İslam Milleti ve Mevlit-II

İslam Milleti ve Mevlit-II


Mevlit bir duadır, bir yakarış, bir sevgi ve içtenlik şiirdir. İnsan ruhuna hitap eden bir güzellik. Aşk dili. İslâm medeniyetinin bir kültürüdür. Değişik halkların kendi dilleriyle ifade ettikleri bir bağlanış. Hemen her yer ve mekânda okunur. Kilise müziği gibi bir mekânın içine hapsedilmez.

Çeşitli mevlitlerin giriş bölümlerinden alıntılar yapalım bu yazımızda.

Süleyman Dede’nin mevlidi:

“Allah adın zikredelim evvela,

Vacip oldur cümle işte her kula.”

 

Önce Allah adını analım, her kulun anması vaciptir, zorunludur. Bu, bizim besmele geleneğimizin şiir ile anılmasının örneğidir.

Bab-ı Âli Buhârî-i Şerif hocası müderrisinden Diyarbekrî Tayyarzâde İbrahim›in mevlidinin tam metni Yedi İklim dergisinde yayımlandı. Giriş kısmı:

“Ey hüdavend-i azîm u padişâh,

Rahmetindir cümle mahlûka penâh.”

 

Ey hükümdar olan büyük padişah (Allah) rahmetin bütün yaratılanlara sığınaktır.

Molla Hüseyin el-Ertuşi’nin Kürtçe Kur’an alfabesi ile yazılmış başlangıç beyti:

“Hamd bi had bu hüda-yi âlemin,

Ev hüda-yi dâye me din-i Mübin.”

Sonsuz hamd O’nadır, O’dur âlemi Yaratan / Bize güzel dinini verendir Yaratan.

Buraya bir notu üzülerek düşüyoruz. Ali Boçnak’ın okuduğu mahkûm olduğu, hapiste öldüğü mevlit budur. Irkçı ulusalcı anlayışın pagan zihniyetinin bir yaklaşımının sonucudur bunlar.

Merhum dedem İsmail Hakkı Efendi’nin cönkünden bir mevlitten bir beyit:

“Ey Habibin âşık-ı divanesi,

Mevlid-i pak-ı Resulullah’a gel.”

Ey sevgilinin aşkına divane olan, kutlu olan Allah Elçisi’nin mevlidine gel. Bu mevlidin şairini bilmiyoruz. Mevlitten sadece bir bölüm alınmış.

Gene, cönkten medrese öğrencileri için bir mevlitten bir örnek:

“Nam-ı Hüda zikredelim iptida,

Menzil-i maksuda urur rehnüma.”

 

Önce Yaratan’ın adını analım, arzulanan hedefe yol gösterenle varalım.

Bir başka örnek, İpsalalı Ebu’l Hayr Niyazi’nin mevlidinin giriş beyti.

“Bismillah ile başlayalım söze, Hüda rahmet ide size vü hem bize.”

Allah’ın adıyla söze başlayalım. Allah, hem size hem de bize rahmet etsin. Bu mevlidin yazması kütüphanemizde bulunmaktadır. Metninin tamamını çevirim yazı ile Peygamberimiz Özel Sayısı’nda yayımlamıştık. Niyazi’nin bir başka mevlidinden bir örnek:

“Allah adıyla söze başlayalım, Marifet bağında gül haşlayalım.”

Bu mevlit metninin tamamı Yedi İklim dergisinde yayımlandı. Eser kütüphanemizde bulunmaktadır.

Google+ WhatsApp