Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Faiz ve Kredi Batağı

Faiz ve Kredi Batağı

Çok saygıdeğer hocam, Geçen hafta Vahyin Pencerisinden programında söylemiş olduğunuz bir cümle beni çok etkiledi. Ve size bu mesajı yazmaya karar verdim. ?Bataklıkta gül yetişmez? Bu sözü sanki bana söylediniz, beni tarif ettiniz. Ben 3 yıldır girmiş olduğum maddi sıkıntılar yüzünden banka ve tefecilerin kısacası faiz batağının içine düştüm. Kurtulmak istedikçe

Eleştiri, Îtirâz, İsyân

Eleştiri, Îtirâz, İsyân

“Biz sana onların haberlerini bir gerçek (olay) olarak aktarıyoruz. Gerçekten onlar Rablerine îman etmiş gençlerdi ve biz de onların hidâyetlerini arttırmıştık. Onların kâlpleri üzerinde (sabrı ve kararlılığı) rabt-etmiştik; (Krala karşı) kıyâm ettiklerinde demişlerdi ki: ‘Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi’dir; ilah olarak biz O’ndan başkasına

Kabir Azabı var mıdır?

Kabir Azabı var mıdır?

İşyerindeki arkadaşlarla bir konuda ihtilafa düştük ben kabir azabı olmadığını sadece tasavvuf ehlinin ürettiği bir şey olduğunu söyledim. Kur'an'da ve hadislerde böyle bir şeyden bahsedilmediğini söyledim ama Al-i İmran suresinin 45. ayetinde sanki kabir azabıyla ilgili

 İlim, İslâmî Hareket ve Ulemâ

İlim, İslâmî Hareket ve Ulemâ

“İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti Biz Kitap’ta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya; işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet edebilenler lanet eder.” (Bakara: 159) İlim, her türlü İslâmî çalışmada şarttır. Her ne kadar Yüce Kur’an,

Şahinler savaşı başlıyor…

Şahinler savaşı başlıyor…

Aslında, keşke Tillerson’ı ciddiye alabilmenin şartları olgunlaşmış olsaydı. Türkiye-ABD ilişkileri açısından küçük de olsa bir umut ışığı olabilirdi. Sâbık bakanın muhtemelen Türkiye’yi dışlayan ABD siyâsetlerinin aslında; ABD için de ne kadar büyük bir saçmalık olduğunu bir dereceye kadar görür hâle

Ey Kavmim!

Ey Kavmim!

Dünden bugüne hâl-i pür melaline dön de bir bak. Düşmanlarının putuna tapıyorsun, ama bunun farkında bile değilsin. İsrailoğulları da öyle yapmıştı. Firavun'un zulmünden kurtulunca, gerçek kurtarıcılarını çabuk unuttular. Musa Tur'a, Rabbinin mesajını almaya gittiğinde, ellerindeki altın gümüş takılardan bir heykel yapıp tapmaya koyuldular. Bu taptıkları buzağı heykeli,

Vahdet sosyal tevhiddir

Vahdet sosyal tevhiddir

Tevhid, imanın göze fer, dize derman, akla burhan, gönle sultan, dile ferman olarak yürüyüp mü’mince bakış açısına, dünya görüşüne, basiret ve ferâsete, cihad ve içtihada, muhabbet ve ülfete, tefekkür, tezekkür ve tesbihe, ahlâk ve edebe, özetle hayata dönüşmesi. Tevhid, peygamberlerin ve kitapların değişmesiyle değişmeyen

Hurafe Nedir?

Hurafe Nedir?

Hurafe: Mantıki olmayan, gerçek hayatla ilişkisi bulunmayan, inanç ve uygulamalar, iyilik ve kötülük getireceğine inanılan kuvvetler için kullanılan genellikle sihir, büyü ve bunların ürünü olan şeylere verilen isimdir. Hurafeler bütün dinlere sirayet etmiş ve asıllarını bozan, değiştiren

“FÂSIK“ Kavramı

“FÂSIK“ Kavramı

Hülya Kıska hanımefendi Fâsık kavramını ele aldı. Kıska, 'Fasık' kavramının Müslüman olup da günah işleyenler anlamında kullanılmasının son derece yanlış bir anlaşılma olduğunu belirtti. 'Fasıklar'ın Müslüman olamayacağı gerçeğini vurguladı. Hülya Kıska'nın bu anlatımını sizler için yayımlıyoruz...

Veyl (Yazıklar olsun, vay haline, olmaz olsun)

Veyl (Yazıklar olsun, vay haline, olmaz olsun)

Oyun içinde kural değiştirenlere… Maç başladıktan sonra tamamen keyfi, kendine göre yeni kurallar koyanlara… “ Oyunun kurallarına uyma sorumluluğunu tümden inkâr eden birini tasavvur edebilir misin? İşte böyle biridir rakiplerini itip kakan. Demokrasiye uymaya gayret etmeyen. Olmaz olsun (böyle) demokrasi

Hakkaniyet

Hakkaniyet

Hakkaniyet, hakla ilgili demektir. Hakka ve adalete uygunluğu ifade eder. Hak deyince akan sular durur. İman ettiğimiz Allah öğretmektedir hakkaniyeti: “Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ikame eden, kendiniz, ana-babanız ve akrabalarınız aleyhine de olsa

Lâiklik ahlaksızlığın nedeni olur mu?

Lâiklik ahlaksızlığın nedeni olur mu?

TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonu teşhisi şöyle koyuyor: “Yolsuzluk dini olmaktan daha çok laik ahlâkla ilişkili bir sorun olarak görülmektedir.” Bu teşhisi yapanlara, hepimizin öncelikle bir teşekkür borcu var. Bir, doğru teşhis koydukları için. İki, fincancı katırlarına rağmen doğruyu söyleme cesareti

1924'te Çanakkale ve Bursa'da bazı camilerin fuhuşhane yapıldığı iddiası

1924'te Çanakkale ve Bursa'da bazı camilerin fuhuşhane yapıldığı iddiası

Çanakkale ve Bursa’da camilerin genelev olarak kullanıldığı iddiasını da ortaya atan İlahiyatçı Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın; “Daha enteresan 12 Haziran 1924. Camiler kapatılıyor düşünebiliyor musunuz? Camiler satılıyor. Çok özür diliyorum Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var. Ahır olarak

Allah’tan En Çok Âlimler Korkar

Allah’tan En Çok Âlimler Korkar

“Allah’ın kulları arasında O’dan en çok korkanlar âlimlerdir.” (Fatır: 28 Âlim; Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerîm başta olmak üzere Rasulullah’ın hadislerini ve bütün sünneti bilen, diğer İslâmî ilimlerden gerektiği şekilde

İsra: “Yüceltme” Simgesi

İsra: “Yüceltme” Simgesi

İsra Sûresi, Mekke döneminin son zamanlarında vuku bulan ve tartışmalara yol açan olağanüstü bir olaya atıfla başlar: “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulunu (Muhammed’i), bir gece, Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” İsra olayını anlatan âyet, tamı tamına