İş Bankası hisseleri kanunla değil, dava ile geri alınmalı!

İş Bankası hisseleri kanunla değil, dava ile geri alınmalı!


İş Bankası hisseleri kanunla değil, dava ile geri alınmalı!

 

 

İş Bankası’ndaki CHP hisseleri ile ilgili tartışma gündemdeki yerini korurken, gaspın sürmesini isteyenler, değişik argümanlarla kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar..

Diyorlar ki, “CHP hisseleri devlete geçecek olursa, mülkiyet hakkı ortadan kaldırılmış olur!”

Diyorlar ki, “Vasiyet ihlal edilirse, hukuk çiğnenmiş olur!”

Diyorlar ki, “Yabancı yatırımcı, bir bankaya el konulan ülkeye hiç gelir mi?”

Ben de soruyorum:

“Mülkiyet hakkı kimin? CHP’nin mi? CHP hangi ticaretle bu malı kazanmış?”

Diyecekler ki, “Kazanmamız gerekmez, bize vasiyet edildi!”

O zaman, “vasiyetin çiğnenmiş olacağı” itirazını yapanları da karşımıza alıp,  hepsine soralım:

 “Vasiyet eden, malın sahibi miydi ki, vasiyet çiğnenmiş olsun?”

İşin püf noktası da tam burası..

CHP’ye % 25 ortaklık için M. Kemal tarafından konulan para, kendisine ait değildi ki, onun vasiyeti ile hisse CHP’ye geçsin..

Paranın sahibi olmayan kişi, vasiyet etse ne olur, etmese ne olur?

Bir tek kişi, “İş Bankası’ndaki Mustafa Kemal’in hissesi, kendisinin kazandığı bir paradır” diyor mu?

Diyemiyor..

Herkesin kabul ettiği gerçek şu ki, o para M. Kemal’in değil..

Kimin?

Hindistan’dan, Pakistan’dan, Kurtuluş Savaşı’nda kullanılmak üzere yollanan paralar..

M. Kemal’de ne işi var?

Ona emanet edilmiş..

O arada Kurtuluş Savaşı bittiği için..

Parayı yollayanlara iade etme imkanı da olmadığı için.. M. Kemal’de emanet olarak kalmaya devam etmiş..

Bu noktada, tek bir CHP’linin herhangi bir itirazı var mı?

Var ise, o noktadan tartışmaya girelim..

Bu noktada tek itiraz olabilir: “Milli mücadele için Türkiye’ye para yollanmıştı ama.. İş Bankası’na konulan hissenin, o para ile ilgisi yoktur!”

O zaman soru şu:

“M. Kemal, Kurtuluş Savaşı’ndan yeni çıktığımız bir dönemde, 250 bin TL’yi (bugünkü 7 katrilyon lira), nereden buldu? Kendisine miras mı kaldı? Bir ticaret yaptı, orada mı kazandı? Maaşlarını biriktirdi, böyle bir paraya mı sahip oldu?”

Bugüne kadar, hiçbir CHP’linin bu sorulara “Para M. Kemal’in kendi parasıdır”şeklinde cevap verdiğini görmedim..

O zaman, sorun ne?.

M. Kemal’e ait olmayan bir para, M. Kemal tarafından vasiyet edildiğinde, o vasiyet geçerli olabilir mi?

Olamaz.

İş Bankası’ndaki M. Kemal adına kayıtlı hisse de geçersizdir.. M. Kemal’in o hisse kendisine aitmiş gibi yaptığı vasiyet de geçersizdir..

Paranın kaynağı/gerçek sahibi, Hindistan Müslümanlarıdır.

Derseniz ki, “Onlar bağışta bulunmuşlardır. Artık mülkiyet hakkını kaybetmişlerdir!”

O zaman da mülkiyet, bağışlanana geçmiştir..

Kimdir bağışlanan?

Herhalde hiç kimse, “M. Kemal’dir” diyemez..

M. Kemal, Kurtuluş Savaşı’nda komutanlardan birisidir.

Paranın onun şahsına yollanmadığı bir kenara.. Şahsına bile yollanmış olsa..

Şahsi mülkiyetine geçirmesi için değil..

Tüm Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için harcanmak üzere yollanmıştır.

Bu durumda, M. Kemal paranın emanetçisidir..

Bağış yapılan ise, Osmanlı Devleti’dir..

Mülkiyet, Osmanlı Devleti’ne aittir..

