Karakterlerimiz

Karakterlerimiz


Kendimize ait dünyamız var bir de dışımızda gelişenler. Biz hayatta hep tercihlerle karşı karşıyayız. Değişen ve dönüşen bir hayatın içindeyiz. Bu, hızla insanlığı bir yöne çekiyor.

 

İnsanlığın şu anki durumu, tamamen tüketim üzerine kurulu. Bir çark dönüyor. Bu çark sadece tek yönlü çalışıyor. Çarklar hep bir yöne doğru akar. Hakikat çarkı da düşüncesi de bir istikamete doğru yön alır ve gider. İnsanlığın hakikat çizgisi Hak olanla bağlantılıdır. Ondan geldik ona döneceğiz sonuçta. Bu iki çizgi arasındayız. Başlangıç ve bitiş. Ara dönem insanın yapıp edecekleridir. Her adımı, her ânı ve her eylemi onun durumunu belirler.

 

İnsan teklerinin olduğu gibi milletlerin de kendine gözgü karakterleri bulunur. Müslüman milletinin ya da Hıristiyan milletinin kendine özgü karakterleri var. İnanışlar ve bağlanışlar daha çok belirleyicidir.

 

İslâm milletinin çocukluktan itibaren yaşama alışkanlıkları, kabulleri, yasakları ve serbestileri daha çok belirleyici olur. Bir Müslüman bilir ki kendine ait olamayan bir elmanın bir ısırığı bile kendisine helâl değildir. Bu anlamda insanlık tarihinde, Müslümanlar için olağan olan ama başka milletler için olağanüstü olarak görülür. İslâm milletinin haramlar korunuşundaki duyarlığı, inceliği ve dikkati bu anlamda çok daha önemlidir. İslâm milletinde kimi durumların hâlâ konumunu sağlam tutmasının nedeni budur. Küresel dünyada, her şey birbirine karışsa bile Müslümanlar için koruyucudur.

 

İnsan değeri bir bütündür. Irklara, dinlere göre belirlenmez İslâm’da. Kişiler Müslüman olmasalar bile insan olarak değerdirler. İnsan en değerli bir varlık olduğundan her durumda korunmalıdır. Elbette ki insanlığın düzenini bozucu olan her durum için tedbir alınır.

 

Alkol insanlık için zararlı. Bunun savunması olmaz hiçbir zaman. İslâm’ın bu yasağı insanlığı huzur içinde yaşamasını sağlar. Zararlının azı ya da çoğu tartışılmaz bile.

 

Başlangıç azlarla olur. Bu giderek hayatı tam anlamıyla etkisi altına alır. Alkole tutkun olan birini alışkanlıklarından vazgeçirmek çok da kolay değildir. Özel bir tedavi gerekir ki bu da uzun bir zaman alır.

 

Yalan belki her millette hoş karşılanmaz. Müslüman milletin genel algısında her kötülük yalan ile hız kazanır. Ya da yalanla kusurlar ya çarpıtılır ya da üstü örtülür. Geçmişte bu anlamda bir insanı sağlıklı olabilmesi için uyardıkları tek şey yalan söylememe koşuludur. Kişi o zaman ister istemez doğruluk üzerine olmak zorundadır.

 

Karakterler aileler içinde bile farklılık gösterir. Kimi ailelerde veya ortamlarda galiz ve ağır konuşmalar hiç hoş karşılanmazken kimi ailelerde ise esnek olunur.

 

Karakterler insanların genel yapısını oluşturur. İslâm milletinin belki de en önemli özelliği yalan gibi kimi davranışlardan korunur ve sakınırken karakterini belli eder

 

Günümüzde hemen her şey yalan üzerine kuruludur âdeta. Faiz yemek haksız bir kazanç, başkasının hakkını gasptır. Gücüyle servetleri ele geçirmedir. Siyasal çekişmelerde artık insan karakterlerinden söz edilemez. Hani halk arasında bir deyim vardır. Tek ayak üstünde kırk yalan söylemek gibi.

 

Gücü ele geçirmek için olmayacak olan şeyleri vaad etmek, olmamışları olmuş gibi göstermek, bir tilki kurnazlığıyla bir sürü dolaplar çevirmek gibi.

 

Çok konuşmanın söz israfı olması gibi. Konuşurken sonuçların nereye varacağı kestirilmez. Günümüz siyasal hayatının bir gerçeğidir dersek yanlış söylemiş olmayız.

 

Karakterlerimiz köklerimizden beslenerek oluşur. Köklerimiz kültürümüz, medeniyetimiz, aile ilişkilerimi. Dahası dini duyarlıklarımız.

 

Zaten sınırları belirleyen yasalardan çok dinlerin getirdiği kurallardır. Her dinin bir kültürü vardır ve her kültür kendi insanının karakterini oluşturur. Dostoyevski hapishanede Müslüman ali ve ağabeylerini tanıyınca, Ruslar ile olan farklılıkları o zaman görür. Müslümanların yalan söylemediklerini, hırsızlık yapmadıklarını, kumar oynamadıklarını, içki içmediklerini görür. Onun insan ile ilgili arayışları da bundan sonra farklılaşır. Biz hakiki Müslümandan söz ediyoruz. Bugünün insanından daha çok.

Google+ WhatsApp