Kategori : İslam Dünyası

Muharref Dinlerde ve İslamda Kadın

Muharref Dinlerde ve İslamda Kadın

“Ezeli ilahımız, kâinatın kralı… Beni kadın yaratmadığın için sana hamdolsun…” (Talmud’da bir dua) Allah kitabı yeryüzüne indirdiğinde tüm kültürlerde kadın, zavallı, aşağılık bir varlık sayılmaktaydı. Öyle ki kadim tüm kültürlerde toplumun en değersiz üyesiydi. Eski Hint hukukunda evlenme, miras ve diğer

Müslümanlar ve Müminler…

Müslümanlar ve Müminler…

“Bedeviler, ‘İman ettik’ dediler. De ki: ‘Siz iman etmediniz; ancak ‘İslam (Müslüman veya teslim) olduk deyin. İman henüz kalplerinize girmiş değildir, Eğer Allah ve Resulüne itaat ederseniz, O, sizin amellerinizden hiç bir şeyi eksiltmez. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok

Peygamber Sizden Selavatmı Bekliyor Ki?

Peygamber Sizden Selavatmı Bekliyor Ki?

Allah’ın kendisine elçi olarak seçtiği peygamberler gerek konumları gerek görevleri gerek ise misyon ve vizyonları sebebiyle yaptıkları görevlerinin karşılığını gönderildikleri toplumlardan değil kendilerini elçi olarak görevlendiren Allah’tan beklemiş ve istemişlerdir. Elçilerin tamamı

Allah’ın Takdirine Kimse Mani Olamaz

Allah’ın Takdirine Kimse Mani Olamaz

Söze başlarken Kur’an’ı üç maddede özetleyen bir ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum “1-Andolsun ki biz size gerekeni açık -açık bildiren ayetler, 2-sizden önce yaşayıp gitmiş olanlardan örnekler ve 3-takvaya ulaşmış kimseler için öğütler indirdik.” (Nur 24/34) Bizden önce yaşayıp gitmiş olanların kıssaları arasında;

Nur Suresi’yle hesaplaşma adına imzalanan İstanbul Sözleşmesi

Nur Suresi’yle hesaplaşma adına imzalanan İstanbul Sözleşmesi

“Taraflar işbu Sözleşme kapsamındaki her türlü şiddete ilişkin olarak, arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil olmak üzere, zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerini yasaklamak üzere gerekli hukuki veya diğer tedbirleri alır.” (Madde 48) Dinimizde küs olan arkadaşlar dahil karı kocayı barıştırma

Cemaat-i İslami (Pakistan)

Cemaat-i İslami (Pakistan)

Cemaat-i İslami, İngiliz sömürge yönetimi altındaki Hindistan’da İslami uyanışı başlatmak isteyen Ebü’l A’la Mevdudi tarafından kurulmuştur. Dilimize çevrilmiş çok sayıda eseriyle birlikte Türkiye’de Seyyid Kutub ile beraber en çok tanınan siyasal İslamcı şahsiyet olan Mevdudi,

Dua Nedir ve Nasıl Dua Edilir?

Dua Nedir ve Nasıl Dua Edilir?

Dua: Şah damarımızdan daha yakın olan Rabbimiz ile iletişimin en kestirme ve en özel yoludur. (50/Kaf: 16) Dua kulun Rabbiyle karşılıklı konuşmalarıdır, O’nu unutmadığının, saydığının göstergesidir. “Deki: Duanız olmasaydı, rabbiniz size değer verir miydi?” (25/ Furkan: 77) ayetin de Allah

Maklûbenin hikâyesi

Maklûbenin hikâyesi

Salahaddîn Eyyûbî komutasındaki İslâm ordusu, 4 Temmuz 1187’de, tarihin şahit olduğu en kesin zaferlerden birini kazanarak Haçlıları mağlubiyete uğratmıştı. Taberiye Gölü yakınlarındaki Hıttîn’de gerçekleşen savaşın ardından Akkâ, Kayserya, Nâsıra ve

Hicri yılbaşı ve hicret nedir? Hicrette neler yaşandı?

Hicri yılbaşı ve hicret nedir? Hicrette neler yaşandı?

Hicret, yapılan zulüm ve işkencelerden, kötü şartlardan kaçış değil; İslam’ın hükümlerini yaşatacak ve yaşayacak yeni şartların ve mekânların aranışıdır. Hicri yılbaşı veya Hicri yeni yıl olarak bilinen Hicri takvim’in

Takvâ

Takvâ

“Sorumluluğunun bilincinde olmak” Anlamı Bağlamında Bir Değerlendirme Kur’ân-ı Kerîm’de on yedi yerde geçen, Kur’anî terminolojide önemli bir yer işgal eden ve Kur’ânî mesajın temel kavramlarından biri olan takvâ kelimesinin kök manası, “biri diğerine zarar veren iki şey arasına engel

Hz. Hüseyin’in izindeyiz-2

Hz. Hüseyin’in izindeyiz-2

Kerbela’da Hz. Hüseyin ve arkadaşları dört bir yandan kuşatılıp, açlığa ve susuzluğa maruz bırakılmış ve acımasızca katledilmişlerdi. Peki, neydi Hz. Hüseyin ve arkadaşlarının derdi? Hz. Hüseyin sarayın teklif ettiği

Cehalet Küfre En Yakındır

Cehalet Küfre En Yakındır

Soru: Bu gün “La ilahe illallah” demek ne anlama geliyor? Dün bu kelimeyi söyleyenlere müşrik toplum dünyayı dar etmeye çalışıyordu. Bu gün ise bu kelimeyi söyleyenlere herhangi bir tepki verilmiyor. Bu iki söylem arasında ne gibi bir

 Akbulut: İstanbul sözleşmesi tedirgin ediyor

Akbulut: İstanbul sözleşmesi tedirgin ediyor

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, kadınlara yönelik ve ev içi şiddetin önlenmesi amacı taşıyan İstanbul Sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayalı 6284 sayılı kanun uygulamalarında görülen olumsuzluklar ve ailelerin yaşadığı olayların, aile kurumunun