Dolayısı ile, M. Kemal’in bu parayı sahiplenmesi de, bu parayı şu veya bu kişiye vasiyet etmesi de hukuken mümkün değildir..

Bu noktaya geldikten sonra..

Başlangıçtaki soruları tekrar düşünelim..

CHP hisseleri devlete geçecek olursa mı, mülkiyet hakkı çiğnenmiş olur?

Yoksa..

CHP’de kalırsa mı?

Tabii ki CHP’de kalırsa.

Çünkü CHP’nin o parayı iktisabı, hukuka aykırıdır.

Vasiyetin geçerli olması için, vasiyet edilen malın, vasiyet edenin mülkiyetinde olması gerekir.

Benim, bir başkasının malını vasiyet etmemin, bir anlamı olabilir mi?

Veya..

Bana emanet edilen bir malı, ben bir başkasına vasiyet edebilir miyim?

Sonuçta da.. İş Bankası’na sermaye olarak konulan o para M. Kemal’in değil ki, vasiyet yolu ile, CHP’ye geçsin..

Yine.. Diyorlardı ya..

“Vasiyet kuralları çiğneniyor!” diye..

Ben de soruyorum: 

“İş Bankası’ndaki o hisseler, CHP’nin elinde kalırsa mı vasiyet kuralları ihlal edilmiş olur, yoksa devlete geçerse mi?”

Tabii ki CHP’de kalırsa, vasiyet kuralları çiğnenmiş olur..

Niye?

Çünkü paranın ilk sahibi, Hindistan Müslümanları..

Onlar vasiyet ediyorlar..

Veya bağışta bulunuyorlar..

Diyorlar ki: “Bu parayı, Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için harcayın..”

Dolayısı ile.,..

O para, bu bağış iradesi ile birlikte, artık Osmanlı Devleti’nin, Osmanlı yıkıldıktan sonra da halefi konumundaki Türkiye Cumhuriyeti’nin olmuştur..

Vasiyet kurallarına uymak gerekiyorsa, o paranın, CHP mülkiyetinden çıkarılıp, Türkiye Cumhuriyeti’ne iade edilmesi gerekir. 

Yine.. Diyorlardı ya..

“Yabancı yatırımcılar, bir bankadaki hisseye el konulduğunu görünce, Türkiye’ye gelmez” diye..

Olayı doğru tanımlarsak..

Burda da, “İş Bankası hisseleri CHP’de kaldığı müddetçe, Türkiye; yatırımcılar için güvenilir bir ülke olmaz” sonucuna varırız..

Niçin mi?

Bir yatırımcı.. 

“Türkiye’de, bir devlet yetkilisine emanet edilen para, onun partisine aktarılmış.. Devletin tek bir yetkilisi de, ‘Hoop n’oluyoruz’ dememiş. Hukukun iflas ettiği, insanların hukuksuzluğa seyirci kaldığı bir ülkede, bizim yatırımlarımız da, emanet verdiğimiz paralar da, veresiye yaptığımız satışlar da, bir gün aynı akıbete uğrayabilir.. Türkiye’de hukuka güven yok” diye düşünmez mi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İş Bankası’ndaki gerçekte devlete ait hisselerin tekrar hazineye geçmesi için kararlı duruşunu, hukuk devleti için önemli buluyorum.

Ancak.. Bu işin, sanki CHP’nin hisselerine haksız yere el konuluyormuş gibi bir görüntüye yol açmaması için, kanunla yapılmasına karşıyım..

Daha önce de, 1953’te bu iş kanunla yapılmaya çalışıldı.. Sonrasında iptal oldu..Şimdi de iptal olabilir.. 

Çünkü kanun çıkartılmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir..

Doğrusu; Hazine’nin açacağı bir dava ile, paranın aslında devlete ait olduğu, emaneten kendisine verilen M. Kemal tarafından, hukuka aykırı olarak CHP’ye ve 3. kişilere vasiyet edildiği, ancak mülkiyet M. Kemal’e ait olmadığı için, vasiyetin de geçersiz olduğu belirtilerek iadesinin istenmesidir..

Nasıl ki, bana emanet edilen bir parayı, ben bir başkasına vasiyet ettiğimde, kanun çıkartmaya gerek olmadan, dava ile sorun çözülürse..

Burda da sorun basit bir dava ile çözülür..

 

yeni akit

Google+ WhatsApp