Kategori : İslam Dünyası

Arakanlılarla geçen buruk bir Ramazan

Arakanlılarla geçen buruk bir Ramazan

TİKA’nın yardım faaliyetleri dolayısıyla Ramazan ayında Arakan’da görev yapan Musa Kırca, kamplarda yaşayan Müslümanlara ve bölgeye dair izlenimlerini paylaştı. 13 Mayıs 2019 Yerel saatle 09.30’da Bangladeş’te, Cox’s Bazar’dayız. Yani Cox’un Pazarı, 1854’de Cox’un anısına

Îdâm Sehpâsında İki İnsan: Seyyid Kutub ve Mahmud Muhammed Taha

Îdâm Sehpâsında İki İnsan: Seyyid Kutub ve Mahmud Muhammed Taha

“Mü’minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki- Allah ile yaptıkları ahide sadâkat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç-bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler” (Ahzâb 23). “….Yoksa siz, Kitab’ın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü

Kudüs Bahreyn’de mezada çıkarılıyor

Kudüs Bahreyn’de mezada çıkarılıyor

Trump’ın ABD başkanı olmasından beri pazarlanan asrın anlaşmasının muhtevası bir türlü resmen açıklanamadı. Fakat bir süre önce sızdırılarak tartışmaya açıldı. İkinci aşama olarak, Filistin ve çevre ülkelerin kalkınmasını öngören

Müslüman’ca Eleştiri Üzerine

Müslüman’ca Eleştiri Üzerine

Bir eleştiriyi haklı kılan şey, eleştiriye konu edinilen şeyin hakikat ile bağını ortaya koymak ve herhangi bir beklentiye binaen yapılmamasıdır. Eleştiri, eğer bir iktidarı, bir düşünceyi, bir akımı, bir mezhebi, tarihsel bir

İnfak

İnfak

Toplumu bir bütün olarak kabul eden İslâm bu bütünlüğü sevgi, acıma, şefkat ve merhamet gibi insanî duygularla sağlamayı amaçlamış, bütünlüğün devamı için; paylaşma ve dayanışma gibi tedbirler alma yoluna gitmiştir. Müslümanlar yardımlaşmayı, dayanışmayı, infâkı hayatın

Aliya'dan bize emanet topraklar

Aliya'dan bize emanet topraklar

“Nihayet Türklerden intikamımızı alıyoruz, artık onları Avrupa’dan tamamen kovmanın zamanı geldi!” Yıl, 1995... Mekân, Srebrenitsa... Yıkılmış camii, yakılmış ev ve okullar arasında büyük bir keyifle dolaşan Ratko Mladic’in nam-ı diğer Srebrenitsa kasabının

Türkiye'de 18 yıl ezanın aslı yasaktı

Türkiye'de 18 yıl ezanın aslı yasaktı

CHP'nin tek parti döneminde, Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü'nün Başbakan olduğu bir dönemde, "Türkleştirme" çalışmalarının hız kazandığı bir ortamda ezanın da Türkçeleştirilmesi önerilmişti. Öneri, devlet büyükleri tarafından kabul görmüştü. Türkiye'de

Nuh AS. gerçekten 950 yıl yaşadı mı?

Nuh AS. gerçekten 950 yıl yaşadı mı?

SORU: Ankebût sûresi 14. ayette Nuh Aleyhisselam için "Kavminin içinde ellisi eksik bin sene kaldı" buyuruluyor. Bu ifade gerçek mi, mecaz mı? Çünkü bir insanın 950 yıl gibi uzun bir süre yaşaması bilimsel olarak

Mekke ve Medîne

Mekke ve Medîne

“İşte bu (Kur’ân), önündekileri doğrulayıcı ve şehirlerin anası (Mekke) ile çevresindekileri uyarman için indirdiğimiz kutlu Kitaptır. Âhirete îman edenler buna inanırlar. Onlar namazlarını (özenle) koruyanlardır” (En-am 92). “Kendilerinden önce o yurdu (Medîne’yi) hazırlayıp îmânı (gönüllerine) yerleştirenler ise, hicret

Kur’an’da İki Mesele

Kur’an’da İki Mesele

1-KURAN’DA NESH YOKTUR Sözlükte “iptal etmek, gidermek, yok etmek, nakletmek” gibi anlamla­ra gelen nesh (nesih), İslâmî bir terim olarak “dinî bir hükmün yürürlükten kaldı­rılması veya daha sonra gelen bir hükümle değiştirilmesi”

Hilâli görmek

Hilâli görmek

Müslümanlar olarak, her ramazan ve kurban bayramı öncesinde aynı soru akıllarımıza gelir: “Acaba bu sene İslâm ülkeleri birlikte bayram edebilecek mi?” Hilâlin görünmesiyle ilgili tartışmalar ve esas alınan ölçülerin farklılığı nedeniyle her bayramda mutlaka

Kardeş aile uygulaması

Kardeş aile uygulaması

Birçok insan “müminler kardeştir” cümlesini kuruyor da bu sözün ne manaya geldiği üzerinde yeterince düşünüp gereğini yerine getirmeye sıra gelince gaflete düşüyor. Müminlerin kardeş olması, gerektiğinde akraba olmadıkları halde