Kategori : İslam Dünyası

Libya’ya düzenli ordu eğitimi

Libya’ya düzenli ordu eğitimi

Türkiye, 108 yıl sonra yeniden Libya topraklarına gidecek. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Libya’ya konuşlanmak için hazırlıklara devam ediyor. Libya ordusuna teknik destek ve eğitim verecek olan Türkiye, bölgenin yapısını da göz önünde bulunduracak. Libya’da

Müminin muradı

Müminin muradı

Ben yaptım, ben yıktım, ben kazandım, ben bildim, ben buldum deme. Ben kaybettim, ben yenildim, ben bittim, ben tükendim deme. Ben demek terk-i edebdir. İnsanoğluna verilen nihayetinde bir niyet, bir istektir. Ama. Her işin başı niyettir.

İslâm’ın Kaynakları

İslâm’ın Kaynakları

“Şüphesiz, bu Kur’ân en doğru yola iletir ve sâlih amellerde bulunan mü’minlere, onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir” (İsrâ 9). “Andolsun, sizin için, Allah’ı ve âhiret gününü umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için Allah’ın Resûlü’nde ‘güzel bir

Helâl Yeyin, Helâl İçin ve Haram’ın Her Türünden Sakının

Helâl Yeyin, Helâl İçin ve Haram’ın Her Türünden Sakının

“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha girerek yemek için onları hakimlere (rüşvet olarak) vermeyin.” (Bakara: 188) Okumuş olduğum bu âyet, çok büyük bir hukûkî ve sosyal esası içine almaktadır. Bu öyle bir sosyal hayat

Ruhsata Göre Yaşamak, Azîmete Göre Yaşamak

Ruhsata Göre Yaşamak, Azîmete Göre Yaşamak

“Ey oğlum!; namazı dosdoğru kıl, ma’rufu emret, münkerden sakındır ve sana isâbet eden (musîbetler)e karşı sabret. Çünkü bunlar, azmedilmesi gereken işlerdendir” (Lokmân 17). İslâm’da bir emrin gereği, “ruhsat”a vey⠓azîmet”e göre yapılabilir. Hayâtın bâtıla meylettiği ve yaslandığı

İbadetleri Allah Belirler Kullar Yapar

İbadetleri Allah Belirler Kullar Yapar

Soru: Ben bir üniversite örencisiyim, hocalarımız Cuma namazının sünnet olduğunu ifade ediyorlar. Olayın sebebini de şöyle açıklıyorlar: Medine de bir Pazar kurulurmuş; insanlar Cuma günü işi gücü bırakır topluca namaza giderlermiş. Ardından her Cuma bunun tekrarlanması ile Cuma namazı gelenekselleşmiş. Böylece

Âlemler / El-Âlemîn Ne Demek?

Âlemler / El-Âlemîn Ne Demek?

Katade der ki: “el-âlemîn” kelime­si “âlem” kelimesinin çoğuludur. Yüce Allah’ın dışında bulunan her varlığı ifade eder. el-Huseyn b. el-Fadl’a göre; Her çağın insanları bir âlemdir. Çünkü yüce Allah şöy­le buyurmaktadır: “Âlemler arasından erkeklere gidersiniz ha!” (eş-Şuara, 26/165) Burada yer alan

Müslümanlar! Kur’an’la Aranıza Hiçbir Kitabı Koymayın...

Müslümanlar! Kur’an’la Aranıza Hiçbir Kitabı Koymayın...

“Fakat onlar, işlerini kendi aralarında (farklı) kitaplar halinde böldüler. Her bir grup, kendi ellerinde olanla yetinip sevindiler.” (Mü’minûn: 53) Bu âyetteki durum, basit bir olgunun ifadesi değildir. Âyetin ilk manasına göre delillendirme şudur: İslâm, Hz. Âdem’den Hz. Muhammed’e

Endülüs’ten Doğu Türkistan’a

Endülüs’ten Doğu Türkistan’a

Müslümanlar Avrupa’nın güneyindeki bu devlette, yani İslâm’ın Avrupa’daki devletinde yirmi üç parça oldular. Bu da yetmedi içlerinden önemli üç parça başı çekti ve kendi aralarında mücadeleye başladılar. Bu da yetmedi birbirleriyle savaşırlarken Hristiyan Avrupa’dan

Müşrikler Allah’a İman Ediyorlarsa Neyle Suçlanıyorlar?

Müşrikler Allah’a İman Ediyorlarsa Neyle Suçlanıyorlar?

Şirk koşanları Allah’a hiç inanmayan, tahtadan taştan heykellere tapınan kişiler zannediyorsak müşrikleri tanımıyoruz demektir. Müşriklerin kimler olduğunu bilmiyorsak onlar gibi olmamız da an meselesidir. İçinde yaşadığımız çağda tarikat şeyhini, tuttuğu takımı, benimsediği ideolojiyi ve

Kızımla evlenir misin?

Kızımla evlenir misin?

Hz. Ömer’in kızı, Hafsa’nın kocası Bedir Savaşı’ndan sonra hastalanarak vefat etmişti. Bu ayrılık Hafsa annemizi çok üzüyordu. Kızının bu üzüntüsüne bir çare bulmak isteyen baba (Hz.) Ömer (r.a) “Çivi çiviyi söker” dediğimiz bir metaforla hareket ederek kızını evlendirmek istedi. Bir çare olsun diye

Şerde Şer’ilik Aranmaz

Şerde Şer’ilik Aranmaz

Müslüman’ım diyen insanlar namazın kılınışını, haccın yapılışını, abdest’in alınışını Peygamber (as) dan öğrenmemizin gerekli olduğunu savunurlar da; İslamî olmayan düzenlerde, İslam’ın nasıl iktidar edileceği konusunda, kime ve neye bakmaları gerektiğini

İslam'a göre büyünün gerçekliği var mı?

İslam'a göre büyünün gerçekliği var mı?

SORU: Toplum nazarında büyü yapmak, muska yapmak, cinlerin büyü ile musallat olması gibi inanışlar hakim. Buna karşılık "okutmak" veya "muska" ile çare aranıyor. İslam'ın büyü hakkındaki hükmü nedir? Tarih: 10 Aralık 2019

6. Din Şûrası

6. Din Şûrası

Diyanet İşleri Başkanlığı’nca (DİB) beş yılda bir gerçekleştirilen Din Şûrası’nın 6.sı Ankara’da 25-28 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. Şûraya 353 kişi katılmış ve beş ayrı komisyon şeklinde çalışmalar yapılmış. 6. Din Şûrası’nın ana başlığı “Sosyokültürel Değişim ve

"Müslüman ülkeler" Çin zulmüne karsı neler yapabilir?

16-25 Ağustos tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki Sincan-Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret ettim. Çin ve Sincan Devlet Enformasyon Ofisi tarafından üç büyük şehir olan Urumçi, Aksu ve Kaşgar’ı ziyaret etmek için gönderilen bir grup gazeteciden birisi olarak davetliydim. Sincan yetkililerince düzenlenen, Çinli yetkililerin gözetimi altındaki ziyaretimiz bizi Sincan’daki