Kategori : İslam Dünyası

Siyer Tasavvurumuz

Siyer Tasavvurumuz

Birinin bu oyunu bozması lazım. Bırakın peygamberimizin yakasını! Kimse onu kendi emellerine alet etmesin! Din bu değil! İslam bu değil! Peygamberimizin gönderiliş sebebi bu değil! Efsaneyi siyer yerine ikame etmek Geçenlerde ziyarete gelen emekli albay bir dostum anlattı.

Islahat Fermanı’na tepki: Düşmanları kahret!

Islahat Fermanı’na tepki: Düşmanları kahret!

1856 senesi, Osmanlı İmparatorluğu tebaasından olan gayr-i Müslimlere tanınan hak ve ayrıcalıkların tartışıldığı bir yıl olmuştu. Kırım Savaşı’nın ardından, yeni devletler statüsünü belirlemek için toplanan Paris Barış Konferansı’na eli güçlü gitmek ve azınlıkların tartışma konusu haline

Sünnet, İslâm ve ahlâk

Sünnet, İslâm ve ahlâk

sünnetin tarifi şudur: Peygamberimizin açıkladığı, örnek olduğu ve uyguladığı İslâm. Bu İslâm’ın içinde, Müslümanların muhtaç oldukları, insanların ferd ve cemiyet olarak karşılaştıkları ve yaşadıkları bütün alanlar, olaylar, problemler… ile ilgili

Kur'an dışı vahiy var mı?

Kur'an dışı vahiy var mı?

En’am/6.50 - De ki (ey Peygamber:) “Ben size ‘Allahın hazineleri bendedir! demiyorum; ne insan idrakini aşan şeyleri bildiğimi söylüyorum ve ne de size ‘Ben bir meleğim! diyorum: Ben sadece bana vahyedilene uyarım”. De ki: “Hiç gören ile görmeyen bir olur mu? Siz düşünmez misiniz?”

Sevgililer günü hakkında

Sevgililer günü hakkında

Kapitalist tuğyanın ifsad ve köleleştirme politikalarına "Lâ" diyoruz... Kur'an'ın Nesli İlim Merkezi, kapitalist tuğyanın "Sevgililer Günü" adı altında toplumlara yönelik ifsad ve köleleştirme politikalarını red ve tel'in eden bir açıklama yayınladı. Kur'an Nesli İlim Merkezi'nin

Hayatını imanına şahit kılan bir şehid: Hasan el Benna...

Hayatını imanına şahit kılan bir şehid: Hasan el Benna...

Küçük yaşlardan beri İslam adına bir an bile durmayan bir hayat hikayesi. Davet, tebliğ, cihad, ilim, zikir, ibadet ve daha birçok şeyin tek bir yürekte buluştuğu insan: Hasan El Benna Batı hayranlığı ile ifsad edilen müslüman gençleri

Hadis ve Sünnetin Dindeki Yeri

Hadis ve Sünnetin Dindeki Yeri

Öncelikle hadis ve sünnet deyince ne anladığımızı anlatabilmek için bu iki terimin tanımlarını yapmak istiyoruz.

Güney Asya'nın kanayan yarası: Keşmir

Güney Asya'nın kanayan yarası: Keşmir

Pakistan ile Hindistan'ın bağımsızlıklarını kazandıkları 1947'den bu yana çözüme kavuşturulamayan Keşmir sorunu, Güney Asya'nın kanayan yarası olmaya devam ediyor