Kanlı katilleri savunmak toplumsal azaba davetiyedir

Kanlı katilleri savunmak toplumsal azaba davetiyedir


Asrımızda halkı Müslüman olan ülkelerin ortasında kalan Suriye’de katil Firavun Beşer Esed milyonlarca can aldı. Bunu seyreyleyen, televizyon ekranlarda bu milyonların katilini övenlerle birlikte vakit geçiren Müslümanlar iman, cihad, vahdet dersinde sınıfta kaldı. Suriye’nin bu firavunu Müslümanların suskunluğundan bu kadar azdı.

Suriye’de mâbedleri, camileri içinde ibadet edenlerle birlikte hedef alan, buraları bombalayan bir zalimler çetesi hüküm sürmektedir. Bu kanlı katillerden daha katmerli zalim olmaz. Rabbimiz uyarıyor:

“Allah’ın mescidlerinde, Allah’ın adının anılmasına engel olan ve onların harâb olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Bunların, oralara korka korka girmeleri gerekir (başka türlü girmeye hakları yoktur). Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azab vardır.” (Bakara Sûresi/114 )

Suriye’deki azgınlar tıpkı Ebrehe’nin Kâbe’yi yıkmak için yola çıkarttığı fil. Müslüman öz vatanında parya muamelesi görerek olmuş sefil. Ümmetin duyarsızlığından, plansızlığından şaha kalkmış Suriye’deki kanlı katil. Coğrafyamızda olup biten vahşetler karşısında imanı bozulmamış, vicdanı delinmemiş Müslüman suskun kalmaz. İt derisinden post, kâfirlerden, kanlı katillerden dost olmaz. Galiba Müslümanlar olarak gaflette sınırı aştık. Dünyaya, dünyevi değerlere bağlanıp duyarsızlaştık. Belki bunların da ötesinde zillete razı olup Allah yolundaki cihaddan kaçtık.

Hz. İbrahim’in baltasını ellerine alanlarda İbrahimî iman yoksa oduncu olmaktan öteye geçemezler. Put kırmayla, kalp kırmayı birbirinden seçemezler.

Türkiye’nin Televizyon ekranlarında bir milyondan fazla insanı katletmiş Suriye Firavunu Beşer Esed ile barışmayı, anlaşmayı savunan katliam sevicileri, katil övücüleri gökten zembille gelmediler. Bunları yetiştiren Türkiye’deki eğitim ve öğretim sistemidir. Bu gelecek açısından büyük bir faciadır. Kanlı katiller yetiştiren düzen, işte budur beni üzen. Âşığım sana nerdesin ey kanlı katillere bırakın yardım etmeyi, kalben onlara meyletmeyi dahi suç sayan İslâmî düzen?

Kanlı katillere alkış tutmak, akide yetimliğinin tezahürüdür. Ebu Cehil torunlarının gururudur. “Ay ışığını saçar, köpekse ulur-durur. Ay’ın ne suçu var, köpeğin huyu-husu budur!” Bir milyondan fazla insanı katletmiş Suriye Firavunu Beşer Esed’i övenler ve savunanlar, kendi kimliklerini ibraz ediyorlar. Biz de kanlı katillerin soyundanız diyorlar.

Suriye’deki katil firavun Beşer Esed’i sevenler ve savunanlar şaşkın. Dünyada ehl-i cihad olan Müslümanlar tarafından Firavunları bitirmek üzere başlamış bir akın. Mazlumların zaferi uzak değil, yakın. Yalan yanlış şeylere aldanma sakın, Düşmanına uzak ol, dostuna yakın!

Müslüman her gün yeniden imtihan edilir. Allah yolunda ne feda ederse kendisine katbekat o ihsan edilir. Servetlerini ayaklarının altında değil, başlarının üstünde taşıyanların alınları secdeye gelmez. Alınları secdeli olanlar da zalimlere boyun eğmez.

Zalimlerin bekası için konuşanlar, cehenneme doğru koşanlardır. Onlar, hem kendilerini ve hem de başkalarını israf eden müsriflerdir. Rabbimiz haber veriyor:  “Muhakkak ki müsrifler (haddi aşanlar), onlar, ateş ehlidir” ( Mü’min Sûresi/ 43)  Zulüm ateştir; önce zalimleri, sonra da zalimleri alkışlayanları yakar. Zalimlerin kalbinde mazlumların ahı filizlenir. Katliam yapan zalimleri, kanlı katilleri övenlerin övgülerinde toplumsal azap gizlenir.  Kur’ân-ı Kerim, her gün, her saniye, her salise zalimlere meyledenlere seslenir: “Zalimlere meyletmeyin. Aksi halde ateş size de dokunur.” (Hûd Sûresi/113) fermanıyla, zulme değil yalnız âlet olanı ve taraftar olanı, belki ednâ bir meyil edenleri dahi dehşetle ve şiddetle tehdit ediyor. Çünkü rıza-yı küfür küfür olduğu gibi, zulme rıza da zulümdür. İşte, bir ehl-i kemal, kâmilâne, şu âyetin çok cevâhirinden bir cevherini şöyle tabir etmiştir:
“Muîn-i zalimîn dünyada erbâb-ı denâettir, / Köpektir zevk alan seyyâd-ı bî-insâfa hizmetten” (Mektubat/Said Nursî, Sh: 345)

Suriye firavununu savunup övenler, toplumsal azaba davetiye çıkaran beşeriyetin utanmazlarıdır.. Rasûlüllah (sav) buyuruyor: Şayet utanmıyorsan dilediğini yap. (Buhârî, Enbiyâ 54, Edeb 78; İbn-i Mâce, Zühd, 17)Beşeriyetin bu utanmazlarına itibar ve iltifat edenler, kendi elleriyle kendilerini tehlikenin içine atanlardır.

Mazlumların sermayesidir umutlar. Buğday başağının açlığıdır ufuklar. Kanlı katillerle birlikte helak olmak istemiyorsan fakiri doyur, yetimin başını okşa, sür zalimleri yokuşa. Fırsat verme viranelerde ötecek olan baykuşa! 

Kanlı katillerin yanında izzet bulacağını unut. Bil ve inan ki; kanlı katillere layık görülmez tabut. Zalimlerle birlikte cehenneme gitmek istemiyorsan gönlünü zalimlere kapat, mazlumlara açık tut. Çünkü hesap gününde mühürlü olacak dudaklarımız. Zalimlerin karaltılarını çoğaltmak için attığımız adımlarımızın şahidliğini yapacak cehennemde yanacak olan ayaklarımız.

Google+ WhatsApp