Kategori : Kavramlar ve Tefsir

Ümmet, Vahiy toplumudur

Ümmet, Vahiy toplumudur

Makalenin başlığını “Vahiy Toplumu” koyduğumuza göre, bizim bu soruya verdiğimiz cevap olumlu olmak zorundadır. Fakat bir an için biz konumumuzu göz ardı edip, bu soruya sıfırdan cevap aramaya kalksak, aradığımız doğru cevaba nasıl ulaşırdık? Şu dört verilmiş cevabın/hükmün sırtından ulaşırdık: 1. İnsan sosyal bir varlıktır. Bunun aks

İctihād

İctihād

Kur’an’da “ictihad” kelimesi geçmez. Ancak, “O zaman iman edenler, “Bunlar mıdır sizinle beraber olduklarına bütün güçleriyle yemin edenler?” diyeceklerdir.” (5/Mâide: 53) ve “Sadakalar hakkında gönülden davranan müminlere dil uzatanları ve ancak

İslam’da İbadet

İslam’da İbadet

İradesiz olarak yaratılmış olan her varlık, var olduğu günden yok olacağı güne kadar yaratanına kullukta asla kusur etmeden, yaratılış gayesine uygun olarak görevini yapmalarına rağmen; irade sahibi olan İnsanlar ve Cinler bu kuralı

Peygamberimizi Sevmek (1)

Peygamberimizi Sevmek (1)

Peygamberimizi sevmenin en güzel örneğini onun ashabı verdi. Onlar “Peygamber, müminlere kendi öz canlarından daha önceliklidir” ayetinin ilk muhatabıydılar. Onlar, “De ki: Sizden bu çabam karşılığında bir ücret istemiyorum; istediğim tek şey içinde yakınlık olan bir sevgidir” ayetinin ilk muhatabıydılar. Ayetin anahtarı, “içinde yakınlık olan”

Mirac İslam'ın neresindedir?

Mirac İslam'ın neresindedir?

Geleneksel İslam anlayışı kandil bakımından oldukça zengin. Mirac da bunlardan biri. Ama acaba mirac nedir, mirac diye bir hadise vuku bulmuş mudur? İman edilmesi gereken bir hakikat midir, yoksa uydurma bir hikâye midir? Bu sorulara cevap bulmak gerekir. Mirac Nedir? İsra suresi, “kulunu” bir gece

Dini Kim Öğretecek?

Dini Kim Öğretecek?

Son olaylar nedeniyle, devletin dine sorunlu yaklaşımının bir ürünü olan "dinin doğru öğrenilmesi" problemi yeniden gündeme geldi. Kartel medyası kural tanımazlığını ve hiçbir ahlaki standarda sahip olmadığını, vahşeti istismar eden yaklaşımıyla bir kez daha gösterdi. O dibi karanlık terörün kurbanlarının sırtından İslam düşmanlığı

Fıkhi Farklılıklar

Fıkhi Farklılıklar

Muhterem Hocam, Ramazan'ımız mübarek olsun. Geçen sene mahallemize mescit açıldığında, vesile olanlara çok dua ettik. Cemaatin artmasını beklerken şu aralar -Ramazan'a rağmen, teravih hariç- bir-iki kişi kaldık. Sebebi ise, kendilerini Şafii mezhebi mensubu olarak tanıtan kişilerin, farz namazlarda sesli? Amin'i birlikte söylemeleri, bazı sünnetleri terkedip

Acılarımız Nasıl Hocamız Olur?

Acılarımız Nasıl Hocamız Olur?

Selamünaleyküm, hocam sitenizle yeni tanıştım ve ilgiyle takip ediyorum. Allah yaptığınız bu güzel hizmetlerde yar ve yardımcınız olsun. Sizin güzel tavsiyelerinizi okumak duanızı almak istiyorum.eşim 5 senedir hasta psikolojik rahatsızlığı var hastalığı sırasında işini bırakmak zorunda kaldı evden çıkıp uzun mesafesi olan bir yere gidemiyor. Sürekli söylediği şey

Makyavelist Dünya'ya Karşı İslam

Makyavelist Dünya'ya Karşı İslam

Makyavelist düzen diyor ki: Siyasal oyuna katılmak istiyorsanız ellerinizi kirletmeye hazır olun. HİLECİ İDARE Hükümdar bağışlayıcı, imanlı, insancıl ve dindar görüntü vermelidir. Sadece böyle görünmesi iyidir, böyle olması iyi değildir. Prens verdiği sözü tutmalıdır. Ancak şartlar değiştiyse

Kabir ve cehennem azapları hakkında

Kabir ve cehennem azapları hakkında

Soru: Mümin Sûresi 46. âyette şöyle diyor: Firavun ailesi ise şiddetli bir azabın pençesine düştü. Öteki dünyadaki ateşin ki o ateşe sabah akşam rastgele sokulacaklar. Nitekim son saatin gelip çattığı gün Allah "Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın" buyuracaktır, deniliyor. Çoğu müfessir bu âyeti kabi

Kur'an'da Sadaka ve Faiz

Kur'an'da Sadaka ve Faiz

“Mallarından sadaka al; böylece onları arındırmış ve geliştirmiş olursun. Onlara sürekli destek ol, senin desteğin onları rahatlatır[1]. Her şeyi dinleyen ve bilen Allah’tır.”(Tevbe 9/103) Bu âyetin öncesinde ve sonrasında samimi müslümanlardan söz edildiği gibi Nebî’mize sürekli tuzak kuran

Uydurulan din indirilen dine karşı

Uydurulan din indirilen dine karşı

İki tane din var bu kesin. Bir uydurulan din, bir indirilen din.. Uydurulan dinin kitabı falan yok, insanlar bir şey yapmışlar, yaptıkları şeyi dinin içine dahil etmişler, insanların bir şeyi yapıp dinin içine atma hakları yoktur. Dinin sahibi Allah'tır. Kim bu dinin içine bu dinden olmayan bir şeyi sokarsa,

Şefaat

Şefaat

“Öyle bir günden çekinin ki, o gün kimse kimsenin yerine ceza çekmez, kimseden şefaat kabul edilmez, kimseden fidye alınmaz ve kimseye yardım edilmez.” (Bakara 2/48) Günahlarından vaz geçemeyenler, korkularından dolayı Allah’ın yanında kendilerine yardımcı olacak

Kandil Geceleri

Kandil Geceleri

Ülkemizde kandil geceleri diye bilinen geceler takvim sıralamasına göre; Rebiulevvel ayının 12. gecesi Mevlid, Recep ayının ilk cuma gecesi Regâip, yine Recep ayının 27. gecesi Mirac, Şaban ayının 15. gecesi Berat ve Ramazan ayının 27. gecesi olan Kadir gecesidir. Bu geceler Osmanlılar döneminde II. Selim (1566-1574) zamanından başlayarak