumurtalarını pişirmek için memleketi yakarlar

Yumurtalarını pişirmek için memleketi yakarlar

Cehaleti saadet biliyorlar. En beteri, dine ve dini değerlere karşı giderilemez bir önyargıları, saklı bir hınçları, maskelenmiş bir düşmanlıkları var.Onların halini tasvirde “devşirme psikolojisi” dahi yetersiz kalıyor. Aytmatov’un romanında tasvir ettiği “mankurtlaştırma”

KUR’ÂN’DA ŞEYTAN KAVRAMI

KUR’ÂN’DA ŞEYTAN KAVRAMI

Allah Teâlâ, İblis’i Âdem (a.s.)’a secde emrine başkaldırması sebebiyle şeytan olarak nitelendirmiştir. İblis böyle yapmakla haktan (doğrudan) uzaklaşmış ve Allah’a meydan okuyucu bir tavra bürünmüştür: “Yine demişti ki: “Benden üstün tuttuğun kişi bu mu, söyler misin? Andolsun eğer beni kıyamete kadar ertelersen,

Sen misin Müslüman olan?

Sen misin Müslüman olan?

Önce İslam’ını gizlemiş. Namazlarını gizli gizli kılmış. Durumdan şüphelenen kocası, arama sırasında Fatıma hanımın müftülükten aldığı ihtida belgesini buluyor. Hakaretler ve yıldırma operasyonu başlıyor. Yetmiyor, gece yarısı kapı önüne konuluyor. İlk gece bir otelde kalıyor Fatıma Cipof. Bu tepkinin geçici olduğunu düşünerek evine dönüyor