Kategori : İslam Dünyası

Düşünce Adamı

Düşünce Adamı

Evet, düşünce adamı bir zümrenin, hizbin, emir kulu değildir. Hiçbir merkezden talimat almaz. Bir gruba, ta-belaya bağlı değildir. Hakikatin bayraktarıdır. Tevhidin ve adaletin savunucusu ve yılmaz savaşçısıdır. Kucağında yaşadığı topluma karşı sorumlulukları vardır. Belli savaşları kabul etmesi, belli tehlikeleri göze

Ey İman Edenler! İman Ediniz.

Ey İman Edenler! İman Ediniz.

“Ey iman edenler! Allah’a, Rasulüne, Rasulüne indirdiği Kitab’a iman ediniz.” (Nisâ: 136) İman, Yüce Allah’ın yeryüzündeki kullarına bahşedeceği en büyük nimettir. Rızık, sıhhat, hayat ve çeşitli metaların da üstünde kulun sahip olduğu en büyük nimet imandır. Evet iman, insan varlığına

Muaviye'den Bugüne: Mutlak İktidar – Mutlak Liderlik – Mutlak Güç

Muaviye'den Bugüne: Mutlak İktidar – Mutlak Liderlik – Mutlak Güç

‘Paramın iş gördüğü yerde konuşmaya, konuşmamın iş gördüğü yerde kırbaca, kırbacın iş gördüğü yerde kılıca ihtiyaç duymam…’ Muaviye b. Ebu Süfyan Bir gün kuzeyden bir adam ailesiyle beraber Mekke’ye gelir ve kısa bir süre sonra Mekke’nin hâkimi olur. Adı Kusay ve kabilesi de

İffet yobazları (1)

İffet yobazları (1)

Haz, hız ve hırsa yenik düşen müsrif ve müflis toplumların en önemli sorunlarından birisi de iffetsizliktir. İffetin bilinmemesi, bilinip de dışlanması, bir gericilik, yobazlık alâmetidir. İffet yobazları, bilinçlerini kötüye kullananlardır. Bilincini kötüye kullanan insan, hayvanlara parmak ısırtacak

Hadislerin Hikmet olduğunun delili nedir?

Hadislerin Hikmet olduğunun delili nedir?

SORU: Bir dersinizde hadislerin hikmet olduğunu anlatmıştınız. Hikmeti öğreten Resûl olduğuna ve Resûl'ün de tebliğ dışında başka bir görevi olmadığına göre hadisler nasıl hikmet olabilir?

Kur’ân’da İnsanın 10 Zayıf Noktası

Kur’ân’da İnsanın 10 Zayıf Noktası

Allah insanın fıtratına fücur ve takva (Şems, 8) tohumlarını ekmiş, takva ile yücelme fücur ile alçalma özgürlüğünü vererek yolun başına koymuştur. Kur’an insanı nefsin ayartmalarından korumak, onu hayra ve takvaya yönlendirmek için insan psikolojisinin zaaf noktalarına işaret

Çocuklarınızla İmtihan Edilmeye Hazır mısınız?

Çocuklarınızla İmtihan Edilmeye Hazır mısınız?

Çocuk, hem büyük bir nimettir. Hem de çetin bir imtihandır. Bir evladı olanın hem bir nimeti hem de bir imtihanı olmuş demektir… Çocuk sahibi olabilmek de bir imtihandır, olamamak da bir imtihandır. Çocuklarımızın sağlıklı olmaları da bir imtihandır, hasta veya engelli olmaları da bir imtihandır. Çocuklarımızın zeki ve

Şeyh Şamil'in izinde bir Çeçen komutan; Dudayev

Şeyh Şamil'in izinde bir Çeçen komutan; Dudayev

Çeçenistan'ın Rusya'ya başlatmış olduğu direnişi örgütleyen isimlerden olan Cohar (Cevher) Dudayev Çeçenistan'ın Yalho köyünde doğdu. Rusya'nın baskısıyla daha çocuk yaşta tanışan Dudayev 23 Şubat 1944'te Sibirya'ya sürgün edilenlerin arasına katıldığında, 15 günlük bir bebekti. Çocukluk yılları Sibirya'd

Kafirler İsterler ki, Siz de Onlar Gibi Sapasınız

Kafirler İsterler ki, Siz de Onlar Gibi Sapasınız

“Arzu ettiler ki, kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız.” (Nisa: 89) Çağımızdaki İslamî diriliş hareketlerini dikkatle izleyen bu dinin düşmanları, tetik beklemektedirler. Gerek insan psikolojisi alanında ve gerekse İslam hareket tarihi alanında büyük çapta bir

Kabir Azabı ve Mezar’da Telkin

Kabir Azabı ve Mezar’da Telkin

Tebliğ ve telkin dirilere yapılması gereken bir eylemdir. Allah bu kitabı, diğer ifade ile bu dini insanların hayatta olanlarına hayatları boyunca hayatta iken yaşamaları için göndermiştir. Elçilerinin eliyle ve diliyle insanlara ulaşmasını sağlamıştır. Bunu anlamak için de

Kur’an’ın Model İnsan Tipi: Mü’minler - 1

Kur’an’ın Model İnsan Tipi: Mü’minler - 1

Her dinin, her düşünce biçiminin ve her ideolojinin kendine göre yetiştirmeyi hedeflediği bir insan tipi vardır ve her din, her düşünce biçimi ve her ideoloji kendi dünya görüşüne göre de bir fert ve toplum oluşturmayı hedefler. Biz bu ferdin ve toplumun söz ve davranışlarına bakarak

Katılım bankaları hakkında

Katılım bankaları hakkında

Uzun yıllar beklendikten sonra zoraki de olsa gerçekleştirilen faizsiz/ özel finans kurumları sonradan çıkan bankalar kanunu kapsamına alınınca «Katılım Bankaları» olarak isimlendirildi. Önceki şekilde bu kurumlara mahsus yönetmelik, faizsizlik ilkesine daha uygun idi, banka adını aldıktan sonra çıkarılan yönetmelik ise amaca uygun değildir ve pek yakında