İnsanın İlahlığa soyunması

İnsanın İlahlığa soyunması


Dünya halkları Kovid-19 ile mücadele ederken, küresel elitler yenidünya düzeni ekseninde tasarladıkları dijital hayatı aktive edebilmek için kitleleri yönlendirmeye devam ediyorlar. Neo emperyal düzenin alt yapısı hazırlanırken aşina olmadığımız yeni insan, yeni devlet, yeni din, yeni cinsiyet, yapay zeka, robotlarla evlilik, biyometrik chip, kripto para trans hümanizm artırılmış gerçeklik gibi kavramlarla karşılaşıyoruz ve ilahlığa soyunanların ideolojilerini bu kavramlara yaslayarak empoze ettiklerini görmekteyiz. Başkaldıran ve kendini her şeyin ölçüsü olarak gören üst aklın kendine biçtiği ilahlığı ifade eden trans hümanizm ise zihinlerimize kazınmaya ve dinleştirilmeye çalışılıyor.

 

İlk defa J. Huxley tarafından kullanılan trans hümanizm, insanı bio-nano teknolojileri üzerinden araçsallaştırarak, fiziksel, duygusal ve zihinsel değişime uğramış biyonik bir varlığa dönüştürmeyi içeriyor. Kökleri Darwin ve Freud’a kadar uzanan trans hümanizm, insanı yeniden tasarlama ve onun duygu, düşünce ve eylemlerini kontrol edilebilir hale getirme çabasının bir sonucu yani malum güçlerin kendilerine biçtiği ilahlık payesinin bir göstergesidir. Teknolojiyi ilahlaştıran güçler, bu sayede insan ömrünü uzatma, zihin yükleme, kişinin bedenini dondurma ve fertlerin bilgi ve birikimini fiziksel ve psikolojik eğilimlerini artırma gibi faydalar elde edebileceklerini ifade ediliyorlar.

 

Karanlık güçlerin Allah’ın yarattığı toprağın, suyun, havanın ve insanın tabiatını beğenmeyip sözde yeniden inşa etmeye kalkmalarında yani ilahlığa soyunmalarında elbette iyilerin seslerini çıkaramayacak kadar cılızlaşmalarının büyük etkisi var. İyilerin yüreklerindeki kandiller sönünce dünyayı zifiri karanlık kaplayacak ve kötüler galip gelecektir, bu kaçınılmaz bir şey.

 

İnsanın tabiatını, genetiğini ve yaşam şeklini değiştirmeyi hedef alan trans hümanizm, ateist bir yapıya sahiptir, doğal olarak da trans hümanistler hayatı belirleyen ve yönlendirenin insan olduğuna inanıp, dini, hayatın dışında tutmakta ve kendilerine ululuk atfetmekteler. Trans hümanist zihniyete göre din geçmiştir ve değişime engeldir.

 

Yeryüzünün ilahlığına soyunan güçler, bilim ve teknoloji kullanarak her şeyin üstesinden gelebileceklerini zannedip, evrene, varlık alemine düzen verebileceklerine, hatta insanı yeniden inşa edebileceklerine inanmaktalar. Yeni dünya denen şey, yeryüzünün ilahlığına soyunan bu şer zihniyetin dayattığı bir köleliktir aslında, davamız haktır diyen Müslümanların buna şiddetle karşı çıkmaları gerekir. 

 

Kovid sonrası dünya, zihinleri bulanmış fertlerin, yapay zekânın ve robotların etkin olduğu bir sürece evrilecek gibi görünüyor. Efendilerin planına göre tasarlanan robotlar insan zekasını geride bırakacak,  endüstri, tıp ve askeri alanda kullanabilecek, hastalıkları teşhis ve tedavi edebilecek ve hayatın bir çok safhasında etkin olacak. Hatta SİHA’ların yüz tanıma yöntemiyle eğitilip hedefini yok edebileceği, sahte videolarla siyasi manipülasyonların yapılabileceği, güvenlik sorunlarının ortaya çıkabileceği, kişisel bilgilerin riske açık hale geleceği, sözde, insana hizmet için üretilen robotların katile dönüşebileceği ifade ediliyor ve gelecekte insanın katilinin üretilen bu robotlar olacağı dillendiriliyor.

 

Tasarlanan dijital dünyada biyo-chipler kullanılarak insan beyninin içindekilerin bilgisayara aktarılması ve istenilen bilgilerin yüklenebilmesi hedefleniyor ki, bütün bunlar insanı kontrol edilen edilgen bir varlığa dönüştürecek ve köleleştirecektir.

 

İnsan, gayri ihtiyarı başını kaldırıp dünyayı bu sahte ilahların sultasından kurtaracak vicdan sahibi, cesaretli ve imanlı insanlar yok mu diye soruyor… Ne acıdır ki, karanlık güçler bütün enerjilerini ve imkânlarını inandıkları batıl davaya harcalarken İslam toplumlarının lider ve yöneticileri hak dava adına ellerini dahi kıpırdatmıyor, sahip oldukları maddi imkanları korumaya çalışıyorlar.  O yüzden çağın firavunları coğrafyamızda istedikleri gibi at koşturuyor, istedikleri yeri işgal ediyor ve toplumları istedikleri gibi şekillendiriyorlar.

Google+ WhatsApp