Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Toplumsal tevbe şarttır

Toplumsal tevbe şarttır

Tevbe ahlaki bir sorumluluktur. Ahlak ise bireyle sınırlı değildir. Toplumsal davranışların da ahlaki olanı ve olmayanı vardır. Şu halde, bireysel tevbeden söz ettiğimiz gibi, toplumsal tevbeden de söz edebiliriz. Bireysel özeleştiri ferdî bir tevbe olduğu gibi, ictimaî özeleştiri de toplumsal bir tevbedir. Ümmet-i Muhammed,

Âdem’i adam eden tevbesiydi

Âdem’i adam eden tevbesiydi

Bakara Sûresi’nin 30 ilâ 39. âyetleri arasında Âdem-İblis kıssası anlatılır. Kıssanın taraflarından Âdem günahını itiraf edip adam olmanın sembolü, İblis ise günahını savunup şeytan olmanın sembolüdür. Kıssada Âdem ve şeytan üzerinden, hatayı bilmek ve hatayı

Tevbe davetine icabet edenlere Allah’ın af müjdesi vardır

Tevbe davetine icabet edenlere Allah’ın af müjdesi vardır

İlk Kur’an nesline yönelik “Allah’a tevbe ediniz!” veya “İşlediğiniz hata ve günahtan pişman olup Allah’ın yoluna geri dönünüz” (tûbû ilallah) emirleri Kur’an’da birden fazla yerde gelir. Bunların her birinin münasebeti farklıdır. Mesela bu çağrılardan biri “tesettür âyeti” olarak bilinen Nûr 31’in

SİRETÜ'L-KUR'AN'IN İLK DERSİ YAPILDI

SİRETÜ'L-KUR'AN'IN İLK DERSİ YAPILDI

Allah’ın vahyi önce bir insanı ardından bir toplum ve ardından bir coğrafyayı ve en uzak noktalara kadar tüm insanlık ailesini nasıl bir farkındalık ve eğitime tabi tutuğu tüm zamanlarda merak edilegelmiştir. Ayrıca bu mesaj’ın başına neler geldiği ve hitap ettiği ilk toplumda yaptığı etki ve

Tevbe ve istiğfar nasıl yapılır?

Tevbe ve istiğfar nasıl yapılır?

Tevbe, “geri dönmek” demektir ve insanın yörüngeden çıkan iç dünyasının Allah’ın oturttuğu yörüngeye yeniden yerleştirilmesini ifade eder. İstiğfar, “Allah’tan af dileyip o günahı hiç işlememiş saymasını isteme” demektir. Tevbeve istiğfar iki aşamalı bir Allah’a yöneliş eylemidir. Tevbe, günahtan

Tevbe ile “günah çıkarma” arasındaki fark

Tevbe ile “günah çıkarma” arasındaki fark

Günah çıkarma, bir itiraftan ibarettir. İtiraf dışa dönüktür, tevbe içe dönük. İtiraf sözlü bir bildirimdir; bin bir türlü hesabın eseri olabilir. Tevbe ise kalbin istikamet açısını doğrultmasıdır. İtiraf genellikle ya zorlayıcı bir tehdide, ya da yağlı bir teşvike dayanır. Ama her neye dayanırsa dayansın,

Gerçek tevbe fiilî tevbedir

Gerçek tevbe fiilî tevbedir

Samimi tevbenin olmazsa olmazı fiilî tevbedir. Gerçek tevbe, günahın olumsuz sonuçlarını izale edip ortadan kaldıran tevbedir. Bir insan işlediği günahla başkalarına zarar vermiş, onların malını gasp etmiş, birilerinin hakkını yemişse, bunun tevbesi, zararı mümkün mertebe izale etmekle, gasp ettiğini iade etmekle ve hak

Allah tevbeleri çokça kabul edendir

Allah tevbeleri çokça kabul edendir

Tevbe eden kul, tevbesiyle şu mesajı vermiş olur: Ben kulum, kusurluyum. Kusurumun farkındayım. Hem günah işleyip hem günahsızmış gibi davranmaktan Sana sığınıyorum. Sen Tevvâb olan Allah’sın. Mükemmel ve kusursuz olan Sensin. Sana yönelen kula

Her tevbe bir bilinç yenilemedir

Her tevbe bir bilinç yenilemedir

Tevbe, bir özeleştiridir. Tevbe, çıktığı yola geri dönmektir. Tevbe, iradenin güdülere galip gelmesidir. Tevbe bir değişim iradesi beyanıdır. Tevbe eden, “Ben değişeceğim” demiş olur. Tevbe, bilincin bilinçsizliği yenmesidir. Zira tevbe bir bilinç yenilemedir. Bilinç ile günah birleşemez. Bilinçlinin

Tevbe ile “günah çıkarma” arasındaki fark

Tevbe ile “günah çıkarma” arasındaki fark

Günah çıkarma, bir itiraftan ibarettir. İtiraf dışa dönüktür, tevbe içe dönük. İtiraf sözlü bir bildirimdir; bin bir türlü hesabın eseri olabilir. Tevbe ise kalbin istikamet açısını doğrultmasıdır. İtiraf genellikle ya zorlayıcı bir tehdide, ya da yağlı bir teşvike dayanır. Ama

Bir Özeleştiri Olarak Tevbe

Bir Özeleştiri Olarak Tevbe

Günah kir, günahkârsa kirlenmiş kişidir; günahı günahkârdan temizlemek yerine günahkârı hayattan temizlemeye kalkmak, günahkâra kir muamelesi yapmaktır. Her tevbe bir bilinç yenilemedir Tevbe, bir özeleştiridir. Tevbe, çıktığı yola geri dönmektir. Tevbe, iradenin güdülere galip gelmesidir. Tevbe bir değişim iradesi beyanıdır. Tevbe eden, “Ben değişeceğim”

En Yüce Ahlâk Üzere Olmak

En Yüce Ahlâk Üzere Olmak

Ahlâk kelimesi; huylar, seciyeler, mizaçlar anlamında bir kavramdır. Hulk, hulûk kelimelerinin çoğuludur. Ahlâk; insanın bir amaca yönelik olarak kendi arzusu ile iyi davranışlarda bulunup kötülüklerden uzak olmasıdır” diye tarif edilebilir. İslâm ahlâkı Kur’ân’a dayanır. Yani her yönüyle Allah Teâlâ tarafından vahiy yoluyla belirlenmiş

Lütfen hayata ve ölüme biraz daha saygı!

Lütfen hayata ve ölüme biraz daha saygı!

Modern insanın hayata olan saygısının azaldığı bir gerçek… Bunun birçok sebebi olabilir. Ama bizce bunun en büyük sebebi, ölüme olan saygısını yitirmiş olması. Paradoks gibi gelecek, ama ölüme saygı hayata saygının olmazsa olmazıdır. Tek dünyalı modernizm, hayatın “öteki” kanadını kırdığı için,

RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ

RUH, ALLAH’TAN GELEN BİLGİ VE BİLGİYİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ

Kur’an’da ruh kelimesi, iki anlamda kullanılır. Birincisi Allah’tan gelen bilgi, ikincisi de insanlar ile cinlere yüklenen ve onların, ulaşabildikleri bilgileri değerlendirmelerini ve imtihan edilebilir hale gelmelerini sağlayan yetenektir. Allah, kendi bilgisinden meleklere, nebîlere, canlı-cansız bütün varlıklara,