İslam kadınının şanlı direnişi

İslam kadınının şanlı direnişi


İslam kadınının şanlı direnişi

 

 

İslam’ın kadını baskıladığını, pasifize ettiğini ileri süren zihniyetler, zulmün en yoğun yaşandığı dönemlerde zalimin karşısına çıkıp hakkı haykıran Hz. Asiye’nin, Hz. Sümeyye’nin ve Hz. Zeynep’in sergiledikleri onurlu çıkışı yok sayıyorlar. Oysa onlar zamanın en despot, en azılı zalimlerine karşı direnmiş ve ölümü göze alıp hak ve adalet diye haykırmışlardır. Tarihte onların izlerini takip eden birçok mücahide kadın hakka hizmet noktasında öncülük etmiş ve hak-batıl savaşında verdikleri mücadele ile insanlığa büyük hizmetlerde bulunmuşlardır.

Hatırlayacağınız üzere Kerbelâ’da Hz. Hüseyin ve yol arkadaşları tarihin en azılı kâfirlerinden Yezid tarafından şehit edilmiş çoğu Resulullahın Ehl-i Beyt’inden olan 72 kişi Yezid’in sarayında esarete mahkûm edilmişlerdi.

Kerbelâ’da kardeşi ve davadaşı Hz. Hüseyin’i kaybeden Hz. Zeynep yaralıların bulunduğu bir kervanla İbni Ziyad’ın sarayına götürülmekteydi yolda Kufe halkı ile karşılaştı ve Resulullahın torununa ihanet eden halka döndü, hakkı korkusuzca haykırdı. Benzer konuşmaları Ziyad’ın ve Yezid’in sarayında da sürdüren Hz. Zeynep, zorbalar tarafından bir rivayete göre Şam’a diğer rivayete göre Mısır’a sürgün edildi. Fakat Zeynep hiçbir zaman kıyıya çekilenlerden olmadı en ağır şartlarda dahi hakkı söylemeye ve insanları hakka çağırmaya devam etti.

Kerbelâ’da Hz. Hüseyin şehit düşmüş, geride kalanlar ise önce Kufe’de İbn Ziyad’a götürülmüş buradan da Şam’a Yezid’in sarayına getirilmişlerdi. Hz. Zeynep, abisinin kesilmiş başına baktı ve hüzün dolu bir sesle şöyle seslendi: “Ey Hüseyin! Ey Resulullahın habibi! Ey Mekke ve Mina’nın oğlu! Ey dünya kadınlarının hanımefendisi Fatıma’nın oğlu! Muhammet Mustafa’nın kızının evladı!” Hz. Zeynep’in bu ifadeleri karşısında gözyaşlarına boğulan kişiler kendilerini köleleştiren zalim hükümdara karşı çıkıp direnç gösteremediler. Onlar isteyerek ya da baskı ile köleliğe rıza gösterdiler ve Resulullahın Ehl-i Beyt’ini koruyamadılar.

Tarihe bıraktıkları kara leke ile bilinen zalimler vardır ve asırlardır bu katillerin ardında lanetler okunur. Ancak zulme boyun eğen ve rıza gösteren sessiz yığınların bu kişilere verdikleri cesaretten pek söz edilmez. Unutmayalım tek bir kişi onlarca insanı katledemez, masum halkların topraklarını işgal edemez, devlet eliyle büyük cürümler işleyemez. Ona zulmünde isteyerek ya da istemeyerek destek veren bir kitle mutlaka vardır. Ve zulme rıza gösteren bu kitle de en az katiller kadar suçludurlar.

Hz. Zeynep Resullahın Ehl-i Beyt’indendi ve zulme rıza gösteren sessiz yığınların önünde Yezid’e döndü ve şöyle dedi: “Ey Yezid! Bizi esir olarak şehir şehir dolaştırıyor yeryüzünü ve bu fezayı bize dar ediyor, bizi hor görüyor kendini ise yüceltiyorsun. Bu olayların senin yüce makamında olduğunu mu sanırsın ki bundan ötürü çok övünür ve sevinirsin. Dünyayı abad ettiğin için mi çok mutlusun? Her şeyin istediğin gibi gerçekleşmesine ve saltanatı ele geçirmene çok mu sevinirsin? Bak Yüce Rabbim ne diyor: ‘O küfre sapanlar kendilerine tanıdığımız süreyi sakın kendileri için hayırlı sanmasınlar, biz onlara ancak günahları daha da artsın diye süre vermekteyiz. Onlar için aşağılatıcı bir azap vardır’ (Ali İmran, 178). Ey Yezid! Kendi işinle meşgul ol, istediğin şekilde düzen kur ve hile yap, ancak Allah’a hamdolsun ki bizim adımızı silemeyecek, vahyi söndüremeyecek ve öldüremeyeceksin, bizim işimizi bitiremeyeceksin! Alnındaki bu lekeyi de silemeyeceksin!”

Hz Adem’den bu yana yeryüzünde hakkı anlatmaları için onlarca peygamber gönderildi, onlar görevlerini zor şartlarda yerine getirip insanları aydınlattılar. Ancak toplumlar küçük esintiler karşısında dahi yön değiştirip bozulmaya ve yozlaşmaya başladılar. Dünya sevgisi ağır bastı ve insanlar hakikat çizgisinden saptılar. Hz. Hüseyin ve İslam kadını Hz. Zeynep’in bizlere öğrettiği şey ise zalimin önünde boyun eğmemek ve hakkı gür bir sesle haykırmak olmuştur.

 

milli gazete

Google+ WhatsApp