Kategori : İslam Dünyası

Bir Nesneleştirme ve Anlamsızlaştırma Ameliyesi Olarak Modern-Bilim

Bir Nesneleştirme ve Anlamsızlaştırma Ameliyesi Olarak Modern-Bilim

“Göklerin ve yerin gizemleri Allah’a âittir. (Göklerin ve yerin uçsuz-bucaksız derinliklerini bilmek Allah’a mahsustur). Saat, (Dünyâ’nın sonu) bir göz-kırpması kadar veyâ daha kısadır. Allah her-şeye Gücü Yeten’dir” (Nâhl 77). “Onların çoğunluğu zandan (kuruntu) başkasına uymaz. Gerçekten zan ise,

Tarihte Müslümanlar ve Batı

Tarihte Müslümanlar ve Batı

Bugün sizlere sunacağım konu “Tarihte Müslümanlar ve Batı” başlığını taşıyor. Bu konu dünya nüfusunun yarısıyla ve onların karşılıklı ilişkileriyle alakalı olduğu için büyük bir önemi haizdir. Bu ilişkilerin şekli geçmişte olduğu gibi gelecekte de

Üstünlük Üzerine

Üstünlük Üzerine

“Ey insanlar!, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve ‘birbirinizi tanımanız ve tanışmanız’ için sizi halklar ve kabîleler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerîm) olanınız, (ırk, renk, soy ve servetçe değil) takvâca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır” (Hucûrat 13). Üstünlük, insanın değerlendirmesine göre

Hangi Kur’an?

Hangi Kur’an?

“Evet, sen Kur’an diyorsun, ama hangi Kur’an? Cehaletin elinde teberrük edilip kutsanan bir nesne olan Kur’an mı? Cinayetin mızraklarının ucundaki Kur’an mı? Yoksa çeyrek yüzyıldan daha az bir sürede, çölün dağınık ve düşman kabilelerini birleştirerek, dünyanın egemen güçlerini -Bizans, Sasani- çökerten, insanlığın

Arakanlılarla geçen buruk bir Ramazan

Arakanlılarla geçen buruk bir Ramazan

TİKA’nın yardım faaliyetleri dolayısıyla Ramazan ayında Arakan’da görev yapan Musa Kırca, kamplarda yaşayan Müslümanlara ve bölgeye dair izlenimlerini paylaştı. 13 Mayıs 2019 Yerel saatle 09.30’da Bangladeş’te, Cox’s Bazar’dayız. Yani Cox’un Pazarı, 1854’de Cox’un anısına

Îdâm Sehpâsında İki İnsan: Seyyid Kutub ve Mahmud Muhammed Taha

Îdâm Sehpâsında İki İnsan: Seyyid Kutub ve Mahmud Muhammed Taha

“Mü’minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki- Allah ile yaptıkları ahide sadâkat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç-bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler” (Ahzâb 23). “….Yoksa siz, Kitab’ın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü

Kudüs Bahreyn’de mezada çıkarılıyor

Kudüs Bahreyn’de mezada çıkarılıyor

Trump’ın ABD başkanı olmasından beri pazarlanan asrın anlaşmasının muhtevası bir türlü resmen açıklanamadı. Fakat bir süre önce sızdırılarak tartışmaya açıldı. İkinci aşama olarak, Filistin ve çevre ülkelerin kalkınmasını öngören

Müslüman’ca Eleştiri Üzerine

Müslüman’ca Eleştiri Üzerine

Bir eleştiriyi haklı kılan şey, eleştiriye konu edinilen şeyin hakikat ile bağını ortaya koymak ve herhangi bir beklentiye binaen yapılmamasıdır. Eleştiri, eğer bir iktidarı, bir düşünceyi, bir akımı, bir mezhebi, tarihsel bir

İnfak

İnfak

Toplumu bir bütün olarak kabul eden İslâm bu bütünlüğü sevgi, acıma, şefkat ve merhamet gibi insanî duygularla sağlamayı amaçlamış, bütünlüğün devamı için; paylaşma ve dayanışma gibi tedbirler alma yoluna gitmiştir. Müslümanlar yardımlaşmayı, dayanışmayı, infâkı hayatın

Aliya'dan bize emanet topraklar

Aliya'dan bize emanet topraklar

“Nihayet Türklerden intikamımızı alıyoruz, artık onları Avrupa’dan tamamen kovmanın zamanı geldi!” Yıl, 1995... Mekân, Srebrenitsa... Yıkılmış camii, yakılmış ev ve okullar arasında büyük bir keyifle dolaşan Ratko Mladic’in nam-ı diğer Srebrenitsa kasabının

Türkiye'de 18 yıl ezanın aslı yasaktı

Türkiye'de 18 yıl ezanın aslı yasaktı

CHP'nin tek parti döneminde, Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü'nün Başbakan olduğu bir dönemde, "Türkleştirme" çalışmalarının hız kazandığı bir ortamda ezanın da Türkçeleştirilmesi önerilmişti. Öneri, devlet büyükleri tarafından kabul görmüştü. Türkiye'de

Nuh AS. gerçekten 950 yıl yaşadı mı?

Nuh AS. gerçekten 950 yıl yaşadı mı?

SORU: Ankebût sûresi 14. ayette Nuh Aleyhisselam için "Kavminin içinde ellisi eksik bin sene kaldı" buyuruluyor. Bu ifade gerçek mi, mecaz mı? Çünkü bir insanın 950 yıl gibi uzun bir süre yaşaması bilimsel olarak