Kategori : İslam Dünyası

Felak Suresinden anladığım Ömür toprak da Bitecek

Felak Suresinden anladığım Ömür toprak da Bitecek

Felak Suresi Medine’de inmiş 5 ayetten oluşmaktadır. Ayetlerde geçen kavramları diğer ayetlerde geçen anlamları ışığında anlama çalışmam gayret benden muvaffakiyet Rahman dan…. Birinci ayette ki ا عوذ sıgınırım Bakara /67: Musa, kavmine: Allah bir sığır kesmenizi emrediyor, demişti de: Bizimle alay mı ediyorsun?

Kul Hakkı

Kul Hakkı

Kulu yaratan, yaşatan, hak ve hukukunu belirleyen, dünya ve ahirette görev ve sorumluluklarını bildiren, sonucundan sorumlu tutan, hak ve batılın ölçüsünü koyan, neyin daha önemli olduğunu belirleyen de Allah’dır. Konuya bu açıdan baktığımız zaman, herhangi bir kuralı ihlal eden her şeyden önce kuralı belirleyen Allah’ın hukukunu

Adaletten ayrılmamak

Adaletten ayrılmamak

İslâm her şeyde adaletli olunmasını ister. İslâmî hükümlerin uygulandığı yerde adâlet vardır. İslâmî hükümlerin uygulanmadığı yerlerde de zulüm vardır. Zulmün olduğu yerde de huzur, saâdet, mutluluk

11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması Gerçekleştirildi

11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması Gerçekleştirildi

Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği'nin organize ettiği 11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 2. Milli Birlik Şurası programına 18 ülkeden diaspora (vatanlarından ayrı yaşayan azınlık halk) liderleri, kanaat önderleri, Kaynak: 11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması Gerçekleştirildi

Kur’an’ı en son ne zaman okudunuz?

Kur’an’ı en son ne zaman okudunuz?

Markalı giysileri ve gösterişli araçları ile arz-ı endam eden Müslüman bozuntularına inandıkları dini ne kadar tanıdıklarını ya da tatbik ettiklerini sorsanız cevapları ne olur acaba? Ya da Kur’an’ı en son ne zaman açıp okudunuz deseniz yüz ifadeleri

İslam'ın eş cinselliğe bakışı nedir?

İslam'ın eş cinselliğe bakışı nedir?

SORU: İslam'ın eş cinselliğe bakışı nedir? Bu kişiler eş cinselliğin doğuştan geldiğini ve çocukluklarında dahi böyle hissettiklerini söylüyorlar. Bazı kişiler de Kur'an'da Lut kavmi ile ilgili anlatılanların eş cinselliğin

Bir Nesneleştirme ve Anlamsızlaştırma Ameliyesi Olarak Modern-Bilim

Bir Nesneleştirme ve Anlamsızlaştırma Ameliyesi Olarak Modern-Bilim

“Göklerin ve yerin gizemleri Allah’a âittir. (Göklerin ve yerin uçsuz-bucaksız derinliklerini bilmek Allah’a mahsustur). Saat, (Dünyâ’nın sonu) bir göz-kırpması kadar veyâ daha kısadır. Allah her-şeye Gücü Yeten’dir” (Nâhl 77). “Onların çoğunluğu zandan (kuruntu) başkasına uymaz. Gerçekten zan ise,

Tarihte Müslümanlar ve Batı

Tarihte Müslümanlar ve Batı

Bugün sizlere sunacağım konu “Tarihte Müslümanlar ve Batı” başlığını taşıyor. Bu konu dünya nüfusunun yarısıyla ve onların karşılıklı ilişkileriyle alakalı olduğu için büyük bir önemi haizdir. Bu ilişkilerin şekli geçmişte olduğu gibi gelecekte de

Üstünlük Üzerine

Üstünlük Üzerine

“Ey insanlar!, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve ‘birbirinizi tanımanız ve tanışmanız’ için sizi halklar ve kabîleler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah katında sizin en üstün (kerîm) olanınız, (ırk, renk, soy ve servetçe değil) takvâca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, haber alandır” (Hucûrat 13). Üstünlük, insanın değerlendirmesine göre

Hangi Kur’an?

Hangi Kur’an?

“Evet, sen Kur’an diyorsun, ama hangi Kur’an? Cehaletin elinde teberrük edilip kutsanan bir nesne olan Kur’an mı? Cinayetin mızraklarının ucundaki Kur’an mı? Yoksa çeyrek yüzyıldan daha az bir sürede, çölün dağınık ve düşman kabilelerini birleştirerek, dünyanın egemen güçlerini -Bizans, Sasani- çökerten, insanlığın

Arakanlılarla geçen buruk bir Ramazan

Arakanlılarla geçen buruk bir Ramazan

TİKA’nın yardım faaliyetleri dolayısıyla Ramazan ayında Arakan’da görev yapan Musa Kırca, kamplarda yaşayan Müslümanlara ve bölgeye dair izlenimlerini paylaştı. 13 Mayıs 2019 Yerel saatle 09.30’da Bangladeş’te, Cox’s Bazar’dayız. Yani Cox’un Pazarı, 1854’de Cox’un anısına

Îdâm Sehpâsında İki İnsan: Seyyid Kutub ve Mahmud Muhammed Taha

Îdâm Sehpâsında İki İnsan: Seyyid Kutub ve Mahmud Muhammed Taha

“Mü’minlerden öyle erkek-adamlar vardır ki- Allah ile yaptıkları ahide sadâkat gösterdiler; böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi, kimi beklemektedir. Onlar hiç-bir değiştirme ile (sözlerini) değiştirmediler” (Ahzâb 23). “….Yoksa siz, Kitab’ın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü

Kudüs Bahreyn’de mezada çıkarılıyor

Kudüs Bahreyn’de mezada çıkarılıyor

Trump’ın ABD başkanı olmasından beri pazarlanan asrın anlaşmasının muhtevası bir türlü resmen açıklanamadı. Fakat bir süre önce sızdırılarak tartışmaya açıldı. İkinci aşama olarak, Filistin ve çevre ülkelerin kalkınmasını öngören