İslâm ümmeti nezdinde İsrail yok hükmündedir

İslâm ümmeti nezdinde İsrail yok hükmündedir


İsrail, varlık sebebi haksızlık ve hukuksuzluk olan, yalan ve talanla varlığını sürdüren bir terör karakoludur. Genelde insanlık âlemi için, özelde ise Müslümanlar için, “İsrail’siz bir dünya” toplumsal hasrete dönüşmüştür.

 

İsrail demek, İslâm ümmetinin bağrına saplanan küfür milletinin müşterek zehirli hançeri demektir. Rabbimiz uyarıyor: “Biz, Kitap’ta (Tevrat’ta) İsrailoğullarına, “Yeryüzünde muhakkak iki defa bozgunculuk yapacaksınız ve büyük bir kibre kapılarak böbürleneceksiniz” diye hükmettik.” (İsra Sûresi/4) Zaman, Allah’ın kitabını tefsir ediyor. İslâm topraklarında kan ve katliamla varlığını sürdüren İsrail terör karakolu, İsrailoğullarının ikinci dönem fitne ve fesad eşkıyasıdır. İslâm ümmeti nezdinde İsrail yok hükmündedir. Allah’ın fermanı kesindir: “Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık yalnız zalimlere karşıdır.” (Bakara Sûresi/193) İsrail, İslâm topraklarında ortaya çıkan bir fitnedir. Bu fitneden eser kalmayıncaya kadar mücadele edip cihad etmek, bütün Müslümanların üzerine farzdır. İsrail haritadan silinmedikçe; insanlık rahat etmez, İslâm ümmetinin yüzü gülmez.

 

İsrail kan ve katliamdır. İsrail’i ortaya çıkaran hareketin adı “Siyonizm”dir. Kelime kökünü Kudüs’ün yedi tepesinden biri olan “Siyon” tepesinden alan Siyonizm, 19.yüzyılın son çeyreğinde bir Rus Yahudisi olan Nathan Birnbaum (1864-1937) tarafından siyasal terimler arasına sokulmuştur. Birnbaum’un tarifine göre Siyonizm; Musevileri Filistin’e yerleştirme amacını güden ve üyelerinin Yahudilerden oluştuğu bir siyasal parti örgütüdür. (Filistin Sorunu/ sh:23)

 

Kurulduğu günden itibaren ana hedefini ”Diasporadaki Yahudileri Filistin’e yerleştirme ve bağımsız bir Yahudi devleti kurma” olarak belirleyen bu siyasal hareket, Batılı politikacılar ve aydınlar tarafından da desteklenince hareketin bütün taraftarlarına, ister Yahudi olsun, ister olmasın “Siyonist” denmiştir. Birleşmiş Milletler’in 10 Kasım 1975 de almış olduğu 3379 no’lu kararında ise Siyonizm’in iddia edildiği gibi bir bağımsızlık hareketi olmayıp ’ırkçı’ hareket olduğu beyan edilir. (Non-Jewish Zionism; its roots in Western History sh:7)

 

Siyon kelimesi sadece Filistin’e işaret etse de, Siyonistlerin ana hedefi olan “Büyük İsrail Devleti/Eretz İsrail“in sınırları açıktır. Theodore Herzl’in danışmanlarından Max Bodenheimer, Filistin’e gitmek üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçerken bu amacı şöyle dile getirmiştir: “Bizim düşlerimizin kanatları vardır, sınır tanımazlar. Yahova’nın Eski Ahit’te vadettiği Nil’den Fırat’a kadar tüm bölgeler Yahudi Kolonizasyonu’na açılmalıdır” (Filistin Sorunu/ sh:37)

 

Dini Siyonizm’e göre Allah Yahudilerden üç söz almıştır: 

 

Yahudiler, Yahudi olmayan kişilere karşı isyan etmemeli. 

 

Mesih gelmeden Siyon’a toplu halde göç edilmemeli. 

 

Mesih’in zamanından önce gelmesi için dua edilmemeli.

 

Bu inanca göre, sürgündeki Yahudi varlığı, İsrailoğullarının işlemiş oldukları günahlara karşı kefâret olmak üzere Tanrı tarafından verilen bir ceza ve yerine getirilmesi gereken dini bir yükümlülüktür. Dolayısıyla Filistin’e yapılacak olan toplu Yahudi göçünden Tanrı hoşnut olmayacaktır! (İsrail de Yahudi Fundamentalizmi 53-55-56) Siyonizmin referansı tahrif edilmiş Tevrat’tır. Referansı tahrif olanın icraatları tahrip olur. “Siyonizm bir timsaha benzer. Bu timsahın üst çenesi Amerika, alt çenesi Avrupa, beyni İsrail, gövdesi ise içimizdeki işbirlikçileridir.” Bir ülkede Yahudilik, masonluk ve emperyalizm ajanları takdir görüyorlarsa, o ülkede Siyonizmin hizmetkârı taklacılar iktidar ve muktedir olmuşlar demektir.

 

“Politik Siyonizm” ile “Dini Siyonizm”i birbirinden ayıran şey, Siyon’a dönüş fikri üzerinde farklı eğilimler göstermelerinden dolayıdır. 19. Yüzyıl Avrupası’nın milliyetçilik ve sömürgecilik ruhundan doğan Politik Siyonizm, ne pahasına olursa olsun tüm dünya Yahudilerinin “Ulusal Yahudi Devleti” çatısı altında Filistin’de toplanmalarına inanır; politikasını bu minval üzerinde yürütür. Dini Siyonizm’de ise henüz Siyon’a dönüşün vakti gelmemiştir. Dünyada terörist Yahudiler, terörist Hıristiyanlara, terörist Hristiyanlar da terörist Yahudilere yardım ederler. Çünkü “Küfür Tek Millettir!” Meşrepleri ve meslekleri farklı olsa dünya kâfirleri Müslüman katili İsrail’e yardım etmede birleşirler.Şunu da beyan etmekte fayda vardır: Dün Yahudilere karşı soykırım gerçekleştirenler, bugün İsrail’de Yahudileri çocuk katilleri olmaları için teşvik etmektedirler. İsrail, küresel müşrik düzenin av köpeğidir!

 

Siyonizm; cihan çapında ulus devletleri, ırkçı hareketleri ve terörsit karakolları/üsleri doğuran bir fahişedir. İşte bu fahişenin çocuklarından birisi de İsrail’dir. İsrail, Siyonizmin anavatanı Amerika’nın ve Batının İslâm topraklarında kanlı katliamlar gerçekleştiren müşterek terör karakoludur. Bu terör karakolunu dağıtıp Filistin topraklarını İslâm’ın hâkimiyetinde hürriyetine kavuşturmak, bütün Müslümanlar için bir din ve iman borcudur!

Google+ WhatsApp