Kardeş kıskançlığı

Kardeş kıskançlığı


Kardeş kıskançlığı

 

 

Kardeş kıskançlığı anne-babaların sıklıkla dile getirdikleri bir sorundur. Kardeşin anne-babanın sevgisine ortak olacağını düşünen çocuk, çeşitli tepkilerle bu duygusunu ortaya koyar. Böyle durumlarda anne-baba onu “kıskanç” olarak damgalamamalı, bunun insani bir duygu olduğunu kabul edip iyileştirmeye çalışmalıdır.   

Kardeş ilişkilerinin paylaşım, şefkat, empati ve vicdani hassasiyetin gelişimine büyük katkısı vardır. Çocuk sevmeyi, katlanmayı, öteki ile ilişkilerinde dikkate alması gereken hususları, empati yapmayı kardeşi ile kurduğu ilişkiler vasıtasıyla öğrenir. O nedenle anne-baba kardeşler arası ilişkilerin gelişimine katkı sağlamalı ve bu konuda destekleyici olmalıdır.

Kardeşlik duygusu sadece çocuklar için değil, erişkinler için de destekleyici ve kuşatıcı bir duygudur. İslam kardeşliği mesafeleri delip geçer ve fertlerin kalplerini birbirine yakınlaştırır. Kişi kardeşi ile duada buluşur ve onunla hemhal olur. Kardeşin kardeşe hasedi ise Habil ve Kabil olayında olduğu gibi sanıldığından daha büyük şiddet ve nefret ihtiva eder. Miras kavgası ile birbirlerine düşen ve kardeş katili olan kişilerin hikâyelerini hatırlarsınız. Sevgi ve iman ekseninde gelişen kardeşlik duygusu ne kadar kuşatıcı ise haset ve nefret ekseninde gelişen kardeşlik ilişkileri o kadar yıkıcıdır. O nedenle anne-baba çocuğa yaşamının ilk yıllarında sevgiyi ve paylaşmayı öğretmeli ve kıskançlığı şefkate dönüştürmelidir.

Çocuklarımızın kardeşleri ile ilişkilerini iyileştirerek onlara insani değerleri aktarabilir ve kardeşlik duygusunu içselleştirmelerine yardımcı olabiliriz. Zira kardeşiyle iyi ilişkiler kurabilen bir çocuk gelecek yaşantısında dostlarıyla, yakınlarıyla ve mümin kardeşleriyle de iyi ilişkiler kurabilir ve hayata sevgi ile bakabilir.

TAVSİYELER

Kardeşler arasında ayrım yapılmamalıdır: Kardeşlerden birini evin gözde çocuğu ilan eder diğerlerini hiçe sayarsanız kardeşler arasında haset ve nefretin tohumlarını ekmiş olursunuz. Bu durumda diğer kardeşler sevilmiyorum, değersizim, anne-babanın sevgisini hak etmiyorum düşüncesine sahip olur ve güven duygusunu kaybederler.

Kardeşlere sevgiyi paylaşabilmeleri için destek verilmelidir: Kardeşleriyle eşyalarını paylaşabilen çocuk anne-babanın sevgisini de paylaşabilmeli ve sevginin paylaştıkça yayılan ve ziyadeleşen bir değer olduğunu hissetmelidir. Bunun için anne-babanın gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekir.

Kardeşler arası ilişkilerde adalet merkeze alınmalıdır: Çocuğunuz kardeşine vuruyor, onun haklarını gasp ediyorsa, kardeşini anlaması için sorular sorun. “O bu tavrından çok üzüldü, incindi, oysa seninle oynamak istiyordu vb.” ifadelerle çocuğun empati ve şefkat duygusunun gelişimine katkı sağlayın.

 

milli gazete

Google+ WhatsApp