Kategori : İslam Dünyası

Bölgemizdeki Krizler Doğu Türkistan'ı Unutturmasın!

Bölgemizdeki Krizler Doğu Türkistan'ı Unutturmasın!

1955 yılında Çin yönetimi tarafından “Sincan Uygur Özerk Bölgesi” olarak isimlendirilen Doğu Türkistan, yapılan anlaşmalarla özerk bölge statüsü edindi. Ancak Çin anayasasında belirtilen özerk bölge statüsüne ilişkin haklara rağmen Doğu Türkistan’ın özerkliği söylem

İslam Hukukunda Devlet

İslam Hukukunda Devlet

İslam’da devlet konusu gündeme geldiği zaman, dillerde pelesenk edilen şu ifadeleri görüyoruz: 1: İslam’ın devlet önerisi yoktur. Hz. Muhammed (as) kabile asabiyetinin sonucu devleti kucağında hazır buldu ve reddetmedi kullandı. 2: Medine vesikası delil gösterilerek

Davetsiz İslam, İslam Değildir

Davetsiz İslam, İslam Değildir

Hangi türden olursa olsun tüm inanç ve fikir sahiplerinin, başkalarını da kendi inandığı değerlere çağırması dünyanın her yerinde görülen doğal bir durumdur. Gerçi çok fazla dünyaya açılmaya da gerek yok, ülkemiz hemen hemen her türden fikir ve inancın davetçisine

İslam'ın kadına verdiği değer

İslam'ın kadına verdiği değer

Hak dinin temel amacı olan dinî, aklı, nesli, canı ve mali koruma konularında, kadın ve erkek arasında bir ayırım yoktur. Erkeğin aklı, malı, dini, nesli ve namusu nasıl mukaddes ise, kadınınki de öyle mukaddestir. Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesinde insanlık tarihinin temel sorunlarından biri olan, kadın haklarının

Heniyye'den 'Trump'ın Kudüs kararını boşa çıkarma' çağrısı

Heniyye'den 'Trump'ın Kudüs kararını boşa çıkarma' çağrısı

Heniyye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bugün başlayan 4. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Buluşması'nda ekrana yansıtılan görüntülü mesajında, "Buluşmayı, milletimizi ve dünyadaki özgür halkı Filistin davasına yönelik birleştirme noktası haline

Peçe Şarttır; Ama Erkeklerin Gözüne

Peçe Şarttır; Ama Erkeklerin Gözüne

“Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar…” (24/Nûr, 30). Âyet, bu sakınmayı emrettiğine göre; demek ki İslâm toplumunda bile, mü’min erkeklerin gözlerini sakınmaları gereken durumlar olacaktır. Yani, çenesi ve yüzü tümüyle

Ufuk ve bilinç daralması

Ufuk ve bilinç daralması

Müslümanlar olarak bilincimizin sömürgeleştirildiğini fark ediyor ve bilincimizi özgürleştirme iradesine sahip bulunuyor olsaydık, kapitalist/seküler/liberal bir düzene, hayat tarzına itiraz ediyor; böyle bir düzenle, böyle bir hayat tarzı ile mücadele ediyor olacaktık. Bugün, meşruiyetinin ve

Vakti Kuşanmak

Vakti Kuşanmak

Müslümanlar günümüzde ya geleneğin ya da modernitenin nesneleri, kurbanları olduklarından İslami bütünü kavramaktan uzaklaşmışlardır. İslami yapıların her biri geleneğin bir ucundan tutmuşlar, onu hakikatin bütünü olarak iddia etmektedirler. Üstatları, hocaları onları sürekli geçmişte

Dine Yapılan Darbe

Dine Yapılan Darbe

Sen gel islamın tevhid çağrısına darbe yap! "Allah'ın yeryüzü şubeleri" olarak tanımladığın şeyhleri gavsları Allah ile aramıza koy! Sen gel peygamberlik kurumuna darbe yap! Peygamberi insanlık ve elçilik makamından "ilahlık" makamına kov, göklere çıkar, onun bir ömür mücadele ettiği insan putlarını

Mü’min’lerin Yol Haritasını Kur’an Çizer

Mü’min’lerin Yol Haritasını Kur’an Çizer

İnsana verilen özellikler tek başına onun doğru yolu bulmasına yetmez. Mesela sadece akıl iyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı bulmada tek başına yeterli bir özellik değildir. Akıl vahyin lider ve yol göstericiliğine muhtaçtır. Bu anlamda akıl yok vahiy var ise bu da yine tek başına

O kader başka kader

O kader başka kader

Kader konusu insanın yaradılışından bugüne kadar en esaslı tartışma konularının başında gelir. Kaderi ilk tartışan varlık iblistir. Hem de Allah’a karşı kendi yaptığı isyanın faturasını Allah’a kesmeye kalkarak yapmıştır bunu. Peki ne demiştir şeytan? Demiştir ki; “Madem sen beni saptırdın! Bende yemin ederim ki senin

Kadının en büyük sorunu ‘güvencesizliktir’

Kadının en büyük sorunu ‘güvencesizliktir’

İş hayatında yer alma bakımından kadının en fazla olduğu ülkeler arasında en başlarda yer alan ve birçok ülkeye örnek gösterilen ve gıpta ettirilen modanın başkenti Fransa’da kadınlar ne kadar ‘özgür’ ne kadar ‘mutlu’. Önce son bir yıldır Fransa’da gündemin

Önce İnsan- Önce Ahlak Söylemleri

Önce İnsan- Önce Ahlak Söylemleri

İnsanı insan yapan İslam’dır, vahiydir, nebilerin en güzel örnekliğidir. Önce İslam olmayanlar insan olamayacağı gibi, “keşke toprak olsaydım” diyecektir. Zira şirk en büyük zulümdür. İslam olmadan da insan olabilirim diyenlere

Son Nefes İmanı

Son Nefes İmanı

Bizim toplumda böyle bir iman türü var. Sahip olduğumuz ondört asırlık müktesebatta yer tutmayan, bir iman türü bu. Tabii uzun yıllar kürsülerden serdedilen din anlatıları, böyle bir kabule-kanaate yol açmış, zihinlere silinmezcesine, sökülmezcesine kazınmış ve yer tutmuş. Elbette bu türlü imanı Kur’an

Kadına şiddet

Kadına şiddet

Evlilik hukukuna riayet eden, şeriata, örf ve âdete göre üzerine düşeni yapan karı ve koca ne birbirine, ne de başkaları onlara şiddet uygulayamazlar. Eğer karı veya kocadan biri karşı tarafa zulmeder, vazifesini yerine getirmez, kuralları çiğner ve baş kaldırırsa (nüşûz) önce taraflar, sonra da