Kategori : İslam Dünyası

Cemaat-i İslami (Pakistan)

Cemaat-i İslami (Pakistan)

Cemaat-i İslami, İngiliz sömürge yönetimi altındaki Hindistan’da İslami uyanışı başlatmak isteyen Ebü’l A’la Mevdudi tarafından kurulmuştur. Dilimize çevrilmiş çok sayıda eseriyle birlikte Türkiye’de Seyyid Kutub ile beraber en çok tanınan siyasal İslamcı şahsiyet olan Mevdudi,

Dua Nedir ve Nasıl Dua Edilir?

Dua Nedir ve Nasıl Dua Edilir?

Dua: Şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimiz ile iletişimin en kestirme ve en özel yoludur. (50/Kaf: 16) Dua kulun Rabbiyle karşılıklı konuşmalarıdır, O’nu unutmadığının, saydığının göstergesidir. “Deki: Duanız olmasaydı, rabbiniz size değer verir miydi?” (25/ Furkan: 77) ayetin de Allah

Maklûbenin hikâyesi

Maklûbenin hikâyesi

Salahaddîn Eyyûbî komutasındaki İslâm ordusu, 4 Temmuz 1187’de, tarihin şahit olduğu en kesin zaferlerden birini kazanarak Haçlıları mağlubiyete uğratmıştı. Taberiye Gölü yakınlarındaki Hıttîn’de gerçekleşen savaşın ardından Akkâ, Kayserya, Nâsıra ve

Hicri yılbaşı ve hicret nedir? Hicrette neler yaşandı?

Hicri yılbaşı ve hicret nedir? Hicrette neler yaşandı?

Hicret, yapılan zulüm ve işkencelerden, kötü şartlardan kaçış değil; İslam’ın hükümlerini yaşatacak ve yaşayacak yeni şartların ve mekânların aranışıdır. Hicri yılbaşı veya Hicri yeni yıl olarak bilinen Hicri takvim’in

Takvâ

Takvâ

“Sorumluluğunun bilincinde olmak” Anlamı Bağlamında Bir Değerlendirme Kur’ân-ı Kerîm’de on yedi yerde geçen, Kur’anî terminolojide önemli bir yer işgal eden ve Kur’ânî mesajın temel kavramlarından biri olan takvâ kelimesinin kök manası, “biri diğerine zarar veren iki şey arasına engel

Hz. Hüseyin’in izindeyiz-2

Hz. Hüseyin’in izindeyiz-2

Kerbela’da Hz. Hüseyin ve arkadaşları dört bir yandan kuşatılıp, açlığa ve susuzluğa maruz bırakılmış ve acımasızca katledilmişlerdi. Peki, neydi Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının derdi? Hz. Hüseyin sarayın teklif ettiği

Cehalet Küfre En Yakındır

Cehalet Küfre En Yakındır

Soru: Bu gün “La ilahe illallah” demek ne anlama geliyor? Dün bu kelimeyi söyleyenlere müşrik toplum dünyayı dar etmeye çalışıyordu. Bu gün ise bu kelimeyi söyleyenlere herhangi bir tepki verilmiyor. Bu iki söylem arasında ne gibi bir

 Akbulut: İstanbul sözleşmesi tedirgin ediyor

Akbulut: İstanbul sözleşmesi tedirgin ediyor

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, kadınlara yönelik ve ev içi şiddetin önlenmesi amacı taşıyan İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayalı 6284 sayılı kanun uygulamalarında görülen olumsuzluklar ve ailelerin yaşadığı olayların, aile kurumunun

“Cuma’nız Mübarek Olsun!”

“Cuma’nız Mübarek Olsun!”

Gün akşamlıdır. Perşembeden Cuma gününe evirildiğimizde sosyal medyada bir “Cuma’nız mübarek olsun” muhabbeti başlıyor. Kapitalist telefon operatörlerini zengin eden kandil, bayram ve Cuma mesajları çok popüler oldu. Hâlbuki işin aslı insanın mübarek/hayırlı olmasıdır. İnsanın ürettiği

Din ve Vicdan

Din ve Vicdan

Vicdanla ilgili çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. Ünlü Alman filozofu Kant, vicdanı “içimizdeki ahlak kanunu” olarak tanımlarken ahlakla ilişkisine dikkat çekmiştir.Hanri Benazus ise “Vicdan kendi kendimizi suçlayabilme, sorgulayabilme, gerektiğinde

Secde

Secde

“Hani Rabbin meleklere demişti: ‘Ben, kuru bir çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım. Ona bir biçim verdiğimde ve ona rûhumdan üflediğimde hemen ona secde ederek (yere) kapanın’. Böylece meleklerin tümü, topluca secde etti. Ancak İblis,

Üzeri Örtülüp Masumlaştırılmaya Çalışılan Şirk’ler

Üzeri Örtülüp Masumlaştırılmaya Çalışılan Şirk’ler

Şirk: Bazılarının gözünde oldukça masum bir örtüye büründürülmüş olsa da; Allah ile kulun arasına sinsice sokulan bir şeytandır. Aynen iblisin insana sağdan yaklaşması gibi. Sadeyağından kıl çeker gibi gayet iyi niyetli ve insanların iyiliğini düşünen bir eda ile

Kıyâm

Kıyâm

“Onların kâlpleri üzerinde (sabrı ve kararlılığı) rabtetmiştik; (Krala karşı) kıyâm ettiklerinde demişlerdi ki: Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbi’dir; ilah olarak biz O’ndan başkasına kesinlikle tapmayız, (eğer tersini) söyleyecek olursak, andolsun, gerçeğin dışına çıkarız” (Kehf 14). Kıyâm lûgatta: “Ayakta durmak. Ayağa kalkmak. Ayaklanmak.