Kategori : İslam Dünyası

İslâm ümmetinin başı batıyla dertte

İslâm ümmetinin başı batıyla dertte

Asrımızda Batı, İslâm topraklarında kendine alan açmak için bahaneler icad etmenin peşindedir. Batı, yalancı ve talancıdır. Batı, İslâm âlemine karşı başlatmış olduğu istilâ hareketlerinin insanlığın nezdinde kabul görmesi için Müslümanlardan terörist icad etmeye

Kur’ân’dan Uzaklaştıkça Parçalanıyoruz

Kur’ân’dan Uzaklaştıkça Parçalanıyoruz

“Kur’ân ayı” mübarek Ramazan-ı Şerif’e iyice yaklaştığımız şu günlerde bir durum tespiti yapacak olursak, Müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz manzarayı şöyle tanımlayabiliriz: Temel akaid konuları ile helâller-haramlar noktasında Ümmet-i Muhammed’in çeşitli ekolleri arasında

Sünniliğin Türkiye sancıları üzerine

Sünniliğin Türkiye sancıları üzerine

Aslında olup biteni aşağıdaki ayet açıkça özetlemektedir: “İman edenlerin Allah’ı hatırlamak ve kendilerine inen hakikate karşı kalplerinin ürpermesi/saygı duyması gerekmez mi? Siz, sizden önce kendilerine kitap verdiğimiz halklar (Yahudi-Hristiyan) gibi olmayın. Onların üzerinden uzun zaman geçince kalpleri katılaştı ve

Kur’an’da Metin Mânanın Koruyucusudur

Kur’an’da Metin Mânanın Koruyucusudur

Allah’ın selamı rahmet ve bereketi üzerinize olsun! Rabbimize hamdolsun Kur’an’ı anladığım dilden okuma bahtiyarlığına kavuştum. Ancak bu konuda henüz yeniyim. Bu nedenle de bazı konuları okuyunca kafamda bir takım sorular oluşuyor. Bunlardan bir kaçını sizlere

Türkiyeli Müslümanların zaaf ve imkânları

Türkiyeli Müslümanların zaaf ve imkânları

Üniversitedeyken, arkadaşlarımızla her hafta pazar sabahları bir araya gelir, önemli bulduğumuz belgesel, kitap veya hadiseler üzerine okumalar, tahliller ve istişareler yapardık. Konuklar ağırlar, söyleşiler düzenler, gerektiğinde sokaklara çıkarak eylemler yapardık. Üniversitede

Varan bir, varan iki, varan üç…

Varan bir, varan iki, varan üç…

Sudan’daki darbe süreci yeni boyutlar kazanarak renkleniyor. Süreç askerlerin yapısının da kırılgan olduğunu gösteriyor. Gelişmelerle alakalı olumlu gelişmeler olduğu kadar olumsuz işaretler de var. Sözgelimi Sudan’daki darbe süreci elbette ideolojik anlamda en çok

Sınırsızlık Üzerine

Sınırsızlık Üzerine

“Yoksa insana her dileyip arzu ettiği şey mi var (zannediyor)?” (Necm 24). Anlamlı yaşamak “sınırlı yaşamak”tır, sınırsız yaşam-biçimi, mutlakâ anlamsızlaşmayı da yanında getirir. Zîrâ bir “sınır” yoksa “anlam” da yoktur. Sınırsızlıktan ancak anlamsızlık çıkar. Anlamsızlık, âhireti, mânâyı ve

Siyer Bağlamında Necm Suresi (Vahiy-Tevhid-Ahiret)

Siyer Bağlamında Necm Suresi (Vahiy-Tevhid-Ahiret)

Mekke’deki Muhammedi davetin ilk gizli dönemi peygamberliğin dördüncü yılındaki açık davetin başlamasından on üçüncü yıla, Medine’ye hicret yılına kadar sürdü. Böylece “akide” devlete dönüştü. Hz. Peygamberin kavmini İslam’a davete başlayınca ve Allah’ın

Sahipsiz diyarlar: Cezayir, Libya ve Sudan

Sahipsiz diyarlar: Cezayir, Libya ve Sudan

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da başlayan Arap Zemherisi’ninin şiddeti azalmadı bilakis aratarak devam ediyor. Buteflika’nın yeniden Cumhurbaşkanlığına aday olarak ilan edilmesinin ardından Cezayir karıştı. Daha doğrusu karıştırıldı. Halk ayaklandı. Buteflika

Yedinci Cuma

Yedinci Cuma

Cezayir’de 22 Şubat (2019) tarihinde başlayan halk hareketi 5 Nisan itibarıyla yedinci cumasına ulaştı. Bu arada halk hareketi ilk meyvesini topladı ve 20 yıldır ülkeyi yöneten Abdulaziz Buteflika özellikle halk ve askerin baskısı altında görevini bıraktığını ilan etti. Halktan da özür diledi. Özür dilemesi neyi değiştirir veya acıları dindirir mi bilinmez ama Cezayir halkı 1962 yılından sonra ikinci ve yeni bir tarih yazdı.

İslam ve Terör

İslam ve Terör

İslam kelimesinin kökeni şöyle tanımlanmaktadır: Selime –Yeslemü- Selamun ve Selametün şeklinde. Anlamı ise: İç ve dış dertlerden, belalardan, her türlü kötülük ve olumsuzluklardan uzak olmak, kurtulmak demektir. Kalp için kullanıldığında; Selim kalp: Bütün

İsra Olayı ve Mi’raç Anlatısı

İsra Olayı ve Mi’raç Anlatısı

Mi’râc kandili nedeniyle yeni bir hurafe pazarına kapı aralanıyor. Müşterisi çok olan bu pazar kısa mesaj ve mail furyası ile de renkli geçiyor. Bu nedenle bir hatırlatma yapmak istedim. “Kulunu bir gecede Mescid-i Haram’dan alıp, çevresini bereketli kıldığı Mescid’ul-Aksâ’ya götüren Allah, eksikliklerden uzaktır. Bu, ona bir kısım âyetlerimizi

“Kurtarıcı Aylar” Parsellenmiş Zamanlar

“Kurtarıcı Aylar” Parsellenmiş Zamanlar

Malum olduğu üzere içinde bulunduğumuz aylar “üç aylar” diye tabir edilen kameri takvimin Receb, Şaban, Ramazan aylarıdır. Receb Allah’ın, Şaban Peygamberimizin, Ramazan da Müslümanların ayı olarak ilk parselasyon yapıldıktan sonra Recep ayında yapılması gerekenler olarak ilk etapta şunlar sıralanmaktadır: