Kategori : İslam Dünyası

Fısıltılar Fıska Dönüşüyor…

Fısıltılar Fıska Dönüşüyor…

Çocukluk yıllarımızda, akranlarımızla“kulaktan kulağa” oyunu oynardık. Önce halka olup, aramızdan bir gurup başı seçer; sonra onun telafuz ettiği bir kelimeyi yahut cümleyi, baştan sona doğru birbirimizin kulağına fısıldardık. Herkes, bir önceki arkadaşından

Kılıçların Birliği

Kılıçların Birliği

“..Müşriklerin sizlerle topluca savaşması gibi siz de müşriklerle topluca savaşın. Ve bilin ki Allah, takvâ sâhipleriyle berâberdir” (Tevbe 36). “Şüphesiz Allah, kendi yolunda, sanki bir-birlerine kenetlenmiş bir binâ gibi saf bağlayarak çarpışanları sever” (Saff 4). İslâm âleminin mevcut kötü durumu

“Gelirlerse gitmezler”

“Gelirlerse gitmezler”

Şerif Hüseyin’in 10 Haziran 1916 sabahı, Mekke’deki ikametgâhının penceresinden Tâif yönüne doğru tüfekle yaptığı sembolik atış, tarihe “Arap İsyanı” adıyla geçecek olan ayaklanmanın başlangıcıydı. İngilizlerin yardım ve desteğiyle

Seyyid Kutub (1906-1966)

Seyyid Kutub (1906-1966)

Müşrik Mısır yönetimince idam edilişinin seneyi devriyesinde Rahmetle anıyoruz ve Rabbimiz olan Allah’ tan şehadetinin kabulünü diliyoruz. Küfür sistemleri karşısında Müslümanca bir duruş sergilemesi, cahili toplumdan Kur’an toplumunu inşa etmek için nebevi örnekliğin

Şefkat dilinden şiddet diline, rahmet toplumundan cinnet toplumuna savruluşumuz

Şefkat dilinden şiddet diline, rahmet toplumundan cinnet toplumuna savruluşumuz

Sabitelerinden ve kendi yerinden her kopuş beraberinde bir savruluşu getiriyor. Sığınacak bir limanı olmayanlar dalgaların arasında yalpalıyor. Tutunacak bir dalı olmayanlar fırtınaların önünde kuru bir yaprak gibi savruluyor. Yanlış yerlerden beslenenler zehirleniyor ve zehirliyor. Kalbini rahmet yerine

Kuranı kerim’de zamanla değişecek hiçbir hüküm yoktur

Kuranı kerim’de zamanla değişecek hiçbir hüküm yoktur

Anlama farklılıklarıyla beraber o değişmeyen alana taabbudî alan da deniyor. Yani akıl-üstü, içtihada konu olmayan, safi Şariin hakkı ve salt ibadet olan, ya da zamanın ve mekânın etki edemeyeceği alan. Kısaca akide ve ibadetler

Uyumayan Kent

Uyumayan Kent

“O, geceyi sizin için bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yayılıp çalışma (zamânı) kılandır” (Furkân 47). “Allah, kendisinde sükûn bulmanız için geceyi, aydınlık olarak da gündüzü sizin için vâr etti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı (sınırsız) bir fazl sâhibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar” (Mü’min 61).

Müslüman dünyası, yeni bir ‘Moğol İstilâsı’nın pençesinde

Müslüman dünyası, yeni bir ‘Moğol İstilâsı’nın pençesinde

‘İnekperest Hinduların Müslümanlara yaptığı zulümler karşısında Müslüman dünyasından yaptırım gücü olan bir tepki gelmemesine şaşmamak gerek. Çünkü, bu ülkelerin pek çoğunun tepesinde inekler/ öküzler hükümfermâ.’ diye yazmış. Düşündüm de,

Haccın imkânları

Haccın imkânları

Tahminlere göre, Suudi Arabistan’ın hacdan elde ettiği gelir, 6 milyar dolar civarında. Buna yıl boyu devam eden umre ziyaretleri de eklendiğinde, rakam iki katına çıkıyor. Konaklama, ulaşım, yemek,

Dünyanın en büyük ‘yıllık kongre’sini yaptığımız halde…

Dünyanın en büyük ‘yıllık kongre’sini yaptığımız halde…

Evet, tam da böyle… İslâm Milleti, 14 asırdır her yıl ve bütün dünyadan, her ırk, renk, dil, soy, kavim ve cinsten bütün insanlara, hayat tarzı, istiklâl ve özgürlük anlayışımızla ve dünya durdukça da tekrarlanacak olan büyük bir kongre yapıyor bugünlerde, Mekke’de..

Peygamber Kur’an’a Sizler İse Demokrasiye Sarıldınız

Peygamber Kur’an’a Sizler İse Demokrasiye Sarıldınız

Yaratan Allah yaratmış olduğu insanoğlunun her iki dünyada da istediği ve razı olduğu bir hayatı yaşamasının yollarını da ona göstermiştir. Bunu yapar iken de yine kendileri gibi bir insanı peygamber olarak seçmek suretiyle bütün bir insanlığın

“İslam Dünyası” Nereye Gidiyor?

“İslam Dünyası” Nereye Gidiyor?

İslam dünyasından kastımız, muhtelif coğrafyalarda yaşayan ve bir ulus devletin sınırları içerisinde o ülkenin vatandaşı olmasına rağmen, kendisini Müslüman olarak tanımlayan ve İslam’ın bir ferdi olduğunun bilincinde olan

Kurban

Kurban

“Ey Muhammed! {onlara Adem’in iki oğlunun durumunu anlat. İkisi birer kurban {İz garreba gurbanen} sunmuşlardı. Birinin ki kabul edilmiş diğerinin ki kabul edilmemişti. {Kurbanı kabul edilmeyen} ‘Andolsun seni öldüreceğim’ demiş, {kardeşi de} ‘Allah yalnız kendisine saygılı olanlarınkini kabul eder’ cevabını vermişti.”{5/27} Hak-batıl bütün inanç sistemlerinde

Kurbanınızı murdar etmeyin

Kurbanınızı murdar etmeyin

İslami endişesi olmayan insanlara bu konuda söyleyecek bir sözümüz yok; lafımız Müslüman mahallesine. Kurbanlarımızın uzak coğrafyalarda Müslüman kardeşlerimiz için kesilmesini hep takdir edip destekledim. Afrika ve Uzak Asya’da 4 farklı Kurban Organizasyonuna iştirak etmiş biri olarak, oralarda kesilen kurbanların bizim buralardan kesilenlere kıyasla daha anlamlı ve