Kategori : İslam Dünyası

Ailede ‘güven’i ‘güve’ler yiyor.

Ailede ‘güven’i ‘güve’ler yiyor.

Bu kalenin düştüğü ülkeler ve toplumlar; hayatın bütün alanlarında düşüşe geçerler. Küçük ya da büyük ölçekli güç ve iktidar sahiplerini zayıf düşürüp sarsmak isteyenler; çoğunlukla, aile kapısından sızmayı seçerler. Bizi, diğer ülkelerden ve

'Bağımsız' Bosna Hersek 26 yaşında

'Bağımsız' Bosna Hersek 26 yaşında

29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandumla eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız bir devlet olan Bosna Hersek, Bağımsızlık Günü'nü kutluyor. 1991'de bağımsızlığını kazanan Hırvatistan'da Hırvat güçleri ile Yugoslav askerleri arasında devam eden çatışmalar, Bosna Hersek'e de sıçradı. Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu,

Emeviler I: Hilafetten Saltanata Geçiş (Video)

Emeviler I: Hilafetten Saltanata Geçiş (Video)

Yakup Döğer, Hz. Osman’la başlayan ve Hz. Ali dönemiyle devam eden hadiselerin olağanüstülüğüne ve iç yakıcılığına değinerek başladığı konuşmasında, İslam Tarihinin Müslümanlar için en can yakıcı döneminin bu dönemler olduğuna değindi. Bu dönemde yaşananların, zaman içerisinde Müslümanlar tarafından

Vasat Ümmet

Vasat Ümmet

Uçlar siyahtır. Uçlar risklidir, güvenliksizdir, emniyetsizdir, uçlar deler, keser, batar, acıtır, kanatır, zarar verir, uçlarda yaşamak, hayat sürmek, yuvarlanmayı, savrulmayı, düşmeyi intac edebilir. Bir uçurumun kenarında gezen, eğleşenin düşmesinden

Rabıta yapan Müşrik olur mu?

Rabıta yapan Müşrik olur mu?

SORU: Müslümanım diyerek tüm ibadetlerini yaptığı halde tarikata bağlı olduğu ve rabıta yaptığı için bir kişiye "Sen müşriksin, dinden çıktın!" diyebilir miyiz?

Bu ümmetin hali ne olacak?

Bu ümmetin hali ne olacak?

Avrupa, Amerika, Çin, Japonya gibi ülkelere bakıyoruz; parçalanıp, bölünüp birbiriyle savaşanı yok, bize dönüp bakıyoruz, hemen bütün İslâm topraklarında Müslümanlar bölünmüşler, gruplaşmışlar, birbiri ile kıyasıya kavga ediyor ve

Kur’an’da İman- Amel İlişkisi

Kur’an’da İman- Amel İlişkisi

Dini terim olarak iman ise: “sadece tasdik olmayıp Peygamberlerin Allah tarafından getirdiği ve dinden olduğu zaruri ve kesin olarak bilinen haber ve hükümleri kendi irade ve ihtiyarı ile tasdik ederek bunları kabul ve itiraf etmektir.” Ben bu gün bu tasdik, kabul ve

Siyer Tasavvurumuz

Siyer Tasavvurumuz

Birinin bu oyunu bozması lazım. Bırakın peygamberimizin yakasını! Kimse onu kendi emellerine alet etmesin! Din bu değil! İslam bu değil! Peygamberimizin gönderiliş sebebi bu değil! Efsaneyi siyer yerine ikame etmek Geçenlerde ziyarete gelen emekli albay bir dostum anlattı.

Islahat Fermanı’na tepki: Düşmanları kahret!

Islahat Fermanı’na tepki: Düşmanları kahret!

1856 senesi, Osmanlı İmparatorluğu tebaasından olan gayr-i Müslimlere tanınan hak ve ayrıcalıkların tartışıldığı bir yıl olmuştu. Kırım Savaşı’nın ardından, yeni devletler statüsünü belirlemek için toplanan Paris Barış Konferansı’na eli güçlü gitmek ve azınlıkların tartışma konusu haline

Sünnet, İslâm ve ahlâk

Sünnet, İslâm ve ahlâk

sünnetin tarifi şudur: Peygamberimizin açıkladığı, örnek olduğu ve uyguladığı İslâm. Bu İslâm’ın içinde, Müslümanların muhtaç oldukları, insanların ferd ve cemiyet olarak karşılaştıkları ve yaşadıkları bütün alanlar, olaylar, problemler… ile ilgili

Kur'an dışı vahiy var mı?

Kur'an dışı vahiy var mı?

En’am/6.50 - De ki (ey Peygamber:) “Ben size ‘Allahın hazineleri bendedir! demiyorum; ne insan idrakini aşan şeyleri bildiğimi söylüyorum ve ne de size ‘Ben bir meleğim! diyorum: Ben sadece bana vahyedilene uyarım”. De ki: “Hiç gören ile görmeyen bir olur mu? Siz düşünmez misiniz?”

Sevgililer günü hakkında

Sevgililer günü hakkında

Kapitalist tuğyanın ifsad ve köleleştirme politikalarına "Lâ" diyoruz... Kur'an'ın Nesli İlim Merkezi, kapitalist tuğyanın "Sevgililer Günü" adı altında toplumlara yönelik ifsad ve köleleştirme politikalarını red ve tel'in eden bir açıklama yayınladı. Kur'an Nesli İlim Merkezi'nin

Hayatını imanına şahit kılan bir şehid: Hasan el Benna...

Hayatını imanına şahit kılan bir şehid: Hasan el Benna...

Küçük yaşlardan beri İslam adına bir an bile durmayan bir hayat hikayesi. Davet, tebliğ, cihad, ilim, zikir, ibadet ve daha birçok şeyin tek bir yürekte buluştuğu insan: Hasan El Benna Batı hayranlığı ile ifsad edilen müslüman gençleri