İslâm’ın hâkimiyeti için çalışmayanlar

İslâm’ın hâkimiyeti için çalışmayanlar


Müslüman olup da İslâm’ın hâkimiyeti için çalışmayanlar, kötülük peşinde koşanlardır. Bu dünyada bir Müslümanın en önemli uğraşı, dinini hayata hâkim kılmak için çalışmasıdır. Dinlerini ferd, aile, cemiyet ve devlet seviyesinde hayata hâkim kılmayanlar, hep kötülük peşinde koşanlardan emir alırlar.

Bu dünyada Müslümanca yaşayıp Müslümanca ölmek istiyorsan behemehâl kendini dinine feda, lâ dini düzenlere de veda et. Bil ve inan ki; imanı olan yakasına lâ dinilerin fermanını astırtmaz. İslâm topraklarına gâvur ayağı bastırtmaz. Dini dururken lâ dinilerden emir almaz. Diniyle idare olunmak hassasiyetini kaybetmiş bir Müslüman dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın küresel müşrik düzen eliyle firavunlara köle edilir. Modern toplum; “alçak insanların yüksek toplumu” diye tarif edilir.

İslâmsız derdine çare arayan gülünç mü gülünç. Tuz biber, aş ekmek, iş güç, bu canlar, rızklar hep birer ödünç. Allah kelamı okunur duymaz sağır mı sağır. Sırtında dağlardan büyük bir yük var ağır mı ağır. Gelin İslâm’ın hâkimiyeti için nehirler üzerinden koşalım. Düşen yaprakları değil, açan çiçekleri konuşalım.

Bir Müslüman için hayat eşittir niyet artı çabadır. İslâm’ın hâkimiyeti için çalışmayan allem-i cihan da olsa bedevileri aratmayan bir kabadır. İslâm’ın hâkimiyeti için çalışmaktan geri kalmak çare değil. Kula kulluğu bırak Allah önünde eğil.

Hilafetin ilgasından bu yana has bahçenin yetim kaldı gülleri, baykuşlar şaha kalkmış ötmüyor bülbülleri. Müslümanı cehenneme postalıyor Allah’a şirk koşanların ödülleri. Hasret kaldık imanın önder şahsiyetler doğurması. Hayata pusu kurmuş hainleri bir bir boğması!

Bir gün elbette son bulur küfre ve kâfirliğe, zulme ve zalimliğe dayalı saltanat. Yeter ki Müslümanlar tarafından tereddüdsüz olarak Allah yoluna feda edilsin hayat. Müslüman çöl içinde kalsa da vahada, hep Allah yolunda yaşar sahada. İslâm’ın hâkimiyeti yolunda Müslüman öteki Müslümanı geçecek. İslâm’ın hâkimiyet çalışmasından geri kalsak küfür ordusu beni seni biçecek. Derd derde çare olmaz. Çabasız, gayretsiz çağırsan da, bağırsan da kimse duymaz. İslâm’ın hâkimiyeti için çalışmayan ömrümüze keder ekler. O hürriyeti değil, esir alınacak, köle diye pazarlarda satılacak anı bekler!

Hilafet-i Şer’iyyenin yokluğunda yaşamana rağmen İslâm’ın hâkimiyeti için adım atmak, ilerlemek yerine her gün biraz daha gidiyorsan geri; bilecek ve inanacaksın ki, senin esaretin doğduğun günden beri!

Münkiri ve müşriki gördüğünde zil zurna oynayan, Müslüman kardeşlerini görünce de yüzü bin bir çehreye dönüşen müstağnilerden bu ümmete hayır gelmez. İhlas ve ihsan sınavından geçirmeden “dava adamı” diye Müslümanların başına musallat ettiklerinizin her birisi kendi başına bir kötülük. Söyleyin Allah aşkına nerede buldunuz bu kadar kütük? 

İslâm’ın hâkimiyeti için çalışmayanlar, esarete, zillete alışmış olanlardır. Yanlışa ve yalana bilerek sessiz ve tepkisiz kalanlar, esaretlerini, zilletlerini katmerleştirenlerdir.

“Celladına âşık olmuşsa bir millet,
İster ezan dinlet, ister çan dinlet.
İtiraz etmiyorsa sürü gibi illet,
Müstehaktır ona her türlü zillet.”

İslâm’ı hayata hâkim kılmak için çalışmayanlar, ömür boyu uşak kalmaya kendilerini alıştırmış olanlardır. Allah’ın cihad çağrısına kulak kabartmak, yere çakılıp ağırlaşmak, hayatı sahte ilahlara bağışlamaktır. Bu vasıf, ehli imanın vasfı değildir.

“Ey iman edenler! Ne oldunuz ki, size “Allah yolunda sefere çıkın” denilince, yere çakılıp kaldınız. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatını mı seçtiniz? Oysa ahirete göre dünya hayatının yararı, pek az bir şeydir.” (Tevbe Sûresi/ 38)  

Allah’ın arzında cihadsız derman arama yaralı başına. Elin gâvuru bakmaz senin gözün yaşına. Tevekkülün serinliğine ermek istiyorsan, sabır ateşinde pişmeye gönüllü olacaksın. Zulümle, zalimlikle bilinmek isteyen her şeyden önce kendini yok eder. Senin için başkasına zulüm eden gün gelir sana da zulmeder. Açlıktan ölmek, alçakları alkışlamaktan evladır. Zalimlerle, zorbalarla mücadele, dava sahibi ehl-i iman için daimi sevdadır.

İslâm’ın mahkûm, küfrün hâkim olduğu bir diyarda imanı olan cihadsız kalmaz. Arif olanlara, yordam sorulmaz. Allah yolunda Allah için ehl-i cihad ol ki izzet bulasın. Dünden bu gününe ibret alasın. İslâm’ın hâkimiyeti için çalışanlardan olasın. Bu hususta kalbinde maraz varsa bilesin ki; Allah yolunda cihad etme hususunda kararsız kalmış kalbin ilacı, kaypaklardan uzak durmaktır. Allah yolundaki cihaddan bizim için vardır bir hisse. O hisseden nasibimizi alacağız velev ki üstümüze gökten taşlar düşse!

Google+ WhatsApp