Kategori : İslam Dünyası

Kur’ân’cılık (Kur’âniyyun)

Kur’ân’cılık (Kur’âniyyun)

“Biz sana bu Kur’ân’ı güçlük çekmen için indirmedik” (Tâ-hâ 2). Kur’ân’cılık yada Kur’âniyyûn: “Seyyid Ahmed Han’ın düşünceleri etrâfında Abdullah Çekrâlevî tarafından Hindistan’da oluşturulan cemaat”. “İslâm dünyâsında “ehl-i Kur’ân” ve “Kur’âniyyûn” olarak bilinen

ZAMANI İMANIMIZA ŞAHİT KILABİLMEK

ZAMANI İMANIMIZA ŞAHİT KILABİLMEK

İman etmek ile Müslüman ismiyle İslam cemaatine dahil olmak aynı şeyler değildir. Bu gerçeklik bizlere hucurat süresinin şu ayetlerinde bildirilmektedir: Bedeviler ‘’iman ettik’’ dediler. De ki: ‘’henüz iman etmiş sayılmazsınız, lakin ‘teslim olduk’ diyebilirsiniz, zira iman

Kur’ân kimin sözü?

Kur’ân kimin sözü?

Kur’ân-ı Kerîm Allah tarafından Hz. Peygamber’e (s.a.) vahiy adı verilen özel bir iletişim aracı ve Cebrail isimli melek aracılığıyla gönderilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.), kendisine Kur’ân gelmeden önce Mekke’de, tanınmış bir ailenin

İslâm ailesi

İslâm ailesi

İslâm ailesi” bir medeniyetin, kültürün ailesidir. İnsan sosyal bir varlık olduğu için onun bulunduğu her yer ve zamanda bir topluluk ve bu topluluktan ibâret yahut bunun içinde bir aile bulunmuştur. Beşerî medeniyet unsurlarını insanlar yapmış, medeniyetler de insanları etkilemiştir. İlâhî-beşerî İslâm

Kardeşim Sen Nerdesin?

Kardeşim Sen Nerdesin?

Züleyhaların çığlıklarını sağırlar bile duyabilirdi. Yaşadıkları acıları körler görebilirdi. Mısır da Sultan olmaya layık bu cennet kokulu kadınların yaşadıklarını anlatmaya da gücümüz yetmedi, yetmeyecek.

Kur’an’ı Tahrife Modern Bir Örnek: Hımâr (Başörtüsü)

Kur’an’ı Tahrife Modern Bir Örnek: Hımâr (Başörtüsü)

Kur’an’dan hüküm çıkarmanın veya bir hükmün Kur’an’a ait olduğunu söylemenin olmazsa olmaz şartları vardır. Bunlardan biri Kur’an’ın dili olan Arapça’yı bilmek, bir diğeri Arapça Kur’an metni üzerinde, bizzat Allah’ın belirlediği, ayetlerin ayetleri açıklaması yöntemi ile

Peygamberimizin Risaletinin özelliği (1 ve 2)

Peygamberimizin Risaletinin özelliği (1 ve 2)

Ebedî Risâletin getirdiği insan anlayışına göre o, ne tanrıdır, ne melektir, ne de hayvanlar zincirinin gelişmiş bir türüdür. Onu Allah Teâlâ insan olarak yaratmış, insan nev’ine mahsus vasıf ve kâbiliyetler, hak ve hürriyetler ile donatmış ve imtihan için ona dünya

Bu Kur’an’dan Sorguya Çekileceksiniz

Bu Kur’an’dan Sorguya Çekileceksiniz

“Doğrusu o Kur’an, senin için de, kavmin için de bir uyarıdır/öğüttür ve siz yakında ondan sorguya çekileceksiniz.” (Zuhruf: 44) Bu ayet bize sorumlu olduğumuz ve bu sorumluluğun bir gereği olarak da kendisinden âhirette sorguya çekileceğimiz bir kitapla muhatap olduğumuzu

Kalbin orucu (2)

Kalbin orucu (2)

Allah Teâlâ Kerîm Kitabında, Nur suresinde buyuruyor: “36. Allah’ın yapılmasına ve içinde isminin anılmasına izin verdiği evlerde, akşam sabah Allah’ı tenzih ederek anarlar;/37. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah’ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekâtı vermekten alıkoyamadığı, gözlerin ve gönüllerin dehşetle

Göz orucu ve tesettür

Göz orucu ve tesettür

Müminlerin gözlerini koruma vazifeleri yanında, buna yardımcı olmak üzere tesettüre riayet etme vazifeleri de vardır. Güzel dinimiz, insanların normal hayatlarında ihtiyaç duydukları vücut kısımlarını açmalarına izin vermiştir, ama buralara ihtiyaç dışında bakma konusunda da müminleri

Gözün orucu (2)

Gözün orucu (2)

“Bir bakışa diğerini ekleme (yasak olana tabii olarak ilk bakıştan, gözün onu ilk görmesinden sonra gözünü ondan çevir ve bir daha bakma). Birincisi tabii ve kasıtsız olduğu için seni sorumlu kılmaz, ama ikinci bakış