Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Merhaba Ya Şehri Ramazan

Merhaba Ya Şehri Ramazan

Ramazan, ay takvimine göre yılın dokuzuncu ayının adıdır. Allah kâinatı yarattığı günden beri ayların sayısının on iki olduğunu ve bunlardan dördünün de hürmet edilen/haram aylar olduğunu bildirmişti.(Tevbe 9/36) İşte bu aylardan dokuzuncusu olan ay da Ramazan

Oruç tutmak: Kendini tutmaktır

Oruç tutmak: Kendini tutmaktır

Kendini tutmak zor iştir. Oruç bizi işte bu zor işe çağırıyor. Kendisini tuttuğumuzu sandığımız oruç, aslında bize kendimizi tutmayı öğretiyor. Derdimiz kendimizle. Kendini bilmeyen neyi bilir? Kendisiyle kavgalı olan kiminle barışıktır? Kendini kaybeden neyi kazanır? Türkçemizdeki "oruç tutmak" ne güzel tabirdir. Hep tutmuşumdur bu güzel

Kur’an Ayı Ramazan

Kur’an Ayı Ramazan

Bilindiği gibi İslam kültür ve geleneğinde kutsanmış Kandil günlerini, Kadir gecesi ve bazı ayları yoğunlaştırılmış ve hızlandırılmış ibadet ile ihya etme âdeti vardır. Hemen ifade edelim ki bu söz konusu günlerden Kadir gecesi hariç diğerlerinin Kur’anî bir referansı yoktur. Bu günlere ilişkin referanslar hadislere dayanır veya

Kâfirler Hoşlanmasalar da Allah Nurunu Tamamlayacaktır

Kâfirler Hoşlanmasalar da Allah Nurunu Tamamlayacaktır

“Âyetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, (öldükten sonra) bize kavuşmayı ummayanlar, ‘Ya (bize) bundan başka bir Kur’an getir veya onu değiştir’ dediler...” (Yunus:15) Yeni bir mubarek Ramazan ayının gölgesi üzerimize düştü. İnşaAllah önümüzdeki hafta içerisinde

Cehennemde yandıktan sonra cennete giriş olacak mı?

Cehennemde yandıktan sonra cennete giriş olacak mı?

Yaklaşık 20 gündür İslam dini ile içli dışlı olmaya çalışan biriyim. İslam dini hakkında pek bilgim olduğu söylenemez. Saygıdeğer Müslüman abim çevremde ki bilgili veya bilgisiz insanların günahkar Müslümanların cehenneme gireceğini, cehennemde yandıktan sonra affedilip; cennete girileceğini

Kalpler Nasıl Mühürlenir?

Kalpler Nasıl Mühürlenir?

Kalblerin mühürlenmesi olayı nasıl olur? Bunu biraz açıklar mısınız? Allah sınamak için insanı yaratıyor ondan sonra kalbini mühürlüyor onu kimse artık hidayete erdiremiyor mu?

Üçüncü yol

Üçüncü yol

Işık aydınlatır, ateş yakar. İslam tıpkı güneş gibi bir nûr, bir ışıktır. Bu ışık kendi doğallığı içerisinde üzerine doğduğu herkesi ve her şeyi aydınlatır. Bir hayat kaynağıdır. Fakat gün ışığını bir mercekle yoğunlaştırırsanız, nûru nâra çevirirsiniz. Değdiği yeri yakar. Kararan yürekleri ve karanlık akılları

Zekat Ve İnfak Ekseninde Ekonomik Alanımızın İnşâsı

Zekat Ve İnfak Ekseninde Ekonomik Alanımızın İnşâsı

Zekât kelimesi hem “arınmak” hem “artmak” anlamlarına gelir. Zekât, vereni manen arındırıp malın bereketini artırdığı için ona zekât denmiştir. Zekât ve bereket kelimelerinin Kur’an’da aynı sayıda (32’şer kez) geçmesi de hayli anlamlıdır. Rasyonel matematiğe göre 40’tan 1 çıkarsa 39, iman matematiğine göre 40’tan 1 çıkarsa 400 kalır. Zekâtı

Allah'ın ipine yapışmak

Allah'ın ipine yapışmak

“Ve topluca yapışın Allah’ın ipine, parçalanmayın! Allah’ın size olan nimetini hatırlayın!” (Âli İmran, 103) Ayetteki “habl” kelimesinin Türkçedeki karşılığı “halat” ya da Anadolu’da “urgan” denilen kalın ve örgü ip. Değilse Türkçede “iplik” denilen ince ipe Arapçada “hayt” denilir. “Allah’ın ipi” elbette vahiy. Vahyin kitabi olanı Kur’an ve

Kimlik ve Kişiliğimizi Kur’an’mı İnşa Ediyor?

Kimlik ve Kişiliğimizi Kur’an’mı İnşa Ediyor?

Allah yaratmış olduğu insanoğlunun hem bu dünya da hem de ahirette kurtulanlardan olması için tek çıkar yolun onun gönderdiği ilahi emirlere, vahye ve o vahyini hayatına uygulayan resullerine inanıp iman etmekten geçtiğini kesin bir

Kur'an'ı yüzünden değil, Yüreğinden okumak

Kur'an'ı yüzünden değil, Yüreğinden okumak

Ramazan geliyor. Yine her mahallede mukabele okumaları başlayacak. Cıvıl cıvıl bir Kur’an iklimi saracak her yanı. Şeytanlar bağlanacak. Şeytanlar ki, sürüsü bir para; görüneni, görünmeyeni… İnsan suretlisi, kravatlısı, papyonlusu... Medyalısı, gazetelisi... Sivili, resmisi, resmi hizmete mahsus olanıyla her tür şeytan?

Müstekbir

Müstekbir

“Meleklere “Ademe secde edin” dedik de hepsi secde ettiler, İblis hariç, O diretti, istikbarda bulundu ve kâfir oldu” (el-Bakara: 2/34); “(Rabbin ona) dedi ki: “Ey iblis, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni alakoyan nedir? İstikbarda mı bulundun (büyüklük mü tasladın), yoksa gerçekten yücelerden mi idin?” “Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten

Ümmet, Vahiy toplumudur

Ümmet, Vahiy toplumudur

Makalenin başlığını “Vahiy Toplumu” koyduğumuza göre, bizim bu soruya verdiğimiz cevap olumlu olmak zorundadır. Fakat bir an için biz konumumuzu göz ardı edip, bu soruya sıfırdan cevap aramaya kalksak, aradığımız doğru cevaba nasıl ulaşırdık? Şu dört verilmiş cevabın/hükmün sırtından ulaşırdık: 1. İnsan sosyal bir varlıktır. Bunun aks

İctihād

İctihād

Kur’an’da “ictihad” kelimesi geçmez. Ancak, “O zaman iman edenler, “Bunlar mıdır sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler?” diyeceklerdir.” (5/Mâide: 53) ve “Sadakalar hakkında gönülden davranan müminlere dil uzatanları ve ancak

İslam’da İbadet

İslam’da İbadet

İradesiz olarak yaratılmış olan her varlık, var olduğu günden yok olacağı güne kadar yaratanına kullukta asla kusur etmeden, yaratılış gayesine uygun olarak görevini yapmalarına rağmen; irade sahibi olan İnsanlar ve Cinler bu kuralı