İslâm-Şeriat ve Afganistan Özeli-III

İslâm-Şeriat ve Afganistan Özeli-III


Paradokslar… Paradokslar…

 

Afganistan’daki son durum kimi çevrelerin nefret ve saldırılara neden oldu. Bahaneler ve oluşanlar birbirini destekliyor. Ancak bilgi akışındaki uçlar ister istemez dünya kamusunu yönlendiriyor. Ona göre de insanların tepkilerine neden oluyor.

 

Kimi zaman insanların bu gelişenler karşısında ne gibi bir karşılaştırmada bulunuyor ne gibi nedenler üzerinde duruluyor.

 

Mısır’da askeri bir darbe oldu. Emperyallerin desteğinde ve korumasında. Orada hapishaneler tıkılan on binlerce insan, idamlar ve baskılar, idam edilecekler asla görülmüyor, görülmek de istenmiyor. Çünkü dünyayı yönlendiren emperyaller bunları asla göstermek istemiyorlar. Gösterdiklerinde de darbe, idamların gerekçelerini haklı gösterecek yaklaşımlarda bulunuyor ya da öyle bir izlenim bırakıyorlar. Yemen’de, Suriye’de, Libya’da da benzer durumlar var.

 

Amerika bu olayların başında.

 

Afganistan’ı Ruslardan kurtarırken mücahitlere neden yardım etti, neden milyon dolarları oraya akıttı, neden mücahitlerin önderlerinden bir kısmını Beyaz Saray’da ağırladı, neden Bin Ladin’i görevlendirdi ve destekledi? Neden daha sonra kullandıklarını devre dışı bıraktı?

 

Afganistan’ın ne özelliği vardı? Bir ara bölge olması mı, Sovyetlerin hızını kesmek mi, Çin’in yükselişine karşı bir tedbir mi? Dahası orada hâlâ devam eden medrese geleneği ve İslâmî düşünce ve eğitimin devamı mı? Bu soruları sormaya ve gerçekleri öğrenmeye asla bir fırsat verilmiyor. Biz Afganistan’da yaşananları onaylıyoruz anlamına gelmiyor. Neye göre gösterime giren kareler bağlamında. Zaten görünenlere göre tutumlar beliriyor. Aslında gerçekler ile gösterilenler arasında ne denli bir gerçeklik var bilemiyoruz. Bu konuda Edward Said’in Haberlerin Ağında İslâm eserinin şiddetle okunmasında yarar var. Amerika medyası, egemen bütün yapıları İslâm dünyasında yaşananların nasıl da çarptığı görülecek. Afganistan’da yaşananlar ile gerçeklerin birebir örtüşmeyeceği zamanla anlaşılacak.

 

Peki, bu haber ağları bu bilgileri neden böyle aktarıyorlar? Müslüman olan Afgan halkının Amerika güdümünde olan bir yönetimi, gene Amerika onaylı bir değişim yaşanıyor olmasına ne demeli? Bunların sonuçlarını görmeden hüküm verme hiçbir zaman sağlıklı olmayacak.

 

Biz her halükârda Afganistan halkının yanındayız. Onların yanlışlarını, çarpıklıklarını ve hatta varsa zulümleri onları da engellemekle yükümlüyüz. Gücümüz buna ne kadar yeter, ne kadar yararlı olur bilemiyoruz ama biz gene de sorumluluklarımızı yerine getirmek istiyoruz.

 

Türkiye’de darbelerle, zulümlerle yönetimleri değiştirenler de geçmişte emperyalizmin yani Amerika’nın desteği, yönlendirmesi ve onayıyla yapıldı. Şimdi o darbelere maruz kalmış olanlar Amerika emperyalizmine destek veriyorlar. Mısır’da olanlara ses çıkarmıyorlar gibi, Yemen’e ve Libya’ya sessiz kaldıkları gibi.

 

Irkçı bütün güçler, çevreler aynı nakaratı yineliyorlar. Ve ne tuhaftır ki, emperyalizmin, ırkçı baskısını yaşayanlar da aynı şarkıyı söylüyorlar. Burada belli olan tutum İslâm karşıtlığında buluşmaları. Bir de emperyalizme bel bağlamaları burada daha çok öne çıkıyor.

 

Emperyalizmin hiçbir zaman insan hakları diye bir derdi yoktur. Sömürge zihniyetinde asla olmaz. Yüzyıllardır işgallerle, soygunlarla, baskılarla yapılanların tek amacı, sömürgedir. İngilizler, Fransızlar, Hollandalılar, Amerikalılar, İspanyollar, Ruslar böyle semirdiler ve soydular.

 

Medya konusu daha çok kadınlar üzerinden yönlendirmelerde bulunuyor. Özendirilen bir sömürü ve kapitalist ruhun tüketim aracı olmaları başlıca nedendir. Her koşul ve durumda çıkara, sömürüye ve köleliğe yönlendiriliş olarak bakılmalı. Öyle ki Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin verilen haberlerde benzer bir çarpıklık var: “Taliban Kabil’e girdi” diye. Sanki Taliban tarafından bir işgal söz konusu. Asıl açmaz, yönetenler de yönetilenler de Afgan, yani kendi halkı. Asıl sorun kimler tarafından yönlendirildikleri ve yaşananlardır.

Google+ WhatsApp