Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Hurafe Nedir?

Hurafe Nedir?

Hurafe: Mantıki olmayan, gerçek hayatla ilişkisi bulunmayan, inanç ve uygulamalar, iyilik ve kötülük getireceğine inanılan kuvvetler için kullanılan genellikle sihir, büyü ve bunların ürünü olan şeylere verilen isimdir. Hurafeler bütün dinlere sirayet etmiş ve asıllarını bozan, değiştiren

“FÂSIK“ Kavramı

“FÂSIK“ Kavramı

Hülya Kıska hanımefendi Fâsık kavramını ele aldı. Kıska, 'Fasık' kavramının Müslüman olup da günah işleyenler anlamında kullanılmasının son derece yanlış bir anlaşılma olduğunu belirtti. 'Fasıklar'ın Müslüman olamayacağı gerçeğini vurguladı. Hülya Kıska'nın bu anlatımını sizler için yayımlıyoruz...

Veyl (Yazıklar olsun, vay haline, olmaz olsun)

Veyl (Yazıklar olsun, vay haline, olmaz olsun)

Oyun içinde kural değiştirenlere… Maç başladıktan sonra tamamen keyfi, kendine göre yeni kurallar koyanlara… “ Oyunun kurallarına uyma sorumluluğunu tümden inkâr eden birini tasavvur edebilir misin? İşte böyle biridir rakiplerini itip kakan. Demokrasiye uymaya gayret etmeyen. Olmaz olsun (böyle) demokrasi

Hakkaniyet

Hakkaniyet

Hakkaniyet, hakla ilgili demektir. Hakka ve adalete uygunluğu ifade eder. Hak deyince akan sular durur. İman ettiğimiz Allah öğretmektedir hakkaniyeti: “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ikame eden, kendiniz, ana-babanız ve akrabalarınız aleyhine de olsa

Lâiklik ahlaksızlığın nedeni olur mu?

Lâiklik ahlaksızlığın nedeni olur mu?

TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu teşhisi şöyle koyuyor: “Yolsuzluk dini olmaktan daha çok laik ahlâkla ilişkili bir sorun olarak görülmektedir.” Bu teşhisi yapanlara, hepimizin öncelikle bir teşekkür borcu var. Bir, doğru teşhis koydukları için. İki, fincancı katırlarına rağmen doğruyu söyleme cesareti

1924'te Çanakkale ve Bursa'da bazı camilerin fuhuşhane yapıldığı iddiası

1924'te Çanakkale ve Bursa'da bazı camilerin fuhuşhane yapıldığı iddiası

Çanakkale ve Bursa’da camilerin genelev olarak kullanıldığı iddiasını da ortaya atan İlahiyatçı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın; “Daha enteresan 12 Haziran 1924. Camiler kapatılıyor düşünebiliyor musunuz? Camiler satılıyor. Çok özür diliyorum Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var. Ahır olarak

Allah’tan En Çok Âlimler Korkar

Allah’tan En Çok Âlimler Korkar

“Allah’ın kulları arasında O’dan en çok korkanlar âlimlerdir.” (Fatır: 28 Âlim; Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerîm başta olmak üzere Rasulullah’ın hadislerini ve bütün sünneti bilen, diğer İslâmî ilimlerden gerektiği şekilde

İsra: “Yüceltme” Simgesi

İsra: “Yüceltme” Simgesi

İsra Sûresi, Mekke döneminin son zamanlarında vuku bulan ve tartışmalara yol açan olağanüstü bir olaya atıfla başlar: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulunu (Muhammed’i), bir gece, Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” İsra olayını anlatan âyet, tamı tamına

“Din Dili” Üzerine

“Din Dili” Üzerine

Her alanın kendine has bir kavramlar dünyası/dili vardır. Dinin de bir dili vardır. Kur’an’ın dili “Din Dilidir.” Her ilmin bir dili vardır. O dil bilinmezse o ilmin ifade ettiği yüksek manalar anlaşılamaz. Matematiğin, hukukun, tıbbın, biyolojinin, astronominin, tabiat bilimlerinin, sosyolojinin

Alim ve İslam Toplumunu İnşa Sorumluluğu

Alim ve İslam Toplumunu İnşa Sorumluluğu

“(Hûd) dedi ki: ilim, ancak Allah katındadır.” (Ahkaf: 23) Kur’an-ı Kerim’de ilim; en sık kullanılan anlamıyla, ilâhî vahiyden kaynaklanan, yani bizzat Allah’ın verdiği bilgidir. İlim, Allah’tan olduğuna göre, İslâm’ın tamamı ilimdir, âlim de gerçek anlamıyla Müslüman’dır. Vahiyle

Medeniyet Ve Sivil Toplum Üzerine

Medeniyet Ve Sivil Toplum Üzerine

19. yüzyılın anahtar kavramı “sınıf” kavramıydı. Fransız ihtilalinin gündeme getirdiği bir kavramdı. 20. yüzyılın anahtar kelimesi ise “ulus” olarak karşımıza çıktı. 21. yüzyıl ise kilit kavramlar olarak “Medeniyet-Demokrasi ve Sivil Toplum”u önümüze koydu. Herkesçe bilindiği üzere medeniyet Arapça Medine (şehir)

 'Vasat Ümmet Ahlakı'

'Vasat Ümmet Ahlakı'

Durmuş, Vasat kelimesini detaylı bir şekilde analiz edip, Kur'an'da Vasat kelimesinin geçtiği ayetlere değindi. Kelimenin eş anlamlısı ve zıt anlamlısı diğer kelimelerle de bağlantılar kuran Durmuş, "VASAT" bir ümmetin